Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                             XXXIII сесії  шостого   скликання

 

Від 15.02.2013 р.                                                                                                                № 515

смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на 2013 рік ”.

   Заслухавши  інформацію  головного бухгалтера  Демиденко О. В., про внесення змін до рішення  ХXXІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488         від 28.12.2012 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

        Збільшити  надходження до загального фонду селищного бюджету в сумі 10 000 грн. за рахунок  КВКД 410356 «Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів .щоне                       враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» по  КФК    060702»Місцева пожежна охорона»   

       Збільшити видаткову частину загального  фонду селищного бюджету  в сумі  175495               за рахунок вільного залишку , та за рахунок   КВКД 410356 «Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів .щоне  враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» у сумі 10 000 грн врозрізі установ:

 

 1.   КФК 070101»Дошкільні заклади освіти»  у сумі 47739 грн.

      КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар» у сумі 16329 грн.

      Лютий

      +16329

       КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі 30910,20 грн.

      Лютий

     +30910

        КЕКВ 2800  Інші поточні видатки  у сумі 500 грн.

         Лютий

         +500   

  2.   КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»  у сумі 13000 грн.

       КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі 3000 грн.

       Лютий       

      +3000

         КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар у сумі 10 000 грн.

         Лютий

         +10000

   3.   КФК 110201 «Бібліотеки» у сумі 2899 грн.

       КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар у сумі 2805 грн.

        Лютий

       +2805

        КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   94 грн.

         Лютий

          +94

   4.  КФК 110204 «Палаци та будинки культури» у сумі 57985 грн.

        КЕКВ 2110 Оплата праці у сумі 31746 грн.

        Лютий

        +31746

        КЕКВ 2120 Нарахування на зар.пл.11619 грн

        Лютий

        +11619

        КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар у сумі 5220 грн.

        Лютий

        +5220

       КЕКВ 2240 Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   8900 грн.

        Лютий

         +8900

         КЕКВ 2800  Інші поточні видатки  у сумі 500 грн.

          Лютий

          +500      

   5.    КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» у сумі 44472 грн.

          КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар у сумі 9165   грн.

         Лютий

          +9165

        КЕКВ 2240 Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   32207 грн.

        Лютий

         +32207

         КЕКВ 2250 Видатки на відрядження  у сумі 1000 грн.

         Лютий

          +1000

         КЕКВ 2800  Інші поточні видатки  у сумі 500 грн.

          Лютий

          +500   

      КЕКВ 2282  «Окремі заходи по реалізації держ.(регіональних програм) у сумі  1600 грн            

        Лютий

       +1600

6.      КФК 100203 «Благоустрій міст.сіл.селищ »

        КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   10 000 грн.

       Лютий

      +10 000

7.       КФК 250404 «Інші видатки»  у сумі 9400 грн.

        КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   8900 грн.

       Лютий

      +8900

        КЕКВ 2800  Інші поточні видатки  у сумі 500 грн.

          Лютий

          +500  

 8.Зменшити видатки по КФК 250404 250404 «Інші видатки»

       КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар у сумі 47070 грн.

  лютий  березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень лист. грудень

 -4580   -4580       -4580     -4580     -4580     -4580    -3048    -2902       -4500     -4580 -4560

 Збільшити видатки  КФК 250404 250404 «Інші видатки»  у сумі 47070 грн

По слідуючим  КЕКВ :

                    КЕКВ 2273 «Оплата за електроенергію» у сумі 3810 грн.                                                                  

   лютий  березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень лист. грудень

+300 +350     +300      +200     +250       +230     +350      +350       +500      +500   +480

КЕКВ 2274 «Оплата за природній газ» у сумі 30500 грн

 лютий  березень квітень травень червень жовтень листопад . грудень

    +4280  +4230    +4280    +4380    +1170     +4000      +4080      +4080

           КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   12760 грн.

          Червень  липень   серпень   вересень

           +3160      +4350     +2698      +2552

9.  Провести зміни в помісячному розписі видатків загального фонду по КФК 070101                    «Дошкільні заклади освіти» на суму 27300 грн.

     КЕКВ 2111»Заробітна плата» на суму 20000 грн.

      Лютий                                         липень

      +20000 грн.                                  -20000 грн.

       КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 7300 грн.

        Лютий                                        липень

        +7300 грн.                                   -7300 грн.

 10.Зменшити видатки по КФК 090416 «Соц.захист ветеранів « у сумі 25000 гр

      КЕКВ 2210 Предмети.матеріали.обладнання.інвентар

      Лютий 

      -25000

      Збільшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки « у сумі 5000 гр по

      КЕКВ  2240 Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   5000

       Лютий 

        +5000

       Збільшити видатки по 100203 «Благоустрій сіл.міст.селищ» у сумі 20000грн 

       КЕКВ  2240 Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   20000

       Лютий 

        +20000

 11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                             XXXIIIсесії  шостого скликання

 

Від 15.02.2013 р.                                                                                                                         №  516

смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на 2013 рік ”.

   Заслухавши  інформацію  головного бухгалтера  Демиденко О. В., про внесення змін до рішення  ХXXІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488         від 28.12.2012 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

   1.     Збільшити доходи спеціального фонду селищного бюджету по КФКД 25020100»Благодійні внески громадян ,гранти та дарунки.отримані бюджетними установами» по КФК 070101»Дошкільні заклади освіти» в сумі 1558 грн.

2.  Збільшити видатки   спеціального фонду селищного бюджету  по КФК     070101»Дошкільні заклади освіти»

2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар» у сумі 1558 грн.

 Лютий

 +1558

3.Збільшити доходи спеціального фонду селищного бюджету по КФКД 25020100»Благодійні внески громадян ,гранти та дарунки.отримані бюджетними

установами» по КФК 110201 «Бібліотеки» в сумі 25 грн.

 4.Збільшити видатки   спеціального фонду селищного бюджету  по КФК 110201 «Бібліотеки»

  2210 Предмети.матеріали.обладнання.інвентар»

 Лютий

  +25

5.Збільшити доходи спеціального фонду селищного бюджету по КФКД 25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) на суму 1986,60 грн.

  6.  Збільшити видатки   спеціального фонду селищного бюджету  по КФК 070101»Дошкільні заклади освіти»

2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар» у сумі 1986.60  грн.

 Лютий

 +1986.60

 Джерелом покриття видатків спеціального фонду визначити залишок бюджету розвитку

  По слідуючим видаткам :

Збільшити видатки спеціального фонду  селищного  бюджету

 По КФК 250404 «Інші видатки» у сумі 26002 грн.

  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 12074 грн.

 Лютий

 +12074

КЕКВ 3110«Придбання предметів довгострокового користування»   у сумі 13928 грн.

 Лютий

 +13928

КФК 110204 «Палаци та будинки культури» у сумі 4802 грн

 КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування»  у сумі 4802 грн.

 Лютий

 +4802

010116 «Органи місцевого самоврядування» у сумі 12000 грн

 КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 12000 грн.

 Лютий

 +12000

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                                                               А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ шостого скликання

Від 15.02.13 р.                                                                                                                           №  514

смт. Нова Маячка

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за  2012 рік

            Заслухавши інформацію головного бухгалтера Демиденко О.В. про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за  2013 рік , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити звіт  головного бухгалтера Демиденко О.В .  про виконання доходної та

видаткової частини селищного бюджету за  2012  бюджетний  рік  по загальному та      

 спеціальному  фондам .

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджений план доходів на 2012 рік                                       -          1125800            

Фактично надійшло                                                                         -          1187185           

План виконано на                                                                           -            105%          

Заплановано дотацій                                                                      -          2816900            

Надійшло дотацій                                                                            -          2816900  

№ п\п

 

     план

    факт

    виконання

   Відсоток

1

Податок на доходи з фізичних осіб

505600

509625

+4025

101

2

Податок на прибуток підприємств

6200

8201

+2001

132

3

Збір на спец використання природних ресурсів

5500

9878

+4378

180

4

Плата за землю

545700

597101

+51401

109

 

Місцеві податки та збори

20700

20044

-656

0,97

13

Фіксований сільгоспподаток

42600

33561

-9039

0,79

14

Держмито

200

3013

+2813

1506

15

Адмінштрафи та інші санкції

6000

9791

+3791

163

Затверджений план видатків  на  2013 рік   –                        4020885     грн.

Касові видатки становлять –                                                   3749521     грн.

В розрізі установ                                                                        План                           касові

Органи місцевого самоврядування                                           912871                      837056

Місцева пожежна охорона                                                       196756                      192015           

Дошкільні заклади освіти                                                          2115444                    2009868         

Бібліотеки                                                                                  172580                      161205

Палаци і будинки культури                                                       392254                       346158 

Інші культурно – освітні заклади                                             34450                         34450

Фізична культура і спорт                                                          2400                            1560             

Інші видатки ( опорний та допризивна підготовка                  80371                          66090

юнаків )                                                                               

видатки на соціальний захист

населення                                                                                2000                            1650

благоустрій міст ,сіл,                                                             16359                          4350

Надання державного пільгового кредит                                10000                          10000

Програми в галузі сільського господарства                        15000                          14717 

Програма соціально-економічного розвитку                         70400                          70400

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

В розрізі установ:                                                                 надійшло                       касові

Органи місцевого самоврядування                                                       

     ( послуги селищної ради)                                                 34940                           29583

Дошкільні заклади освіти                                                                              

     ( батьківська плата )                                                         202002                         211856

Палаци і будинки культури                                                                         

     ( послуги дискотеки)                                                      31688                             26265

 

Спонсорська допомога                                                       100438                          100438

 

Освоєно капіталовкладень                                                843692                          843692  

 В т.ч. Утримання .доріг                                                      219702                          219702  

 Кап.ремонт опорного пункту                                             425861                           425861

Кап.ремонт танц.майданчика і танц.класу                        135000                          135000 

 

.Станом на 1.01.2013р  залишок бюджетних  коштів спеціального фонду складає 241245 грн

 

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2013 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 Селищний голова                                                                                       Костиря А.А.

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

                                                       ХХХІІІ сесії шостого скликання

Від  15.02.13 р.                                                                                                 № 520

смт.Нова Маячка

Про присвоєння рангу Кос В.І.

         Відповідно до ст. 15 Закону України “ Про службу в органах місцевого самоврядування “ та  Закону України “ Про внесення змін до ст. 14 Закону України “ Про службу в органах місцевого самоврядування, відповідно до ст.26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

            Присвоїти з 01.03.2013 року  заступнику селищного голови Кос Валентину Івановичу 10 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії шостого скликання

Від 15.02.13 р.                                              №  519

смт. Нова Маячка

Про  внесення  змін  до  рішення

І сесії Новомаячківської селищної  ради

шостого скликання  № 17 від 18.11.2010 року

« Про Регламент  роботи Новомаячківської

селищної  ради

Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  внесення запропонованих змін  до Регламенту  роботи Новомаячківської селищної  ради шостого скликання , керуючись  ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“,   селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.   Внести  зміни до Регламенту  роботи Новомаячківської селищної ради, а  саме :

1.1        Викласти п.3.5 розділу ІІІ  в  наступній  редакції »

      Розпорядження  селищного голови  про  скликання сесії ради доводиться  до 

      відома  депутатів і  населення  не  пізніше, як  за  двадцять  днів до  сесії з    

      зазначенням  часу  скликання , місця  проведення  сесії, питань, які виносяться  на

      розгляд сесії.

1.2.Викласти п.4.3 розділу ІУ в наступній редакції :

          Комісія, яка здійснює підготовку питання до сесії за 20 днів до сесії подає секретарю    

          ради матеріали, довідки, заходи або пропозиції по проекту рішень. Погоджується

          список осіб, яких необхідно запросити  на сесію  на розгляд цього питання, а також

          список на розсилку рішення.

  1.3.  Викласти п.7.1 розділу УІІ  в наступній редакції :

          Проекти рішень, які пропонуються для розгляду селищною радою подаються в

          робочу групу або постійну комісію яким доручено готувати сесію, не пізніше як за 20

          днів до сесії.

  1.4.  Викласти п 7.6. розділу УІІ в наступній редакції :

          Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх   

          депутатів селищної ради не пізніше, ніж за 20 днів до розгляду на сесії ради.

 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну мандатну комісію з    

    питань депутатської діяльності та етики.  .

 

 

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                             ХХХІІІ сесії шостого скликання

Від  15.02.13 р.                                                                                                                     №  518

смт.Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 1 по № 18
  2. З особового складу  з  № 1 по №  7

( Перелік додається )

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про  призначення Демиденко О.В.                                                          1           03.01.13

2. Про зарахування Чушак Д.О.                                                                     2             03.01.13

3.  Про надання додаткової оплачуваної відпустки Бондаренко С.Ф.       3             03.01.13

4. Про доплату за вислугу років працівникам Будинку культури               4             08.01.13    

5. Про внесення змін до трудової книжки, облікових та бухгалтерських

    документів Дроздової В.М.                                                                        5             21.01.13

6. Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею

    трирічного віку Баяновській В.М.                                                              6             21.01.13

7. Про зарахування Філь Д.Я.                                                                        7           21.01.13

З основної діяльності:

1.Прозатвердження графіку відпусток на 2013 рік                                       1            02.01.13

2.Про створення комісії для підтвердження факту придбання

  товарно – матеріальних цінностей по установам Новомаячківської

   селищної ради                                                                                              2           02.01.13

3.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по Новомаячківській селищній раді                                          3              02.01.13

4.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по селищному Будинку культури                                              4              02.01.13

5.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по селищним бібліотекам                                                          5              02.01.13

6.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по місцевій пожежній охороні                                                  6              02.01.13

7.Про затвердження ліміту каси по Новомаячківській селищній раді        7              02.01.13

8.Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2013 рік              8           02.01.13

9.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                         

   Цюрупинського районного суду відносно Яковенко А.І.                         9            04.01.13

10.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                         

     Цюрупинського районного суду відносно Годило М.М.                        10           04.01.13

11.Про підготовку та відзначення в селищі Дня Соборності та

    Свободи України                                                                                         11            04.01.13

12.Про план заходів щодо посилення в селищі соціального захисту

     колишніх політичних в»язнів і репресованих та членів їх сімей

     на період до 2015 року.                                                                               12           04.01.13

13.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                         

     Цюрупинського районного суду відносно Фисина Д.В.                         13         10.01.13

14.Про затвердження Положення про оплату праці та матеріальне

     стимулювання  працівників апарату Новомаячківської

     селищної ради                                                                                              14           10.01.13

15.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 1                                                                                 15        10.01.13

16.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 2                                                                                 16        10.01.13

17.Про скликання ХХХІІ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання                                                                                     17         10.01.13

18.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 3                                                                                 18        10.01.13

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХХІІІ сесії шостого скликання

Від 15.02.2013  р.                                                                                                                  №   521

Смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішень сесій

 Новомаячківської селищної ради.

 Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії  Новомаячківської селищної ради з земельних питань Компанець О.В. про внесення змін до рішення сесії  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

               В И Р І Ш И Л А:

1.      Внести зміни до рішення № 449 сесії  Новомаячківської селищної ради від 19.10.2012 року « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування», а саме, пункт 2 зазначеного рішення викласти в такій редакції :  

-         Не заперечує про надання дозволу СКП «Сількомунгосп» (директор Толстой В.В.)  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення кладовища, яка розташована в адміністративних межах селищної ради загальною орієнтовно площею 3,89 га, за адресою Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка відповідно додатку (додається)  

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ  сесії шостого скликання

Від 15.02.2013 р.                                                                                                                 №  523

Смт Нова Маячка

 Про внесення змін до земельно-

кадастрової документації.

           Розглянувши заяву гр. Литвиненко Віри Андріївни  про внесення змін до земельно-кадастрової документації  в зв’язку зі зміною прізвища землекористувача  та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити прізвище землекористувача земельної ділянки яка знаходиться по вул. Дніпровська ,213, з «Збрецька»  на «Литвиненко», в зв’язку зі зміною прізвища.

 2. Спеціалісту з питань землевпорядкування Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

Селищний голова                                                                А.А.Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії  шостого скликання

Від 15.02.2013 р.                                           № 526

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 Розглянувши заяви гр.гр. Пуляєва Василя Павловича, Карпик Віталія Івановича, Єрохіної Ірини Миколаївни,  про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Пуляєву Василю Павловичу, Карпик Віталію Івановичу, Єрохіній Ірині Миколаївні, та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради  Спільного Є.Л., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Пуляєву Василю Павловичу, за адресою: вул. Дніпровська,220  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, з них                                         під забудовою – 0,0173 га,

рілля – 0,1327 га,

багаторічні насадження – 0,0 га,     

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

1.1. Гр. Пуляєву Василю Павловичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

2.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Карпик Віталію Володимировичу, за адресою: вул. Жовтнева,125А  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, з них                                         під забудовою – 0,0115 га,

рілля – 0,1385 га,

багаторічні насадження – 0,0 га,     

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

2.1. Гр. Карпик Віталію Івановичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

3.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Єрохіній Ірині Миколаївні, за адресою: вул. Леніна,261  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, з них                                         під забудовою – 0,0128 га,

рілля – 0,1372 га,

багаторічні насадження – 0,0 га,     

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

3.1. Гр. Єрохіній Ірині Миколаївні в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря                                     

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ  сесії  шостого скликання

Від 15.02.2013 р.                                             №   522

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

Розглянувши заяви гр.гр.  Пуляєвої Ніни Миколаївни, Капетула Євгена Маркіяновича  щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Пуляєвій Ніні Миколаївні, Капетула Євгену Маркіяновичу  розташованих в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію спеціаліста  з земельних питань Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125  Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пуляєвій Ніні Миколаївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0146 га;

- рілля – 0,1354 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Садова,97 .

1.1.Гр. Пуляєвій Ніні Миколаївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. 1. Надати дозвіл гр. Капетула Євгену Маркіяновичу  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,098 га;

- рілля – 0,1402 га:

- багаторічні насадження – 0,0 га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вулиця Дніпровська, 66 .

2.2.Гр. Капетула Євгену Маркіяновичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії  шостого скликання

Від 15.02.2013 р.                                            №  524

смт. Нова Маячка

Про затвердження проекту землеустрою                                                                                                                          
 щодо відведення  земельної ділянки  
для передачі в постійне користування                                                                  
Новомаячківській загальноосвітній школі 
І-ІІ ступенів.

 Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, загальною площею 1,4547 га , в постійне користування Новомаячківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Цюрупинської районної ради Херсонської області під розміщення та обслуговування нежитлових будівель та споруд за адресою: смт. Нова Маячка,вул. Садова, 119, із земель запасу житлової та громадської забудови, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та інформацію спеціаліста по земельним питанням Спільного Є.Л.  керуючись ст. ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, загальною площею 1,4547 га , в постійне користування Новомаячківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Цюрупинської районної ради Херсонської області під розміщення та обслуговування нежитлових будівель та споруд за адресою: вул. Садова, 119, смт. Нова Маячка, Цюрупинський р-н., Херсонська обл., із земель запасу житлової та громадської забудови.

  1. Передати в постійне користування Новомаячківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Цюрупинської районної ради Херсонської області земельну ділянку, загальною площею 1,4547 га, під розміщення та обслуговування нежитлових будівель та споруд за адресою: вул. Садова, 119, смт. Нова Маячка, Цюрупинський р-н., Херсонська обл., із земель запасу житлової та громадської забудови.
  2. Кадастровий номер земельної ділянки:

      - 6525055700: 01: 014: 0024.

3.   Спеціалісту Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільному Є.Л., внести зміни до земельно - кадастрової документації. 

4 .  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію            з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони          навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії  шостого скликання

Від 15.02.2013 р.                                               №  525

смт. Нова Маячка

 Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність .

 Розглянувши заяву гр.гр. Прокопів Максиму Богдановича, Колпакової Ірини Вікторівни, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Прокопів Максиму Богдановичу загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Петровського, кв. 70, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області, гр. Колпаковій Ірині Вікторівні загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Дніпровська, 181, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області  та інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 186  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Прокопів Максиму Богдановичу загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Петровського,кв. 70, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»

1.1. Надати у власність гр. Прокопів Максиму Богдановичу земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка
вул. Петровського, кв. 70,  загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 101 : 0001 – 0,1500 га,

            1.2. Гр. Прокопів Максиму Богдановичу в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

2. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колпаковій Ірині Вікторівні загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Дніпровська,181, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»

2.1. Надати у власність гр. Колпаковій Ірині Вікторівні  земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська, 181,  загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 005 : 0021 – 0,1500 га,

            2.2. Гр. Колпаковій Ірині Вікторівні в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                      А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії шостого скликання

Від 15.02.2013 р.                                              №  527

Смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення

документації детального

плану забудови земельної ділянки.

             Заслухавши заяву керівника ПП «ТВК «УКРСПЕЦТЕХНІКА» Гуменюк В.М.  про дозвіл на виготовлення документації по детальному плану забудови земельної ділянки, що пропонуються в оренду під розміщення господарського двору із земель запасу Новомаячківської селищної ради, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл на виготовлення проектної документації «Детальний план території розміщення господарського двору орієнтовною площею 1,65 га за адресою: смт Нова Маячка, провул Робітничий 2А».

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря