Рішення сесії

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

       П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХ сесії шостого скликання

Від ____ .07.13 р.                                             №

смт. Нова Маячка

Про     розгляд      подання             прокурора

Цюрупинського     району    про     усунення        

порушень антикорупційного законодавства

         Заслухавши  подання прокурора Цюрупинського району від 18.06.2013 № 102/1867 вих 13, про усунення порушень антикорупційного законодавства, селищна рада відмічає, що  відповідно до статті 12 Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції » депутати селищної  ради повинні подавати декларації за  місцем  роботи ( служби).

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 16  « Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей зазначених  у декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру  та відомостей щодо відкриття валютного  рахунку в установі  банку  нерезидента » декларації зберігаються в кадрових підрозділах за  місцем роботи  ( служби) в особових справах осіб, зазначених в п. 1 цього Порядку.

            Враховуючи те, що вказаны в поданні  прокуратури особи не працевлаштована в  Новомаячківській селищній раді, що підтверджується відсутністю відповідних записів в трудових  книжках та відсутністю розпорядження про прийняття  їх на роботу: що                « депутат селищної ради» - це не місце роботи, а лише громадський статус, і свої функції  він виконує на громадських засадах ; що Законом України « Про місцеве  самоврядування в Україні» не передбачено заведення особових справ для депутатів, а  також, що відповідні рішення сесії про прийняття  та зберігання декларацій депутатів не приймалися - в селищній раді відсутнє місце для  зберігання  декларацій відповідно до вимог Закону та  Постанови КМУ.

            Селищна рада також відмічає, що до повноважень спеціаліста І категорії Новомаячківської  селищної ради Колосовської Людмили Михайлівни не відноситься збирання та зберігання декларацій депутатів  селищної  ради.

            Враховуючи вищевикладене, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності , етики та регламенту роботи ради  ,   керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

В И Р І Ш И Л А: 

1.      Подання прокурора Цюрупинського району від  18.06.2013 № 102/1867 вих 13 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності спеціаліста І категорії Колосовської Людмили Михайлівни , відхилити.

 Селищний голова                                                                                                                                                                                        А.А. Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                Проект Р І Ш Е Н Н Я

                                                ХL сесії  шостого   скликання

 

Від 25.07.2013 р.                                          № 

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на 2013 рік ”.

   Заслухавши  інформацію  головного бухгалтера  Демиденко О. В., про внесення змін до рішення  ХXXІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488         від 28.12.2012 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 1.      Збільшити доходну частину спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 7800 грн. за рахунок  спонсорської допомоги.

2.       Збільшити видаткову частину спеціального  фонду селищного бюджету  в сумі   7800 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади»
КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали»

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н НЯ

ХХХІУ сесії шостого скликання

Від .07.2013 р.                                              №  

Смт. Нова Маячка

 

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

                Враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Плонікова О.А. про відміну рішень сесії  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1. Скасувати  рішення № 342 сесії Новомаячківської селищної ради від 23.03.2012р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування будинку господарських будівель та споруд», в зв’язку зі змінами в земельному законодавстві.

2. Скасувати  рішення № 410 сесії Новомаячківської селищної ради від 16.08.2012р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування будинку господарських будівель та споруд» , в зв’язку зі змінами в земельному законодавстві.

3. Скасувати пункт 4 рішення № 198 сесії Новомаячківської селищної ради від 30.06.2011р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність» , в зв’язку зі змінами в земельному законодавстві.

4. Скасувати пункт 9 рішення № 410 сесії Новомаячківської селищної ради від 16.08.2012р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування будинку господарських будівель та споруд», в зв’язку зі змінами в земельному законодавстві.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ сесії шостого скликання

Від .07.2013 р.                                              №   445

Смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення

документації детального

плану забудови земельної ділянки.

              Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів Полонікова О.А., заяви гр. гр. Бесараб Миколи Миколайовича, Костирі Дмитра Андрійовича про дозвіл на виготовлення технічної документації по детальному плану забудови земельних ділянок, що пропонуються у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд із земель запасу Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр. Бесараб Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної документації «Детальний план забудови земельної ділянки, що пропонується у власність орієнтовною площею 0,15га  для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Дніпровська,б\н, смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області».

2. Дати дозвіл гр. Костиря Дмитру Андрійовичу на виготовлення технічної документації «Детальний план забудови земельної ділянки, що пропонується у власність орієнтовною площею 0,15га  для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Пролетарська,56, смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області».

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ  сесії  шостого скликання

Від ..2012 р.                                                №  

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

громадянам безоплатно у спільну сумісну власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд.

 Розглянувши заяву гр. Масаковської Любові Василівни та Жихарєва Сергія Петровича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Масаковській Любові Василівні та Жихарєву Сергію Петровичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,  розташованої в смт Нова Маячка, заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів Полонікова О.А., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 125  Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Масаковській Любові Василівні та Жихарєву Сергію Петровичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність, загальною орієнтовною площею 0,15 га , в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

 розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,40.

2. Гр. Масаковській Любові Василівні та Жихарєву Сергію Петровичу  замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  (ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я 

ХХХІУ  сесії  шостого скликання

Від   .07.2013 р.                                   №  

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

  

Розглянувши заяви громадян: 

1.               Марченко Леоніда Миколайовича, щодо визначення меж між земельними ділянками за адресою вул. Жовтнева, 60, та вул. Жовтнева, 62.

2.              Трюхан Андрія Івановича щодо визначення меж між земельними ділянками за адресою пров. Перекопський, 39, та вул. Пирогова, 37.

3.              Адмакіної Ніни Степанівни про самовільне заняття, громадянином Шатохіним В. ,земельної ділянки яка надана їй під будівництво за адресою вул. Молодіжна ,28.

4.              Шаповалової Наталії Леонідівни щодо використання земельної ділянки яка розташована за адресою вул. Молодіжна, 28.

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок які розташовані за адресою вул. Жовтнева, 60 (землекористувач гр. Марченко Л.М.), та вул. Жовтнева, 62 (землекористувач Димченко), згідно додатку № 1.

1.1.Заборонити гр. Марченко Л.М. використовувати земельну ділянку орієнтовною площею 0,20 га, яка розташована біля земельної ділянки по вул. Жовтнева, 60.

1.2.Попередити гр. Марченко Л.М. що використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів є самовільним заняттям земельних ділянок  та несе за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

2. .Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок які розташовані за адресою вул. Пирогова, 37 (землекористувачі гр. гр. Поточняк І.І. та Мусата Л.А.), та пров. Перекопський, 39 (землекористувач гр. Трюхан А.І.), згідно додатку № 2.

3. Заборонити гр. Шатохіну В.В. використовувати земельну ділянку, яка розташована за адресою вул. Молодіжна, 28.

3.1.Попередити гр. Шатохіна В.В. що використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів є самовільним заняттям земельних ділянок  та несе за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

4. Беручі до уваги заяву громадянки Шаповалової Н.Л. стосовно незаконних дій громадянки Адмакіної Н.С. щодо спроби продажу та передачі в оренду земельної ділянки яка надана їй у користування за адресою вул. Молодіжна, 28, та керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 93 виконкому Новомаячківської селищної ради від 12.11.1997р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову громадянці Адмакіной Ніні Степанівні, за адресою вул. Молодіжна, 28. земельну ділянку перевести до земель запасу Новомаячківської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ  сесії  шостого скликання

Від .07.2013 р.                                             №  

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

громадянам безоплатно у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд.

 

Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд гр. гр. Випирайло Віктору Григоровичу, Мартинової Марії Євгеніївни, Хомули Ольги Олексіївни, Трюхан Андрію Івановичу, Савченко Світлані Миколаївні, Сидоренко Сергію Анатолійовичу, Євменовій Євгенії Олексіївні, Ляшенко Сергію Володимировичу, Літвіненко Володимиру Птровичу,  Іванченко  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Випирайло Віктору Григоровичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0149 га;

- рілля – 0,1351 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,22 .

1.1.Гр. Випирайло Віктору Григоровичу замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Мартиновій Марії Євгеніївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,0165 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,1335 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,71 .

2.1.Гр. Мєджановій Олені Петрівні замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Надати дозвіл гр. Хомулі Ользі Олексіївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Жовтнева,4А .

3.1.Гр. Хомулі Ользі Олексіївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Трюхан Андрію Івановичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Перекопський,39 .

4.1.Гр. Трюхан Андрію Івановичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Савченко Світлані Миколаївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Рафтопуло ,23 .

5.1.Гр. Савченко Світлані Миколаївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Надати дозвіл гр. Сидоренко Сергію Анатолійовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,20 .

6.1.Гр. Сидоренко Сергію Анатолійовичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

7. Надати дозвіл гр. Євменовій Євгенії Олексіївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Толстого,21 .

7.1.Гр. Євменовій Євгенії Олексіївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

8. Надати дозвіл гр. Ляшенко Сергію Володимировичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,00473 га;

- рілля – 0,14527 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,200 .

8.1.Гр. Сидоренко Сергію Анатолійовичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

9. Надати дозвіл гр. Літвіненко Володимиру Петровичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0107 га;

- рілля – 0,1393 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Основська,44 .

9.1.Гр. Літвіненко Володимиру Петровичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

10. Надати дозвіл гр. Іванченко  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. .

7.1.Гр.Іванченко замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря