Рішення сесії

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХІ сесії шостого скликання

Від 30.08.13 р.                                                №  603

Смт. Нова Маячка

Про затвердження  складу

адміністративної комісії


            В зв’язку з кадровими змінами, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.215 КУпАП , селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1.                  Утворити адміністративну комісію  у складі 9 чоловік :

            Голова адміністративної комісії :

Косташ Олександр Олександрович           -          заступник селищного голови

            Заступник голови адміністративної комісії :
Яковенко Андрій Михайлович                  -            тимчасово не працює

            Відповідальний секретар адміністративної комісії :

Колосовська  Людмила Михайлівна          -          спеціаліст І категорії

                        Члени адміністративної комісії  :

-         Спільний Євген Леонідович - спеціаліст з земельних питань

-         Компанець Олександр Валентинович – спеціаліст І категорії з питань землевпорядкування

-         Толстой Валерій Васильович – директор СКП «Сількомунгосп»

-         Полоніков Олександр Анатолійович – начальник місцевої пожежної охорони

-         Куренков Віталій Володимирович – начальник ГПОП

-         Шаламай Михайло Петрович- начальник відділення міліції смт.Нова Маячка

2.      Рішення І сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 18 від 18.11.2010 року «Про затвердження складу адміністративної комісії» вважати таким, що втратило чинність з 29.08.2013 року.

3.      Рішення УІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 141 від 04.07.2011 року «Про внесення змін до рішення І сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 18 від 18.11.2010 року «Про затвердження складу адміністративної комісії» вважати таким, що втратило чинність з 29.08.2013 року.

4.      Рішення ХХХУІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 562 від 29.04.2013 року «Про внесення змін до складу адміністративної комісії» вважати таким, що втратило чинність з 29.08.2013 року.

            Селищний голова                                                                                   А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської област

     Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХІ сесії шостого скликання

Від 30.08.13 р.                                                №  605

Смт. Нова Маячка

 Про звільнення від оплати  за

перебування дитини у ДНЗ

             Розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 1 Кулик В.В. про звільнення  Романенко Анни Миколаївни від оплати за перебування сина Романенко Василя Михайловича, 10.01.2011 року народження  у ДНЗ № 1, як дитини з багатодітної сім’ї;  подання завідуючої ДНЗ № 2 Спільної Л.Л. про звільнення  Пількевич Юлії Миколаївни  від оплати за перебування доньки Пількевич Олександри Юріївни, 22.06.2010 року народження  у ДНЗ № 2, як дитини з багатодітної сім’ї;  подання в.о. завідуючої ДНЗ № 3 Бучневої К.В.  про звільнення Молчанова Олександра Володимировича  від оплати за перебування доньки Молчанової Поліни Олександрівни, 29.12.2010  року народження  у ДНЗ № 3 , як дитини яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667 « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах » , керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Звільнити Романенко Анну Миколаївну від оплати за перебування сина Романенко   Василя Михайловича, 10.01.2011 року народження   у ДНЗ № 1 з 01.09.2013 року.

2. Звільнити Пількевич Юлію Миколаївну від оплати за перебування доньки Пількевич  Олександри Юріївни, 22.06.2010 року народження   у ДНЗ № 2 з 01.09.2013 року.

3. Звільнити Молчанова Олександра Володимировича від оплати за перебування доньки    Молчанової Поліни Олександрівни, 29.12.2010 року народження   у ДНЗ № 3 з 01.09.2013 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань медицини , охорони здоров’я материнства , дитинства та соціального захисту населення .

 Селищний голова                                                                    А.А. Костиря

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

     ХХХХІ  сесії шостого скликання

Від 30.08.13 р.                                              №  602

Смт.Нова Маячка

Про затвердження посадової

інструкції заступника селищного голови

Косташ О.О.

            Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Колосовської Людмили Михайлівни про затвердження посадової інструкції заступника селищного голови Косташ Олександра Олександровича, відповідно до ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “,  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1.      Затвердити посадову інструкцію заступника селищного голови Косташ Олександра Олександровича .

( Додається )

2.      Рішення ХХХУІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 561 від 29.04.2013 року «Прпо внесення доповнень до посадових інструкцій» вважати таким, що втратило чиність з 19.08.2013 року.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію

з    питань гуманітарної політики ,гласності та зв»язків з громадськими організаціями Новомаячківської селищної ради

 Селищний голова                                                   А.А.Костиря

    

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Заступника селищного голови

Косташ Олександра Олександровича

  смт. Нова Маячка

2013 рік

           

                                                І. Загальні положення

1.1.Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України не  залежно від раси , кольору шкіри , політичних , релігійних та інших переконань , статі

      етнічного та соціального походження , майнового стану , терміну проживання на    відповідній території.

1.2.На посаду можуть бути призначені особи , які  мають відповідну освіту  і професійну     підготовку , володіють державною мовою в обсягах , достатніх для виконання

      службових обов’язків.

1.3.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній    основі .

1.4.Посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм   повноваження .

                                               ІІ. Основні принципи

 

2.1.Служіння територіальній громаді.

2.2.Поєднання місцевих та державних інтересів.

2.3.Верховенство права , демократизму і законності.

2.4.Гуманізм і соціальна справедливість.

2.5.Гласність.

2.6.Пріорітет прав та свобод людини і громадянина.

2.7.Рівні можливості доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з   урахуванням ділових якостей та професійної підготовки.

2.8.Професіоналізм , компетентність , ініціативність , чесність , відданість справі.

2.9.Дотримання прав місцевого самоврядування.

2.10.Захист інтересів територіальної громади селища.

 

                                                 ІІІ. Функціональні обов’язки

 

3.1.Керує та спрямовує роботу вуличних комітетів.

3.2.Проводить роботу по благоустрою селища , організовує місячник з благоустрою .

3.3.Готує інформацію по питанням роботи виконкому .  

3.4.Врегулювує питання комунальної власності на території селища.

3.5.Здійснює контроль за використанням енергоносіїв в бюджетних організаціях селища.

3.6.Відповідає за роботу з особами, які займаються підприємницькою діяльністю на    території селища .

3.7.Відповідає за встановлення ставок місцевих податків і зборів та контролює їх   надходження до бюджету селищної ради.

3.8.Керує та спрямовує роботу адміністративної комісії селища .

3.9.Контролює правильність оформлення тендерної документації , проведення тендерів.

3.10.Відповідає за охорону праці , проводить інструктажі з охорони праці та   протипожежної безпеки.

3.11.Відповідає за підготовку та прийняття регуляторних актів селищної ради.

3.12.Виконує інші доручення селищного голови, які не суперечать діючому     законодавству.

 

                                      ІУ. Службові обов’язки

 

4.1. Додержання Конституції і законів України , інших нормативно – правових актів.

4.2. Збереження державної таємниці , інформації про громадян , що стала відома у зв’язку  з виконанням службових обов’язків , а також іншої інформації , яка згідно з законом не  підлягає розголошенню.

4.3.Постійне вдосконалення організації своєї роботи , підвищення професійної   кваліфікації.

4.4.Сумлінне ставлення до виконання до виконання своїх службових обов’язків ,   ініціативність і творчість у роботі.

4.5.Шанобливе ставлення до громадян та їх звернень., турбота про високий рівень культури , спілкування і поведінки .

4.6.Недопущення дій чи бездіяльності , які можуть зашкодити інтересам місцевого  самоврядування та держави.

4.7.Володіння державною мовою.

 

                                                           У. Основні права

 

5.1.На повагу особистої гідності , справедливе і шанобливе ставлення  до себе з боку  співробітників , громадян селища.

5.2.На рівність у трудових правах незалежно від національності , соціального походження,   віросповідання , політичних переконань.

5.2.На оплату праці відповідно до посади , рангу , якості , досвіду та стажу роботи.

5.3.На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.4.На соціальний і правовий захист.

5.4.На матеріальне забезпечення в разі хвороби , повної або часткової втрати   працездатності.

5.5.На щорічну оплачувану відпустку , згідно графіку , на відпустку без збереження  заробітної плати , згідно Закону України « Про відпустки ».

5.5.На отримання в порядку , встановленому законодавством від відповідних органів   державної влади , підприємств , установ , організацій , незалежно від їх

      підпорядкування та форм власності , об’єднань громадян , окремих осіб матеріалів та   інформації , необхідної для виконання своїх службових обов’язків.

5.6.У порядку і в межах , встановлених законом , отримувати інформацію щодо матеріалів   своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами , що стосуються

      проходження нею служби в органах місцевого самоврядування .

5.7.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування  безпідставних,    на його думку звинувачень.

5.8.Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади , органах місцевого      самоврядування та в судовому порядку.

 З посадовою інструкцією ознайомлений    _________________________    Косташ О.О.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

                                                       ХХХХІ сесії шостого скликання

Від  30.08.13 р.                                                                                                                     № 601

смт.Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 69 по № 75
  2. З особового складу  з   №  49-К по № 64-К

 ( Перелік додається )

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

                                                                                                                                  ДОДАТОК

                                                                                                                                             До рішення ХХХХІ сесії шостого  скликання №  601 від 30.08.13 р.

 П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

_________________________________________________________________

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :            

1. Про надання щорічної основної відпустки Іванченко О.В..                   49            11.07.13

2. Про звільнення Петрик В.Ф.                                                                    50            18.07.13

3. Про надання щорічної основної відпустки Орешко Т.В.                        51            18.07.13

4. Про зарахування Василенко Л.В.                                                             52            19.07.13

5. Про надання щорічної основної відпустки Дроздовій Т.С.                    53            22.07.13

6. Про надання відпустки без збереження заробітної плати

    Галкіній Т.В.                                                                                                54            22.07.13

7. Про надання щорічної основної відпустки  Марченко І.А.                     55            22.07.13

8. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Марченко І.А.            56            22.07.13

9. Про надання щорічної основної відпустки Бондаренко О.І.                  57            22.07.13

10. Про надання щорічної основної відпустки Пісковцовій І.І.                  58            22.07.13

11. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Пісковцовій І.І.        59            22.07.13

12. Про надання щорічної основної відпустки Компанець О.В.                60            22.07.13

13. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Компанець О.В.      61            22.07.13

14. Про зарахування Костиря Р.М.                                                              62            23.07.13

12. Про надання щорічної основної відпустки Михайленко В.В.               63            23.07.13

13. Про звільнення Костиря А.С.                                                                 64            29.07.13

                                              

З основної діяльності:

1. Про створення тимчасового робочого місця                                           69           26.07.13

2. Про створення комісії по проведенню інвентаризації товарно-

    матеріальних цінностей по місцевій пожежній охороні                          70            30.07.13

3. Про виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських                                       

    робіт за вироком Цюрупинського районного суду відносно                                                 

    Гуріна О.А.                                                                                                 71            06.08.13

4. Про надання матеріальної допомоги                                                       72            08.08.13

5. Про скликання ХХХХІ сесії Новомаячківської селищної ради                                                        

   шостого скликання                                                                                     73            08.08.13

6. Про  проведення у 2014 році в селищі Року учасників бойових дій

    на території інших держав                                                                        74            08.08.13

7. Про  план заходів із відзначення в селищі 25-річчя організаційного

    об»єднання громадського руху колишніх малолітніх в»язнів

    фашизму                                                                                                      75            08.08.13

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХІ сесії шостого скликання

Від 30.08.13 р.                                                №  604

Смт. Нова Маячка

Про комітет з конкурсних торгів

Новомаячківської  селищної ради

            В зв’язку з кадровими змінами, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916 «Про затвердження типового положення про комітет з конкурсних торгів», Новомаячківська  селищна рада :

                                                                      В И Р І Ш И Л А :

1. Створити комітет з конкурсних торгів Новомаячківської  селищної ради Цюрупинського  району  Херсонської області в складі 5 осіб та затвердити його склад. (додається).
2. Рішення ХХХУІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 558 від 29.04.2013 року «Про комітет з конкурсних торгів Новомаячківської селищної ради» вважати таким, що втратило чинність з 29.08.2013 року
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                                   А.А.Костиря

Додаток

До рішення ХХХХІ сесії шостого              

скликання 

№          від 29.08.2013 року


                                                                С К Л А Д
                    комітету з конкурсних торгів Новомаячківської селищної ради

                                  Цюрупинського району Херсонської області

 Голова комітету :

Косташ Олександр Олександрович – заступник селищного голови

Члени комітету:

Демиденко Олена Володимирівна  – головний бухгалтер Новомаячківської селищної ради

Баран Олена Дмитрівна – бухгалтер освіти
Спільна Лідія Леонідівна – завідуюча ДНЗ № 2

Кулик Валентина Василівна – завідуюча ДНЗ № 1

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 РІШЕННЯ

ХХХХІ сесії шостого скликання

Від 30.08.2013 р.                                       №  606

Смт. Нова Маячка

Про вилучення земельних ділянок (присадибних)

            Розглянувши заяву гр. Чечіна Івана Анатолійовича  про припинення права постійного користування земельною ділянкою та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії з земельних питань  Новомаячківської селищної ради Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Припинити право постійного користування гр. Чечіна Івана Анатолійовича  земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Червоноармійська, 65, загальною площею 0,01 га відповідно поданої заяви.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

2.Спеціалісту Новомаячківської селищної ради з питань  землевпорядкування  Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                                А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХХХІ сесії шостого скликання

Від  30.08.2013 р.                                              №   607

Смт. Нова Маячка

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

               Розглянувши заяву гр. Кульбака Руслана Васильовича, Гітрук Оксани Олександрівни, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Плонікова О.А. про відміну рішень сесії  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1.      Скасувати  рішення № 428 сесії Новомаячківської селищної ради від 10.09.2012р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у спільну сумісну власність», в зв’язку зі змінами в земельному законодавстві.

2.      Скасувати  рішення № 511 сесії Новомаячківської селищної ради від 21.01.2013р. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельну ділянку для передачі в оренду в межах селища», в зв’язку зі змінами в земельному законодавстві.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХІ  сесії  шостого  скликання

Від 30.08.2013  р.                                        №   608

смт.Нова Маячка

Про надання дозволу на розробку проекту відведення

 земельних ділянок для передачі

в оренду в межах селища.

Розглянувши заяву гр. Гітрук Оксани Олександрівни  про надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок для передачі в оренду в межах селища під розміщення магазину продовольчих товарів, протокол засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів , та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 93, 120, 122, 123, 124, 125, Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки щодо передачі в оренду гр. Гітрук Оксані Олександрівні під розміщення магазину орієнтовною площею 0,0181 га,  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Леніна № 240 -А в зв’язку з купівлею об’єкта на даній земельній ділянці. Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 12,00% від нормативної грошової оцінки землі.

1.1.Після погодження документації з відповідними інстанціями, надати його на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Дати дозвіл розробку проекту відведення земельної ділянки щодо передачі в оренду гр. Гітрук Оксані Олександрівні під розміщення магазину орієнтовною площею 0,0378 га,  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Климака № 32 в зв’язку з купівлею об’єкта на даній земельній ділянці. Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 12,00% від нормативної грошової оцінки землі.

2.1.Після погодження документації з відповідними інстанціями, надати його на розгляд та затвердження до селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

   Селищний голова                                                                                     А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я 

ХХХХІ  сесії  шостого скликання

Від   30.08.2013 р.                                                                                                                   №   609

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

Розглянувши заяви громадян: 

1.              Єрохіна Віктора Федоровича щодо законності розташування господарської будівлі яка збудована громадянином Андріановим В.В. на межі між земельними ділянками по вул. Дніпровська, № 214 та вул.  Дніпровська, № 214 А.

2.              Чечіна Івана Анатолійовича про надання земельної ділянки в оренду яка розташована за адресою вул. Толстого, 66.

3.              Костиря Анатолія Михайловича щодо забезпечення проїзду для сільгосптехніки в кінці його городу по вул. Червоноармійській, 2.

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1.Зобовязати громадянина Андріанова В.В.  в двомісячний термін оформити самовільно збудовану господарську споруду, яка розташована на межі між земельними ділянками по вул. Дніпровська № 214 та № 214 А, або ж в іншому разі провести демонтування вказаної будівлі.

1.1.Спеціалістам земельного відділу Новомаячківської селищної ради підготувати лист до Херсонського ДАБК.

2. Розглянути заяву громадянина Чечіна Івана Анатолійовича про надання в оренду земельної ділянки для обслуговування будинку та господарських споруд які розташовані за адресою вул. Толстого, 66, у разі подання заяви разом з власником іншої частини будинку який розташований за цією адресою.

2.1.Питання щодо надання в оренду земельної ділянки яка використовується  громадянином Чечіним І.А. для ведення ОСГ за вищевказаною адресою після проведення корегування генерального плану селища.

3. В зв’язку з тим що земельна ділянка, по території якої громадянин Костиря А.М. просить встановити проїзд для сільгосптехніки до його городу надана у власність громадянці Пархоменко Тетяні Кирилівні, рекомендувати гр. Костиря А.М. передбачити проїзд з земель загального користування тобто з вул. Червоноармійська.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХІ  сесії  шостого скликання

Від 30.08.2013 р.                                                                                                             №   610

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

громадянам безоплатно у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд.

Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд гр. гр. Шахової С.В., Грицаєнко О.Г., Колола Г.В., Журавльової Н.В., Яковенко В.М., Карпенко М.І., Карпенко Л.М., Литвиненко Н.О., Великодної З.Г., Карпенко О.Л., Бреус В.О., Крамаренко В.С., Крамаренко М.С., Чепіль О.М., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шаховій Світлані Вікторівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0066 га;

- рілля – 0,1434 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,92 .

1.1.Гр. Шаховій Світлані Вікторівні замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Грицаєнко Ользі Григорівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,0084 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,1416 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Шевченко,52 .

2.1.Гр. Грицаєнко Ользі Григорівні замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Надати дозвіл гр. Колола Галині Володимирівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0142 га;

- рілля – 0,1358 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,272 .

3.1.Гр. Хомулі Ользі Олексіївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Журавльовій Нінель Володимирівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0239 га;

- рілля – 0,1261 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Шевченко,39 .

4.1.Гр. Журавльовій Нінель Володимирівні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Яковенко Валентині Миколаївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,0145 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,1355 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Рафтопуло ,33 .

5.1.Гр. Яковенко Валентині Миколаївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Надати дозвіл гр. Карпенко Миколі Івановичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,206 .

6.1.Гр. Карпенко Миколі Івановичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

7. Надати дозвіл гр. Карпенко Леоніду Миколайовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,0220 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,1280 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,256 .

7.1.Гр. Карпенко Леоніду Миколайовичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

8. Надати дозвіл гр. Литвиненко Ніні Олексіївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0109 га;

- рілля – 0,1391 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Степова,22 .

8.1.Гр. Литвиненко Ніні Олексіївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

9. Надати дозвіл гр. Велікодній Зінаїді Григорівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0151 га;

- рілля – 0,1349 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,56 .

9.1.Гр. Велікодній Зінаїді Григорівні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

10. Надати дозвіл гр. Карпенко Олексію Леонідовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0217 га;

- рілля – 0,1283 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,250 .

10.1.Гр. Карпенко Олексію Леонідовичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

11. Надати дозвіл гр. Бреус Вадиму Миколайовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0191 га;

- рілля – 0,1309 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,60 .

11.1.Гр. Бреус Вадиму Миколайовичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

12. Надати дозвіл гр. Крамаренко Василю Сергійовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0, га;

- рілля – 0, га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,225 .

12.1.Гр. Крамаренко Василю Сергійовичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

13. Надати дозвіл гр. Крамаренко Миколі Сергійовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0242 га;

- рілля – 0,1258 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Пролетарська,152 .

13.1.Гр. Крамаренко Миколі Сергійовичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

14. Надати дозвіл гр. Чепіль Оксані Миколаївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0123 га;

- рілля – 0,1377 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Шевченко,37 .

14.1.Гр. Чепіль Оксані Миколаївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

15.  Надати дозвіл гр. Пісковцову Андрію Віталійовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0123 га;

- рілля – 0,1377 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул..Алєєва, 37.

15.1.Гр. Пісковцову А.В. замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

16. Надати дозвіл гр. Молчанову Миколі Володимировичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0123 га;

- рілля – 0,1377 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул.Горького, 27.

16.1.Гр. Молчанову М.В. замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 

 17.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря