Рішення сесії

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 29.04.13 р.                                                № 562

Смт. Нова Маячка

Про внесення змін до складу

адміністративної комісії

            В зв’язку з кадровими змінами в апараті виконавчого  комітету Новомаячківської селищної ради , відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.215 КУпАП , селищна рада:

                                                       В И Р І Ш И Л А:

 1.      Виключити із складу адміністративної комісії:

Кос Валентина Івановича

  2.  Покласти виконання обов’язків голови адміністративної комісії на заступника

 голови адміністративної комісії  Яковенко Андрія Михайловича.

 Селищний голова                                                                                   А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

XXXIIсесії  шостого скликання

                                                           

Від  29.04.2013 р.                                         №  556

смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на 2013 рік ”.

  Заслухавши  інформацію  головного бухгалтера  Демиденко О. В., про внесення змін до рішення  ХXXІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488         від 28.12.2012 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1.       Провести перерозподіл видатків по 
КФК 130115 «Спорт для всіх та заходи з фізичної культури»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар»
Квітень
- 10000

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм»
Квітень
+ 10000

2.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської област

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 29.04.13 р.                                                №  560

Смт. Нова Маячка

 Про звільнення від оплати  за

перебування дитини у ДНЗ

             Розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 2 про звільнення  Пількевич Юлії Миколаївни  від оплати за перебування доньок  ,  Саніної Діани Юріївни 15.05.2007 року народження та Саніної Вікторії Юріївни , 22.03.2009 року народження   у ДНЗ № 2 , відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667        « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах » , керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Звільнити Пількевич Юлію Миколаївну від оплати за перебування доньок Саніної Діани Юріївни, 15.05.2007 року народження та Саніної Вікторії Юріївни , 22.03.2009 року народження   у ДНЗ № 2 з 01.05.2013 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань медицини , охорони здоров’я материнства , дитинства та соціального захисту

    населення .

 Селищний голова                                                                    А.А. Костиря

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 29.04.13 р.                                                №  561

Смт. Нова Маячка

 Про внесення доповнень

до посадових інструкцій

            В зв’язку з кадровими змінами в апараті виконавчого  комітету Новомаячківської селищної ради , відповідно до  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , селищна рада:

                                                       В И Р І Ш И Л А:

 1.      Доповнити п. ІІІ Функціональні обов»язки посадової інструкції секретаря ради Пісковцової І.І. підпунктами :

-               керує та спрямовує роботу вуличних комітетів

-               відповідає за встановлення ставок місцевих податків та зборів  та контролює їх надходження до бюджету селищної ради

2.      Доповнити п. ІІІ Функціональні обов»язки посадової інструкції  головного бухгалтера Демиденко О.В. підпунктами :

-               врегульовує питання комунальної власності на території селища

-               здійснює контроль за використанням енергоносіїв в бюджетних організаціях   

        селища

-               контролює правильність оформлення тендерної документації, проведення тендерів

3.      Доповнити п. ІІІ Функціональні обов»язки посадової інструкції спеціаліста І      категорії з питань землевпорядкування Компанець О.В. підпунктами :

-               готує інформацію по питанням роботи виконкому

-        контролює питання організації роботи по запобіганню підтоплення селища

4.      Доповнити п. ІІІ Функціональні обов»язки посадової інструкції спеціаліста І      категорії Колосовської Л.М. підпунктом :

-               відповідає за охорону праці, проводить інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки

5.           Доповнити п. ІІІ Функціональні обов»язки посадової інструкції начальника ГПОП Куренкова В.В. підпунктами :

-               проводить роботу по благоустрою селища, організовує місячник з благоустрою

-               відповідає за роботу з особами, які займаються підприємницькою діяльністю на території селища

-               спрямовує роботу адміністративної комісії

     Селищний голова                                                                                   А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 29.04.13 р.                                                №  558

Смт. Нова Маячка

Про комітет з конкурсних торгів

Новомаячківської  селищної ради

            Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916 «Про затвердження типового положення про комітет з конкурсних торгів», Новомаячківська  селищна рада :

                                                                      В И Р І Ш И Л А :

1. Створити комітет з конкурсних торгів Новомаячківської  селищної ради Цюрупинського  району  Херсонської області в складі 5 осіб та затвердити його склад. (додається).
2. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.
Селищний голова                                                                   А.А.Костиря

Додаток

До рішення ХХХУІ сесії шостого              

скликання 

№_____ від 29.04.2013 року

 

                                                                С К Л А Д
                    комітету з конкурсних торгів Новомаячківської селищної ради

                                  Цюрупинського району Херсонської області


 Голова комітету : Спільний Євгеній Леонідович – спеціаліст з земельних питань

 Члени комітету:

Демиденко Олена Володимирівна  – головний бухгалтер Новомаячківської селищної ради

Ващенко Наталія Михайлівна – бухгалтер освіти
Спільна Лідія Леонідівна – завідуюча ДНЗ № 2

Кулик Валентина Василівна – завідуюча ДНЗ № 1

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 29.04.13 р.                                                № 557

Смт. Нова Маячка

 

Про  затвердження  Положення 

про  Комітет  з  конкурсних  торгів  

виконавчого комітету Новомаячківської

селищної ради .

 

             

            Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про здійснення державних закупівель», та у відповідності до Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010р. № 916, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010р. за № 622/17917, Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А ::

1.Затвердити Положення про Комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради (додається).

 

2.Дане рішення та Положення про Комітет з конкурсних торгів Новомаячківської  селищної ради розмістити на веб-порталі Новомаячківської селищної ради  в мережі «Інтернет».

Селищний голова                                                                                  А.А.Костиря

 

Додаток

До рішення ХХХУІ сесії шостого              

скликання 

№_____ від 29.04.2013 року

 ПОЛОЖЕННЯ  

про Комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету

Новомаячківської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради  (далі - Комітет з конкурсних торгів) - це службові (посадові)  та інші особи генерального замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон).
1.2. Метою створення Комітету з конкурсних торгів є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та  неупередженості.

1.3. Комітет з Конкурсних торгів у своїй діяльності керується Законом,  іншими нормативно-правовими  актами України та цим Положенням .

2. Порядок створення та організація діяльності Комітету з

конкурсних торгів

2.1. Склад Комітету з конкурсних торгів та Положення про нього,  затверджуються рішенням Новомаячківської селищної ради. До складу Комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників процедур закупівель, члени їх сімей, а також народні депутати України та депутати селищної ради.

2.2. До складу  Комітету з конкурсних торгів входить не менше п’яти осіб. 
2.3. Зміни до складу Комітету з конкурсних торгів вносяться за поданням голови Комітету з конкурсних торгів та затверджуються рішенням селищної ради.
2.4. Членство в Комітеті з конкурсних торгів  не  повинно створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників   процедури   закупівлі,   наявність   якого   може   вплинути   на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі;
            2.5. Для розв'язання конкретних питань, у разі потреби, зокрема під час проведення закупівлі товарів чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи Комітету з конкурсних торгів  можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.

2.6. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи Комітету з конкурсних торгів на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути

його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність Комітету з конкурсних торгів та посадових осіб селищної ради, учасників конкурсних торгів чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.  

2.7. Керівництво роботою Комітету з конкурсних торгів здійснює його голова, який призначається рішенням селищної ради.
2.8. Голова Комітету з конкурсних торгів організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання функцій, покладених на Комітет з конкурсних торгів.
2.9. Голова Комітету з конкурсних торгів призначає заступника голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена Комітету з конкурсних торгів; 
2.10. У разі відсутності голови Комітету з конкурсних торгів його обов'язки виконує заступник голови Комітету з конкурсних торгів, який має право підпису 
документів щодо проведення процедур закупівель. Підпис заступника голови Комітету з конкурсних торгів у період відсутності голови Комітету скріплюється гербовою печаткою виконавчого комітету селищної ради. 
2.11. Формою роботи Комітету з конкурсних торгів є засідання, які призначає  голова комітету.
2.12. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету з конкурсних торгів та порядок денний доводяться секретарем Комітету з конкурсних торгів до членів комітету не пізніше, ніж за два дні до засідання.
2.13. На засіданнях Комітету з конкурсних торгів підлягають розгляду такі питання:
- Планування здійснення процедур закупівель;
- Складання та затвердження річного плану державних закупівель;
-  Вибір процедури закупівлі;
-  Інші питання відповідно до  Закону.
2.14. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету з конкурсних торгів, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комітету з конкурсних торгів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету з конкурсних торгів.

2.15. Рішення Комітету з конкурсних торгів оформлюються протоколом, який підписують всі члени Комітету з конкурсних торгів, присутні  на засіданні.

У разі відмови члена комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови.

2.16. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, який рішенням Комітету з конкурсних торгів визначений відповідальним за підготовку документації конкурсних торгів:

- готує окремі розділи документації конкурсних торгів відповідно до бюджетних призначень спільно із спеціалістами, юристами, економістами, консультантами та іншими фізичними, юридичними особами, які можуть залучатися до роботи Комітету з конкурсних торгів на договірних засадах відповідно до законодавства;

- здійснює аналіз пропозицій конкурсних торгів, наданих учасниками, щодо їх відповідності вимогам документації конкурсних торгів;

- готує проекти договорів з переможцями торгів;

- укладає та підписує договори про закупівлю від імені  замовника;

- готує матеріали для вирішення спірних питань, що стосуються змісту документації конкурсних торгів;

- несе відповідальність за надання Комітету з конкурсних торгів  неповної та/або недостовірної інформації.

2.17. В разі необхідності на засідання Комітету з конкурсних торгів  можуть бути запрошені представники  державної податкової інспекції,  КРУ,  

відділення Державного казначейства України та інші.

3. Головні функції Комітету з конкурсних торгів 
3.1. Комітет з конкурсних торгів відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
3.1.1. Планування впродовж року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних(державних) коштів); 
3.1.2. Складання та затвердження річного плану державних закупівель;
3.1.3. Здійснення вибору процедури закупівлі;
3.1.4. Проведення процедур закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
3.1.5. Забезпечення рівних умов для всіх учасників процедур закупівель, обєктивного та чесного вибору переможця;
3.1.6. Надання роз'яснень особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
3.1.7. Організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечення вибору найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації конкурсних торгів;
3.1.8. Проведення переговорів з учасниками під час застосування  процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;
3.1.9. Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
3.1.10. Оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону; 
            3.1.11. Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства; 
3.1.12. Вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупинення процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненнях учасників конкурсних торгів з вимогою усунення порушень під час проведення процедур закупівель;
3.1.13. Забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
3.1.14. Сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно
до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
3.1.15. Здійснення інших функцій, передбачених Законом.
4. Права та обов'язки Комітету з конкурсних торгів. 
4.1. Члени Комітету з конкурсних торгів мають право:  
4.1.1. Вносити питання на розгляд комітету з конкурсних торгів;
4.1.2. Ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників 
процедур закупівель;
4.1.3. Заносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету з конкурсних торгів;
4.1.4. Здійснювати інші дії, передбачені Законом.
4.1.5. Здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель витрати.  
4.2. Члени Комітету з конкурсних торгів зобов'язані:
4.2.1. Організовувати від імені генерального замовника в межах наданих повноважень і визначених функцій проведення процедур закупівель;
4.2.2. Брати участь в усіх засіданнях комітету з конкурсних торгів особисто;
4.2.3. Забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний  вибір переможця;
4.2.4. Визначати в установленому порядку переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за 
результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та були акцептовані;
4.2.5. Вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;
4.2.6. Пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України;
4.2.7. Дотримуватися вимог цього Положення, Закону та інших нормативно-правових актів;
4.2.8. Об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель;
4.2.9 Забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності Комітету з конкурсних торгів, та інформації, наданої учасниками процедур
 закупівель. 
Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне
 регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
4.3. Члени Комітету з конкурсних торгів на засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо:
4.3.1. Планування процедур закупівель;
4.3.2. Складання та затвердження річного плану державних закупівель;
4.3.3. Вибору та проведення процедур закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
4.3.4. Результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій);
4.3.5. Визначення переможців процедур закупівель;
4.3.6. Здійснення інших дій, передбачених Законом; 
4.4. Голова Комітету з конкурсних торгів:
4.4.1. Організовує роботу Комітету з конкурсних торгів і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
4.4.2. Приймає рішення щодо проведення засідань Комітету з конкурсних торгів, визначає дату і місце проведення засідань Комітету з конкурсних торгів;
4.4.3. Пропонує порядок денний засідань Комітету з конкурсних торгів;
4.4.4. Веде засідання Комітету з конкурсних торгів;
4.4.5. Призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря з числа членів Комітету з конкурсних торгів;
4.4.6. Визначає функції кожного члена Комітету з конкурсних торгів;
4.4.7. Вносить на розгляд виконавчого комітету селищної ради пропозиції щодо змін у складі Комітету з конкурсних торгів;
4.4.8. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
4.5. Рішення голови Комітету з конкурсних торгів щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету з конкурсних торгів, визначення функцій кожного члена Комітету з конкурсних торгів заносяться до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів.
4.6. Рішення голови Комітету з конкурсних торгів щодо покладання обов’язків секретаря Комітету на період його відсутності на одного з членів Комітету, а також вирішення інших питань оформлюються письмово та заносяться до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів.
4.7. Голова Комітету з конкурсних торгів (виконуючий обов'язки голови) підписує документи із процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства. 
4.8. Документи відповідно до вимог чинного законодавства після підпису голови Комітету з конкурсних торгів посвідчуються печаткою виконавчого комітету селищної ради.
4.9. Секретар Комітету з конкурсних торгів призначається головою Комітету з конкурсних торгів і забезпечує:
4.9.1. Ведення та оформлення  протоколів засідань Комітету з конкурсних торгів;
4.9.2. Оперативне інформування членів Комітету з конкурсних торгів стосовно організаційних питань його діяльності;
4.9.3. Зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства в роботі з документами; 
4.9.4. Надання особам, які звернулися з відповідним запитом, документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) та змін до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, які  засвідчені підписом голови Комітету з конкурсних торгів (виконуючого  обов’язки голови) і  скріплені печаткою виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради;
4.9.5. Виконання іншої організаційної роботи за дорученням голови Комітету з конкурсних торгів;
4.9.6. Інші повноваження відповідно до законодавства.
За відсутності секретаря Комітету з конкурсних торгів його обовязки виконує інший член Комітету з конкурсних торгів, визначений головою  Комітету з конкурсних торгів.
5. Відповідальність Комітету з конкурсних торгів. 

5.1. Члени Комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України;

5.2. Голова та секретар Комітету з конкурсних торгів несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель. 

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                                                           ХХХУІІ сесії шостого скликання

Від  29.04.13 р.                                                                                                                     № 559

смт.Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                 

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :             

Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

1.       З основної діяльності  з № 32 по № 44

2.       З особового складу  з  № 14 по №  19

 ( Перелік додається )

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

  

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХХУІІ сесії шостого   скликання № 559 від 29.04.13 р.

 П Е Р Е Л І К

                                                                                                       розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

_________________________________________________________________

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про відрядження Демиденко О.В.                                                           14            15.03.13

2. Про надання щорічної основної відпустки Полонікову О.А.                  15            20.03.13

3. Про оплату праці у святкові дні                                                                16            20.03.13

4. Про відрядження Горич І.С.                                                                       16-а        25.03.13

5. Про надання щорічної основної відпустки Тришкіній О.С.                       17            25.03.13

6. Про звільнення Кос В.І.                                                                              18            25.03.13

7. Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею

    трирічного віку Чушак Ю.А.                                                                       19            01.04.13                                                  

З основної діяльності:

1. Про організацію та проведення операції «Первоцвіт - 2013»                32             06.03.13

2. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

    робіт  за вироком  Цюрупинського районного суду відносно

    Пирог О.О.                                                                                                   33            07.03.13

3.Про скликання ХХХУІ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання                                                                                    34            22.03.13

4. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

    робіт  за вироком  Цюрупинського районного суду відносно

    Белінського Д.О.                                                                                           35           22.03.13

5. Про проведення в селищі щорічної акції «За чисте довкілля» та дня

    благоустрою селища                                                                                    36            22.03.13

6. Про підготовку та відзначення в селищі 17-ї річниці Конституції

    України                                                                                                          37           26.03.13

7. Про поводження з твердими побутовими відходами на території 

    Новомаячківської селищної ради                                                                38           27.03.13

8. Про внесення змін до розпоряджень селищного голови                         38-а        28.03.13

9. Про виконання покарання  у виді громадських

    робіт  за вироком  Цюрупинського районного суду відносно

   Курдубакіна С.А.                                                                                             39          01.04.13

10.Про проведення в селищі Всеукраїнського місячника « Спорт

     для всіх – спільна турбота »                                                                         40        01.04.13

11.Про створення комісії для обстеження харчування Новомаячківської

     дільничної лікарні                                                                                           41        03.04.13

12.Про призначення відповідального з розгляду пропозицій

     громадськості щодо проекту Порядку про пайову участь у розвитку

     інфраструктури смт. Нова Маячка                                                               42         04.04.13

13.Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

    робіт  за вироком  Цюрупинського районного суду відносно

    Амоян.А.                                                                                                         43        09.04.13

14.Про скликання ХХХУІІ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання                                                                                       44         09.04.13

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 РІШЕННЯ

ХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 29.04.2013 р.                                       №  563

Смт. Нова Маячка

 Про вилучення земельних ділянок (присадибних)

             Розглянувши заяву гр. Понзель Любомири Миколаївни,  про припинення права постійного користування земельною ділянкою та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., керуючись ст.ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Припинити право постійного користування гр. Понзель Любомири Миколаївни  земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Червона, б\н, загальною площею 0,70 га відповідно поданої заяви в зв’язку з продажем будинку по вищевказаній адресі.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

2.Спеціалісту Новомаячківської селищної ради з питань  землевпорядкування  Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУІІІ  сесії  шостого скликання

Від  29.04.2013 р.                                             №   564

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проектів землеустрою

щодо відведення в оренду

земельних ділянок для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

Розглянувши заяву гр. гр. Макуха Володимира Івановича, Турченко Іраїди Леонідівни, Кабакова Віктора Миколайовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. гр. Макуха Володимиру Івановичу, Турченко Іраїді Леонідівні, Кабакова Віктору Миколайовичу, розташованих в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. . 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124 , Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Макуха Володимиру Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Громадянська,51 .

1.1.Гр. Макуха Володимиру Івановичу замовити в землевпорядній організації  проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Турченко Іраїді Леонідівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду  земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі:  

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Пирогова,30 .

2.1.Гр. Турченко Іраїді Леонідівні замовити в землевпорядній організації  проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Надати дозвіл гр. Кабакову Віктору Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Білоцерківський,54 .

3.1.Гр. Кабакову Віктору Миколайовичу замовити в землевпорядній організації  проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУІІ сесії  шостого скликання

Від 29.04.2012 р.                                               №  565

смт. Нова Маячка

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та надання  земельних

ділянок у власність .

Розглянувши заяву гр. Лінер Сергія Івановича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки в смт Нова Маячка гр. Лінеру Сергію Івановичу та інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 125, 126, Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями) та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд  гр. Лінер Сергію Івановичу розташованої за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Основська, 2.

1.1. Надати у власність гр. Лінер Сергію Івановичу земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Основська,2, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 110 : 0029 – 0,1500 га,

            1.2. Гр. Лінер Сергію Івановичу в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку документ щодо посвідчення права власності.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                                   А.А.Костиря.

                                                      НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ПР І Ш Е Н Н Я 

ХХХУІ сесії  щостого скликання

Від 29.04.2013  р.                                                №  566

смт. Нова Маячка

Про погодження місце розташування 
земельної ділянки  під розміщення

худобо могильника за межами селища.

Розглянувши рішення державної надзвичайної проти епізоотичної комісії при Цюрупинській районній державній адміністрації  «Про затвердження заходів щодо приведення у відповідність з ветеринарно-санітарними вимогами діючих худобо могильників на території Цюрупинського району», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А , керуючись ст.ст. 12, 22, 30, 31, 93,  124, 125  Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі»  та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.       Погодити місце розташування земельної ділянки під розміщення худобо                                                                                                                                                могильника, за межами селища, згідно додатку (додається).

2.       Дане рішення в місячний термін подати до Цюрупинської районної державної адміністрації для подальшого розгляду.

3.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                   А.А.Костиря