Рішення сесії

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 28.01.14 р.                                               №

смт. Нова Маячка

Про затвердження  результатів

виконання програми соціального та економічного

розвитку селища за 2013 рік

Заслухавши та обговоривши  інформацію щодо  виконання основних показників програми соціального та економічного розвитку селища за 2013 рік, сесія селищної  ради  відмічає, що протягом  2013 року забезпечено стабільну роботу бюджетних установ та  комунального господарства,  забезпечено безперебійне водопостачання, газопостачання та належне надання торгівельних, інших послуг організаціями, підприємствами, установами населенню. Дії Новомаячківської селищної ради та її виконавчого комітету в  2013 році були спрямовані на зміцнення позитивних тенденцій розвитку економіки селища Нова Маячка , а також вирішення нагальних проблем в економічній та соціальних сферах.

У сфері соціального розвитку.

-     забезпечено своєчасна виплата заробітної плати підприємствами та організаціями селища не залежно від форм власності;

-     забезпечено  обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання у кількості  79 чоловік.

          -      Протягом 10 місяців 2013 року народилося 72 дітей, померло 105 чоловік

У сфері гуманітарного розвитку

-     збережено мережу закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

      Станом на 01.09.2013 року в Новомаячківській ЗОШ І-ІІ ст. навчається  89 дітей, в Новомаячківській ЗОШ І-ІІІ ст. навчається 743 учня.

      На території селища проживає дітей дошкільного віку – 460 чол., з них відвідують дитячі    садки – 175 чол.

- збережено книжковий фонд бібліотек.

У сфері розвитку підприємництва

- На території селища працює 27 торгових точок з реалізації продовольчих та                промислових товарів, 2 кафе, 2 ринка, перукарні.

- Підприємці селища залучаються до вирішення соціальних проблем селища, а саме є спонсорами проведення Дня селища, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Дня визволення селища від німецько-фашистських загарбників, Новорічних     та Різдвяних свят.

У сфері енергозабезпечення

        -   З метою забезпечення 100% оплати за спожиті енергоносії населення селища проводиться    роз’яснювальна робота щодо необхідності своєчасного розрахунку за спожити воду, електроенергію та газ.

      -    СКП « Сількомунгосп » проводиться роз’яснювальна робота з населенням селища щодо   необхідності встановлення водо лічильників, загальна кількість абонентів 1496.

- Здійснювався контроль за дотриманням лімітів споживання енергоносіїв бюджетними    установами селищної ради, затверджених розпорядженням селищного голови.

У сільському господарстві

- Ведуться роботи по коригуванню генерального плану селища. Кооперативом «Добробут»  зібрані кошти в сумі 490 тис.грн. ПП «Геосвіт» проводить збір вихідних матеріалів.

Соціальне забезпечення

Протягом 2013 року продовжується розвиток адресності у вирішенні проблем  малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

-                     Щорічно в селищі проводиться Всеукраїнська благодійна акція “Милосердя”;надається адресна допомога приватними підприємцями селища одиноким непрацездатним громадянам .

-                     створено умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури шляхом будівництва пандусів.

   Охорона праці

 -   У 2012 році керівники бюджетних установ пройшли курси підвищення кваліфікації з      питань охорони праці;

Охорона здоров’я, материнства та дитинства.

- Забезпеченість населення селища  лікарями  не достатня .

- залишається значною захворюваність населення на туберкульоз за рахунок перебування в селищі сезонних працівників;

Фізична культура і спорт

У 2012 році  в рамках святкування Дня селища започаткована акція «Новій Маячці – новий спортивний комплекс», встановлені 2 інформаційні біл-борди ,на яких вказані рахунки для перерахування  коштів. 

      З початку акції надійшло 150 тис. грн. від населення.

Житлова політика .

           - З метою поліпшення житлових і соціально-побутових умов населення селища , реалізації за рахунок усіх джерел фінансування заходів, спрямованих на         відродження селища шляхом підвищення життєзабезпечення населення,         збільшення обсягів газифікації та водозабезпечення селища затверджено селищну             програму індивідуального житлового будівництва на та поліпшення житлових умов            населення селища «Власний дім» на 2012 – 2020 роки . Щороку селищною радою   

перераховуються кошти у сумі 10000 грн.

Культура

Загальна характеристика.

- У реалізації культурної політики в селищі  важливу роль відіграють заходи, спрямовані на    збереження і розвиток мережі культурно-мистецьких закладів ,їх творчого, кадрового         потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня культурного   обслуговування різних верств населення, розвиток та популяризацію духовних культурних      надбань.

-    Проводяться роботи по ремонту даху будинку культури

Державна політика, стосовно дітей,  сім’ї та молоді.

          -    Створено банк даних багатодітних сімей

                Всього багатодітних сімей – 76

               Селищна рада надає допомогу у зборі документів для виготовлення  посвідчень  багатодітним сім’ям  - вже отримано 64 посвідчення.

            Благоустрій селища

            Протягом 2013 року в селищі відбували покарання у виді громадських робіт 22 особи, які виконували наступні роботи :                                                         

     -    боротьба з бур’янами ( полоти , косити )

      -    підбілювання дерев

      -    підбілювання бордюрів

      -    фарбування

      -    перекопування газонів

      -    обрізання дерев

      -  вивезення сміття на об’єктах – під’їзні шляхи до селища, парк у центрі селища,

       - стадіон,озеро, сміттєзвалища, територія дитячих садків, вільні землі запасу селища,

         - територія кладовищ селища, недобудоване будівництво в центрі селища.

         - Щопонеділка та щочетверга проводить прибирання території вздовж             автомобільної траси та під’їзні шляхи.

Утримання доріг

-    Проводиться  поточний ремонт доріг ( грейдерування ) на суму 30 тис.грн.

Даний аналіз дає змогу прогнозувати виконання очікуваних показників розвитку основних галузей та сфер діяльності селища в 2013 році  та планувати  їх зростання у 2014 році .

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні сесія селищної ради

 

В И Р І Ш И Л А :

      1.    Затвердити результати  виконання  програми соціального та економічного  розвитку  селища за 2013 рік.

2.       Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну депутатську

комісію з питань соціально – економічного розвитку селища Нова Маячка

 

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від  28.01.14 р.                                               №

смт.Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 124 по № 133; з № 1 по №
  2. З особового складу  з   № 92-К по № 100-К 

( Перелік додається )

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

  

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХХХУІІ сесії шостого                                                                             скликання №     від 28.01.14 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

_________________________________________________________________

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :            

1. Про Звільнення Толстого В.В.                                                                     92             27.11.13

2. Про застосування дисциплінарного стягнення до Косташ О.О.        93            12.12.13

3. Про надання відпустки  по догляду за дитиною до досягнення                                                         

    нею трирічного віку Михайленко В.В.                                                        94             16.12.13

4. Про звільнення Демиденко О.В.                                                               95             16.12.13

5. Про преміювання працівників селищного Будинку культури             96             17.12.13

6. Про преміювання працівників селищних бібліотек                              97             17.12.13

7. Про надання щорічної грошової винагороди завідуючим та                                                          

    педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів            98             18.12.13

8. Про преміювання працівників дошкільних навчальних закладів    99             18.12.13

9. Про преміювання працівників апарату Новомаячківської                                                         

     селищної ради                                                                                              100            18.12.13


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н НЯ

ХХХХУ сесії шостого скликання

Від .01.2014 р.                                              №  

Смт. Нова Маячка

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

               Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. про відміну рішення сесії  Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1.      Скасувати  рішення № 564 сесії Новомаячківської селищної ради від 29.04.2013р. «Про дозвіл на розробку проектів відведення щодо передачі в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування будинків господарських будівель і споруд» в зв’язку з продажем будинку .

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУ  сесії  шостого скликання

Від .01.2014 р.                                             №  

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

громадянам безоплатно у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд.

Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд гр. гр. Андріанова Валерія Володимировича, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Андріанову Валерію Володимировичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0143 га;

- прибудинкова територія – 0,1357га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська, 212 .

1.1.Гр. Андріанову Валерію Володимировичу  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря