Рішення сесії

 

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(проект) Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУІІІ сесії шостого скликання

Від хх.05.2013 р.                                              № 

Смт.Нова Маячка

Про пайову участь у розвитку

інфраструктури смт Нова Маячка 

З метою залучення та раціонального використання коштів у розвитку інфраструктури селища та керуючись частиною 5 статті 30, статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про засади регуляторної політики в сфері господарської діяльності», статтею 71 Бюджетного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити:

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка згідно з додатком 1.

1.2. Форму типового договору про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка згідно з додатком 2.

1.3. Склад комісії з питань залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка згідно з додатком 3.

1.4. Положення про комісію з питань залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка (далі – комісія) згідно з додатком 4.

1.5. Типову форму заяви про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка згідно з додатком 5.

2. Рекомендувати:

2.1. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території смт Нова Маячка, виключно при наявності довідки Новомаячківської селищної ради про виконання умов цього рішення.

2.2.  Органу державної реєстрації прав на нерухоме майно, здійснювати державну реєстрацію прав власності на об’єкти містобудування, що розташовані на території смт  Нова Маячка, виключно при наявності довідки Новомаячківської селищної ради про виконання умов цього рішення.

3.  Виконавчому комітету Новомаячківської селищної ради забезпечити виконання цього рішення.

4.   Контроль за виконанням     рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка.

  Селищний голова А.А.Костиря                                                                           

 Додаток 1

до рішення Новомаячківської селищної ради

від хх.04.2013 №   

Порядок

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка 

Порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та діє у населеному пункті стосовно суб’єктів господарювання, організацій і підприємств усіх форм власності.

1. Визначення термінів у Порядку

- замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

- будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будинків, споруд та інших об’єктів;

- будівництво об’єкта – здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення;

- інженерно-транспортна інфраструктура селища – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій ;

- соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

- інженерні мережі – сукупність енергетичних, трубопровідних, кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;

- уповноважений орган – виконавчий орган селищної ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури, готувати відповідні договори для укладення та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів.

- загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта – зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, визначений згідно з державними будівельними нормами та правилами. 

2. Загальні положення 

2.1. Цей Порядок застосовується до замовників, які здійснюють будівництво на території смт Нова Маячка.

2.2. Замовник, який має намір здійснювати будівництво, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища.

2.3. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури селища полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку інфраструктури селища на підставі договору про пайову участь у розвитку інфраструктури.

2.4. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища визначається у договорі, укладеному з виконавчим комітетом Новомаячківської селищної ради (в особі селищного голови), відповідно до встановленого Новомаячківською селищною радою розміру пайової участі замовника від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами та правилами, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.5. Істотними умовами договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інфраструктури селища є:

- розмір пайового внеску ;

- строк (графік) сплати пайової участі ;

- відповідальність сторін.

2.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища, виконаний уповноваженим органом.

2.7. До пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури селища не залучаються замовники у разі будівництва :

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів

влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів ;

-    будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

-    будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла ;

-    індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

-    об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів ;

-    об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів,що споруджуються замість тих, які пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

 2.8. Розмір відсотка для визначення пайової участі у розвитку інфраструктури у селищі не може перевищувати :

-    10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування - для нежитлових будівель та споруд;

-    5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту нежитлових будівель та споруд;

-  4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків;

-   2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту житлових будинків. 

3. Порядок взаємодії виконавчих органів селищної ради з питань відстеження та залучення замовників до укладення договорів пайової участі у розвитку інфраструктури селища.

3.1.     Відстеження та вжиття заходів впливу до замовників з питань укладення договорів пайової участі у розвитку інфраструктури селища здійснюється шляхом ведення електронного «Реєстру замовників та об’єктів будівництва з питань залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка » ( далі – Реєстр) та у відповідності до цього Порядку.

 3.2.   При підготовці проектів рішень виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради з питань надання вихідних даних для проектування об’єктів будівництва та у вихідних даних зазначає обов’язки замовника щодо пайової участі у розвитку інфраструктури селища, тим самим офіційно повідомляє про настання у нього зобов’язань фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища та договірних зобов’язань у частині дотримання визначених строків укладення договору пайової участі;

             3.5.  Уповноважений орган:

- на підставі даних офіційного сайту Держархбудінспекції та Реєстру веде відстеження замовників, які зареєстрували декларацію, отримали дозвіл або набули право на виконання будівельних робіт та у місячний термін направляє їм листи із пропозицією укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури селища та запрошенням прибути на засідання комісії з питань залучення, розрахунку та використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  для визначення розміру їх пайової участі.

- вносить до Реєстру інформацію про надіслані листи та укладені договори про пайову участь у розвитку інфраструктури селища та про стан їх виконання. Інформація вноситься у день надсилання листа, реєстрації договору та у подальшому, по мірі виконання умов договору.

 3.6. Уповноважений орган, у разі ухилення замовника від укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури селища, вживає відповідні заходи впливу:

- звертається до селищної ради з проханням розірвання в односторонньому порядку договору оренди земельної ділянки;

- вносить до Реєстру інформацію про прийняті заходи спонукання.  

4. Порядок звільнення від пайової участі у розвиток інфраструктури  деяких категорій замовників будівництва

Обов’язковою умовою звільнення від пайової участі замовників, об’єкти яких не залучаються до пайової участі згідно з частиною 4 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є надання на розгляд комісії з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища (далі – Комісія) документів, що підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів об’єктів. Рішення Комісії про звільнення замовника від пайової участі вноситься до протоколу, витяг із якого надається замовнику для подальшого використання за призначенням. 

5. Розрахунок розміру пайової участі замовника

5.1. Розрахунок розміру пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища здійснюється на підставі наданого замовником пакета документів, за формулою : 

Пу = Бв х (Кв – В) - Кту, 

де : Пу- розмір пайової участі у грошовому вираженні ;

Бв- розмір базового відсотка (10; 5 або 4; 2), в залежності від призначення об’єкта;

Кв- загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування ;

В- витрати із придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових мереж і споруд та транспортних комунікацій;

Кту- витрати, пов’язані із пайовою участю, передбаченою технічними умовами, у розвитку інженерних мереж, які були надані замовникам до вступу в дію статті 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій», тобто до 14.10.2008.

5.2. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами та правилами, вона визначається за опосередкованою вартістю будівництва у відповідності з даними спеціально уповноваженого центрального державного органу виконавчої влади в галузі будівництва або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

5.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

 

 

 

6. Порядок відшкодування замовнику

різниці між здійсненими витратами, пов’язаними зі спорудженням інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури

та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища

6.1 У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка, селищна рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища на підставі рекомендацій Комісії.

6.2. Відшкодування можливе лише за умови наявності акта фактично виконаних робіт ( форма КБ 2), узгодженого із відповідною інженерною службою району, а також експертизи проектно –кошторисної документації будівництва об’єкта та інженерних мереж до нього. 

7. Порядок підготовки документів для укладення договору

про пайову участь, внесення змін до нього, відшкодування або звільнення від пайової участі.

7.1. Замовниками надається наступний пакет документів :

- заява на ім’я селищного голови;

- документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта

містобудування, визначену згідно з державними будівельними нормами та правилами;

- техніко-економічні показники об’єкта.

7.2. Обрахування розміру пайової участі замовника здійснюється уповноваженим органом не пізніше 10 робочих днів із дня реєстрації звернення замовника.

Розрахунок розміру пайової участі замовника та пакет документів, на підставі якого здійснювався розрахунок, виносяться уповноваженим органом на розгляд Комісії для остаточного визначення розміру пайової участі замовника та термінів її сплати .

7.3. У разі виникнення сумнівів у достовірності наданої замовником інформації стосовно загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування та якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами та правилами, вона визначається за опосередкованою вартістю будівництва у відповідності з даними спеціально уповноваженого центрального державного органу виконавчої влади в галузі будівництва або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

У разі виникнення спірної ситуації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та кошторисної вартості будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інфраструктури, Комісія рекомендує замовнику, за власний рахунок, провести експертизу проектно- кошторисної документації та повторно надати її на розгляд Комісії для визначення розміру пайової участі).

7.4. На підставі рекомендацій, даних Комісією, уповноважений орган готує проект договору. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища та термін її сплати визначається у договорі, укладеному з виконавчим комітетом селищної ради.

7.5. Спірні питання, пов’язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури селища, вирішуються на засіданні Комісії, а також, за необхідності, - за зверненням до суду. 

8. Укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів району

8.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка (далі - договір) укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів із дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

8.2. Додатком до договору є розрахунок розміру пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища та графік сплати пайової участі.

8.3. Уповноважений орган:

- здійснює розрахунок розміру пайової участі, у відповідності до цього Порядку та рекомендацій Комісії ;

- формує пакет документів, на підставі яких укладається договір;

- подає проект договору на підпис селищному голові;

- реєструє договір у книзі обліку укладених договорів;

- зберігає оригінал договору та пакет документів, на підставі яких він укладений;

- контролює умови виконання договору ;

- інформує виконком селищної ради про порушення умов договору замовником та надає докази невиконання умов цього договору для розгляду та використання в роботі;

- вносить інформацію до Реєстру у відповідності до вимог пункту 3.5 даного Порядку.

8.4. Замовник є відповідальним за достовірність наданої інформації щодо загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва. 

9. Порядок та строки сплати

9.1. Кошти пайової участі у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка сплачуються замовником у порядку, визначеному договором на рахунок місцевого бюджету.

9.2. Забороняється вимагати від замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів, передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі.

9.3. Довідка про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста, у разі сплати її за графіком, або про повну її сплату надається замовнику уповноваженим органом для подальшого подання за місцем вимоги.

10. Використання пайової участі замовників

Кошти пайової участі, що надійшли до бюджету розвитку місцевого бюджету використовуються виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища.

Селищний голова ____________А.А.Костиря

 

  

Додаток 2

до рішення селищної ради

хх.04.2013 №  

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка 

Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради, в особі селищного голови __________________________, який діє на підставі частини сьомої статті 27 та частини п’ятої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення селищної ради від __________ №____ «Про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка (далі - Сторона 1), з одного боку, та замовник_____________________________________________________________ (повна назва організації), в особі_________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові), з іншого боку (далі - Сторона 2), які далі іменуються Сторонами, на виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», уклали цей Договір про наступне:

Предмет Договору

Предметом Договору є пайова участь Сторони 2 у розвитку інфраструктури  у зв’язку з здійсненням замовником______________________________________ .

Зобов’язання Сторін

2.1 Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1.Забезпечити використання коштів, отриманих як пайова участь замовника, виключно за призначенням – у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка на умовах та в порядку , передбачених чинним законодавством України та порядком, затвердженим рішенням селищної ради від______________№______ .

2.1.2. Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі Стороною 2.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2.2. Дотримуватися під час будівництва Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в смт Нова Маячка.

2.2.3. Сплатити кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селища у сумі _______________________ (сума прописом) згідно з розрахунком (додаток 1) єдиним платежем ( за графіком) у термін до__________ на рахунок доходів місцевого бюджету код 24170000 «Надходження коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка»________________________ (зазначити рахунок у Договорі), в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Додаток 1 до цього Договору є його невід’ємною частиною.

 2.2.4. Повідомити про обставини, які унеможливлюють належне виконання умов цього Договору. 

3. Права Сторін

3.1. Сторона 1 має право:

3.1.1. Вимагати від Сторони 2 дотримання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та порядку, затвердженого рішенням селищної ради від ________________ №__________ «Про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка .

3.1.2. Здійснювати перевірки дотримання Стороною 2 умов цього Договору шляхом витребування доказів його виконання.

3.1.3. Вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селища, згідно з умовами цього Договору.

3.1.4. Забезпечувати належне виконання умов цього Договору.

3.2. Сторона 2 має право:

3.2.1. Реалізувати свій проект будівництва відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3.2.2. Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань за цим Договором та дотримання чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору відповідно до закону та порядку, затвердженого рішенням селищної ради від _____ №__________ «Про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка.»

5. Обставини непереборної сили (форс – мажор)

5.1. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), як то: ліквідація підприємства, що підтверджується довідкою про виключення з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, прийняття нормативних актів, що унеможливлюють будівництво даного об’єкта, стихійні лиха, надзвичайні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, блокада, громадські безлади, втручання з боку влади, ембарго, Сторона 2 звільняється від сплати пайової участі або їй продовжується термін сплати через припинення цього Договору або внесення змін до нього.

5.2. Сторона 2, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно сповістити письмово Сторону 1 про настання обставин непереборної сили, але не пізніше трьох днів після настання цих обставин.

5.3. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили будуть довідки, які видаються відповідними уповноваженими державними органами України.

5.4. Кошти, сплачені за умовами цього Договору за період його дії, не повертаються.

6. Інші умови

6.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі, за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (Договору про зміни), що є невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторін на внесення змін та/або доповнень до цього Договору вважається письмове оформлення додаткової угоди із підписом сторін.

6.2. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6.3. Даний договір не підлягає розірванню в односторонньому порядку.

6.4.Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання Сторонами зобов’язань у повному обсязі.

6.5.Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7.Реквізити Сторін

Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради

Замовник__________________________

 

Адреса____________________________

 

 

 

 

_____________________________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

            М.П.

 

_____________________________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

            М.П.

 

 

 

 

 Селищний голова А.А.Костиря                                                                       

   

Додаток 3

до рішення Новомаячківської селищної ради

від хх.04.2013 №

 

Склад комісії

з питань залучення коштів пайової участі замовників

у створенні і розвитку інфраструктури смт Нова Маячка

 

 

 заступник селищного голови, голова комісії

 

- депутат селищної ради, (за згодою), заступник голови комісії

 

- депутат селищної ради, (за згодою)

 

- депутат селищної ради, (за згодою)

 

- спеціаліст І категорії селищної ради з питань землевпорядкування

 

- депутат селищної ради, (за згодою)

 

- спеціаліст першої категорії селищної ради з юридичних питань

 

 Селищний голова А.А.Костиря                                                                   

 

Додаток 4

до рішення селищної  ради

від хх.04.2013 №

 

Положення

про комісію з питань залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів району

1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань залучення коштів пайової участі у  розвитку інфраструктури  смт Нова Маячка (далі – Комісія) є дорадчим органом, створеним з метою забезпечення залучення коштів пайової участі замовників у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка, вирішення спірних питань, визначення розміру пайової участі та  термінів її сплати, розгляду питань, пов’язаних зі звільненням від пайової участі та відшкодуванням різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища.

1.2. Комісія в роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, відомств, селищної ради та її виконавчого комітету, селищного голови, а також цим Положенням.

1.3. Персональний склад Комісії затверджується рішенням селищної ради.

2. Мета та предмет діяльності Комісії та її права

2.1. Основною метою роботи Комісії є залучення коштів замовника у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка.

2.2. Основні напрямки діяльності Комісії :

- розгляд наданих замовником кошторисів про загальну кошторисну вартість об’єкта будівництва та кошторисну вартість робіт, пов’язаних  із витратами на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових мереж і споруд та транспортних комунікацій :

- розгляд наданих замовниками документів, що підтверджують розмір пайової  участі у розвитку інфраструктури селища при виконанні технічних умов та кошторисної вартості будівництва, поза межами його земельної ділянки, інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, передбачених технічними умовами;

- розгляд  вартості будівництва об’єкта, визначеної за опосередкованою вартістю будівництва у відповідності з даними спеціально уповноваженого центрального державного органу виконавчої влади в галузі будівництва або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні, у разі відсутності кошторису, розробленого у відповідності до вимог державних будівельних норм, стандартів і правил;

 - вивчення розрахунків розмірів залучених коштів, наданих уповноваженим органом;

- погодження розміру та терміну сплати  замовниками пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка;

- розгляд заяв замовників про звільнення від пайової участі;

- внесення рекомендацій  щодо відшкодування  різниці між витратами, пов’язаними  із будівництвом інженерних мереж та розміром пайової участі;

- розгляд спірних питань, що виникають при застосуванні Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка;

- надання рекомендацій виконавчим органам Новомаячківської селищної ради щодо здійснення стосовно окремих замовників претензійної роботи зі спонукання до сплати пайової участі.

3. Організація роботи Комісії

3.1. Комісію очолює голова Комісії - ____________, організує роботу секретар.

3.2. Основною формою роботи Комісії є її засідання.

3.3. На засідання Комісії запрошуються замовники, а в разі необхідності – представники проектної та підрядної організацій, з якими замовник має договірні відносини. На засідання може прибути уповноважений представник замовника із довіреністю.

3.4. Комісія не несе відповідальності за достовірність наданої замовником інформації.

3.5. Засідання Комісії проводиться у міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць.

3.6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини членів Комісії.

3.7. Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі відсутності – його заступник.

3.8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, оформлюється протоколом, який затверджується головою Комісії або особою, яка головує на засіданні, і є обов’язковим для використання у роботі виконавчими органами селищної ради.

3.9. У разі рівної кількості голосів, остаточне рішення приймає голова Комісії.

4. Порядок підготовки питань на засідання Комісії

4.1. Питання, що виносяться на розгляд Комісії, готуються уповноваженим органом на підставі матеріалів, наданих замовниками.

4.2. Спірні питання виносяться на розгляд Комісії на підставі письмового звернення на ім’я  селищного голови або голови Комісії з обґрунтованим висновком щодо необхідності розгляду питання.

5. Реалізація пропозицій Комісії

Рекомендації Комісії враховуються  уповноваженим органом - при підготовці проекту договору про пайову участь та  рішення селищної ради про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі.

6. Призупинення діяльності Комісії

Діяльність Комісії призупиняється на підставі рішення селищної ради.

  Селищний голова А.А.Костиря                                                                        

 

ЗРАЗОК

Додаток 5

до рішення Новомаячківської селищної ради

від хх.04.2013 №

 

Селищному голові смт Нова Маячка

____________________________

(ПІБ)

____________________________

 

найменування підприємства, організації,

установи, фізичної особи-підприємця,

адреса, телефон)

 

Заява

 

           Відповідно до статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, прошу укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка  у зв’язку із будівництвом ___________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                                   (назва об’єкта)

на підставі документів, що додаються:

1. Документи, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначену згідно з державними будівельними нормами, висновок державного підприємства «Держбудекспертиза».

2. Техніко-економічні показники об’єкта містобудування.

  

Замовник __________________________________

                                   

       М.П.                            

      Дата

 

Селищний голова                                                              А.А.Костиря                                                                         

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н НЯ

ХХХУІ сесії шостого скликання

Від .04. 2013 р.                                              №  

Смт. Нова Маячка

 

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

 

              Враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Спільного Є.Л. про відміну рішень виконкому та сесій  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 73 виконкому Новомаячківської селищної ради від 08.07.1998р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Ляшенко Марина Степанівна, вул. Гоголя; Годило Леонід Миколайович, вул. Жовтнева, Хлистов Сергій Петрович, вул. Дніпровська, Макаров Олександр Анатолійович, вул. Гоголя, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

2. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року скасувати   рішення № 7 виконкому Новомаячківської селищної ради від 13.01.1999р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Трубаєву Ігорю Миколайовичу, вул. Степова, Мандрик Неля Володимирівна, вул. Садова, кв. №1, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

3. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 15 виконкому Новомаячківської селищної ради від 11.02.1998р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Єрохіну Сергію Івановичу, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

4. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 108 виконкому Новомаячківської селищної ради від 11.11.1998р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Шатохіну Леоніду Вікторовичу, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

5. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 106 виконкому Новомаячківської селищної ради від 08.12.1999р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Мєлєнтьєвій Раїсі Олексіївні, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

6. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 117 виконкому Новомаячківської селищної ради від 09.12.1998р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Хохуля Володимиру Миколайовичу, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

7.Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 48 виконкому Новомаячківської селищної ради від 20.04.1994р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Поночовній Ірині Володимирівні, п/вул. Південний; Петрик Світлана Вікторівна, вул. Гоголя .

8. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 20 виконкому Новомаячківської селищної ради від 10.02.1999р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Шатохіній Людмилі Миколаївні, п/вул. Південний, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

9. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 95 виконкому Новомаячківської селищної ради від 10.11.1999р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Смєшко Ігорю Вікторовичу, вул. Червона, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

10. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 54 виконкому Новомаячківської селищної ради від 15.06.1994р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Молчанову Сергію Олексійовичу, вул. Гоголя, відповідно до пункту 1.5. вищезазначеного рішення.

11. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 171 виконкому Новомаячківської селищної ради від 24.12.1992р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Полякову Андрію Вікторовичу, вул. Телеграфна,.

12. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 83 виконкому Новомаячківської селищної ради від 12.08.1998р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Верескун Миколі Анатолійовичу, вул. Степова, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

13. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 65 виконкому Новомаячківської селищної ради від 14.07.1999р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Куліда Олександр Григорович, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

13. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 93 виконкому Новомаячківської селищної ради від 12.11.1997р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Бронтерюк Віталію Володимировичу, вул. Молодіжна, Адмакіна Ніна Степанівна, вул. Молодіжна .

14. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 59 виконкому Новомаячківської селищної ради від 09.08.1995р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Іванченко Серафіма Михайлівна , п/вул. Південний, Григорова Валентина Василівна, вул. Гоголя, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

15.Скасувати   рішення № 25 виконкому Новомаячківської селищної ради від 17.04.1996р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Волько Валентину Володимировичу, вул. Червона, в зв’язку зі смертю землекористувача .

16. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 30 виконкому Новомаячківської селищної ради від 10.03.1999р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Стасюк Олександр Володимирович , вул. Молодіжна, Прудський Віктор Анатолійович , п/вул. Робітничий, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

17. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 170 виконкому Новомаячківської селищної ради від 13.02.2000р. «Про виділення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих житлових будинків та господарчо - побутових приміщень» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Капустинська Світлана Феліксівна , вул. Молодіжна, відповідно до пункту 3. вищезазначеного рішення .

18. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 9 виконкому Новомаячківської селищної ради від 14.01.1996р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Димченко Ганні Іванівні, вул. Молодіжна,

19. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 86 виконкому Новомаячківської селищної ради від 18.12.1996р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Філіпповій Людмилі Олександрівні, вул. Червона,

20.Скасувати   рішення № 40 виконкому Новомаячківської селищної ради від 19.04.2000р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Саніну Юрію Володимировичу, вул. Одеська, в зв’язку зі смертю землекористувача .

21. Скасувати   рішення № 83 виконкому Новомаячківської селищної ради від 12.08.1998р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Островському Петру Івановичу, вул. Гоголя, в зв’язку зі смертю землекористувача.

22. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 66 виконкому Новомаячківської селищної ради від 14.06.2000р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  особистих жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Норден Лідії Іванівні відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

23. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 16 виконкому Новомаячківської селищної ради від 09.02.2000р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  особистих жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Годило Миколі Миколайовичу відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

24. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 123 виконкому Новомаячківської селищної ради від 11.10.2000р. «Про виділення земельних ділянок під забудову дозвіл будівництва  особистих жилих будинків та господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Годило Тетяні Анатоліївні.

25. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 26 виконкому Новомаячківської селищної ради від 09.03.2000р. «Про дозвіл будівництва жилих будинків і господарчо - побутових приміщень, про вилучення та закріплення земельних ділянок » в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Курбачову Миколі Петровичу відповідно до пункту 4. вищезазначеного рішення .

26. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 56 виконкому Новомаячківської селищної ради від 13.05.1998р. «Про дозвіл будівництва жилих будинків і господарчо - побутових приміщень, про вилучення та закріплення земельних ділянок » в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Колпакова Марія Митрофанівна, вул. Степова, Баран Людмила Євгеніївна, вул. Степова, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

27.Скасувати   рішення № 770 сесії Новомаячківської селищної ради від 16.12.2008р. «Про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження земельної ділянки в межах селища», в частині надання дозволу громадянці Чушак Олені Миколаївні, вул. Молодіжна, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 12 вищезазначеного рішення.

28.Скасувати   рішення № 810 сесії Новомаячківської селищної ради від 27.01.2009р. «Про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження земельної ділянки в межах селища», в частині надання дозволу громадянці Медведь Ірині Василівні, вул. Молодіжна, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 6 вищезазначеного рішення.

29.Скасувати   рішення № 675 сесії Новомаячківської селищної ради від 13.08.2008р. «Про дозвіл на розробку  проектів відведення на  земельні ділянки для безоплатної передачі у власність», в частині надання дозволу громадянці Чечиній Валентині Юріївні , вул. Телеграфна, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 4 вищезазначеного рішення.

30.Скасувати   рішення № 116 сесії Новомаячківської селищної ради від 13.12.2002р. «Про надання земельних ділянок у власність», в частині надання земельних ділянок громадянці Павловській Ользі Петрівні за адресою вул. Молодіжна, в зв’язку з не оформленням державних актів на вказані ділянки.

31.Скасувати   рішення № 38 сесії Новомаячківської селищної ради від 27.05.2002р. «Про надання земельних ділянок у власність під будівництво житлових будинків і дозвіл на їх будівництво», в частині надання земельної ділянки громадянці Кудлій Ірині Вікторівні за адресою вул. Телеграфна, в зв’язку з не виконанням вимог вказаних в пункті 1.2. вищевказаного рішення, в частині надання земельної ділянки громадянці Капустинській Світлані Феліксівні за адресою вул. Молодіжна, в зв’язку з не виконанням вимог вказаних в пункті 2.2. вищевказаного рішення.

32.Скасувати   рішення № 350 сесії Новомаячківської селищної ради від 13.06.2007р. «Про дозвіл на розробку технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність», в частині надання дозволу громадянці Димченко Ганні Іванівні , вул. Молодіжна, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 2 вищезазначеного рішення.

33.Скасувати   рішення № 79 сесії Новомаячківської селищної ради від 30.08.2002р. «Про надання у власність земельних ділянок», в частині надання земельних ділянок громадянці Філіповій Л.О. за адресою вул. Червона, в зв’язку з невиконанням пункту 3 вищевказаного рішення.

34.Скасувати   рішення № 37 сесії Новомаячківської селищної ради від 27.05.2002р. «Про дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок для безоплатної передачі у власність», в частині надання дозволу громадянам Шахову Олексію Сергійовичу , вул. Степова, Курбачову Миколі Петровичу, вул. Гоголя,в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 2 вищезазначеного рішення.

35.Скасувати   рішення № 1204 сесії Новомаячківської селищної ради від 26.04.2010р. «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для безоплатної передачі громадянам у власність», в частині надання дозволу громадянам Максимовій Вероніці Олександрівні , вул. Гоголя, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 2 вищезазначеного рішення та виїздом за межі селища на інше постійне місце проживання.

36. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря