Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської област

  П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ сесії шостого скликання

Від 26.03.13 р.                                                №

Смт. Нова Маячка

Про звільнення від оплати  за

перебування дитини у ДНЗ

            Розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 1 Моткалюк Валентини Василівни про звільнення  Романенко Анни Миколаївни від оплати за перебування синів Романенко Ярослава Євгенійовича, 29.05.2008 року народження та Романенко Миколи Євгенійовича, 29.05.2008 року народження   у ДНЗ № 1 , відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667 « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах » , керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Звільнити Романенко Анну Миколаївну від оплати за перебування синів Романенко

   Ярослава Євгенійовича, 29.05.2008 року народження та Романенко Миколи

    Євгенійовича, 29.05.2008 року народження   у ДНЗ № 1 з 01.04.2013 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань медицини , охорони здоров’я материнства , дитинства та соціального захисту

    населення .

Селищний голова                                                                    А.А. Костиря

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                    П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

                                           ХХХІУ сесії шостого скликання

Від  26.03.13 р.                                                                                                          №

смт. Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 30 по № 31
  2. З особового складу  з  №12 по №  113

( Перелік додається )

Селищний голова                                                                А.А. Костиря

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про надання щорічної основної відпустки Іванченко В.Д.                    12            28.02.13

2. Про відрядження завідуючих ДНЗ                                                         13            28.02.13

 

З основної діяльності:

1. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

    робіт  за вироком  Цюрупинського районного суду відносно

    Іванкевич С.Я.                                                                                             30           05.03.13

2.Про скликання ХХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання                                                               31           06.03.13

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 (проект) Р І Ш Е Н Н Я

ХХХУ сесії шостого скликання

Від 26.03.2013 р.                                              №  

Смт.Нова Маячка

Про продовження терміну дії

генерального плану забудови селища.

               Враховуючи, що генеральний план забудови селища Нова Маячка,  виготовлений Українським державним інститутом проектування міст (ГИПРОГРАД) у 1970 році і  термін дії якого закінчився, зважаючи на доручення голови Херсонської обласної державної адміністрації від 20.02.2013р. №25-д,  пропозицію постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, з метою поліпшення стану забезпечення містобудівною документацією, відповідно до пункту 42 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

вирішила :

1. Продовжити термін дії генерального плану забудови селища міського типу Нова Маячка, виготовленого Українським державним інститутом проектування міст (ГИПРОГРАД) у 1970 році (інвентарний №06532), на 3 (три) роки  (до грудня місяця включно 2015 року).

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                          А.А. Костиря