Регуляторна політика

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз   регуляторного  впливу

 до проекту рішення Новомаячківської селищної ради

«Про встановлення  місцевих  податків  і  зборів, ставок земельного   податку на території Новомаячківської селищної ради   на 2018 рік».

 

1.      Визначення  проблеми

 

Аналіз  регуляторного впливу проекту  рішення Новомаячківської селищної ради         « Про встановлення  місцевих  податків  і  зборів, ставок земельного   податку на території Новомаячківської селищної ради   на 2018 рік» підготовлений відповідно до ст.8 Закону України « Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV та  Методики  проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №  308 ( зі  змінами та  доповненнями ).

Аналіз визначає  правові та  організаційні  засади реалізації проекту рішення  « Про встановлення   місцевих податків  та зборів на 2018 рік».

Відповідно до п.24.26, статті 26, статті 69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97 – ВР, п.8.3 статті 8, статті 10, п.12.3, 12.4, 12.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VІ повноваження щодо встановлення  місцевих податків і зборів  покладені на органи місцевого самоврядування.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи ( підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Субєкти  господарювання

+

 

У тому  числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Питання, яке  пропонується  вирішити  шляхом прийняття відповідного  регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення  необхідно для прозорого та  ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до селищного бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю  та  повнотою  проведення  платежів.

 

2.      Цілі державного регулювання

Проект рішення Новомаячківської  селищної ради  « Про встановлення  місцевих  податків  і  зборів, ставок земельного   податку на території Новомаячківської селищної ради   на 2018 рік» розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України від  02.12.2010 № 2755- VІ.

Основними цілями прийняття  пропонованого регуляторного акта  є :

            Задоволення інтересів місцевої громади з  питань :

- наповнення  селищного  бюджету, шляхом отримання  додаткового обсягу надходжень;

- здійснення  планування та прогнозування  надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні  бюджету;

- забезпечення  найбільш повного обліку земель, їх власників та користувачів;

- забезпечення  раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

Задоволення  інтересів суб’єктів господарської діяльності:

- збільшення  прозорості та вільного обертання  земельних ділянок на ринку і прав на них;

- вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння  місцевих податків і зборів;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VІ.

 

3. Визначення  та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

3.1.Визначення альтернативних способів.

Для  досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення  було розглянуто наступні альтернативні способи вирішення проблеми:

Вид альтернативи

Опис  альтернативи

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану, тобто неприйняття  відповідного рішення, призводить до справляння  місцевих податків і зборів відповідно до рішення  № 157  XIII сесії Новомаячківської селищної ради  сьомого скликання   від 23.06.2016   «Про місцеві  податки і збори на 2017 рік».   

Альтернатива 2

Прийняття  проекту рішення «Про встановлення  місцевих  податків  і  зборів, ставок земельного   податку на території Новомаячківської  селищної ради   на 2018 рік»

Цей регуляторний акт, спрямований  на  приведення  ставок по орендній платі  за  землю та  по податку  на  нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки у відповідність та недопущення  зниження економічної активності підприємств.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Впровадження у дію даних альтернатив   дає  можливість отримати наступні вигоди  та витрати.

Оцінка впливу  на сферу  інтересів  органу  місцевого  самоврядування.

 

 

 Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

1.Відсутність  витрат  на переоформлення

договорів оренди ( оформлення додаткових угод)

1.Недоотримання  надходжень до бюджету

Альтернатива 2

 1.Забезпечення  виконання  вимог чинного законодавства.

2.Реалізація державної політики у сфері відносин щодо оподаткування.

3.Наповнення селищного бюджету, шляхом  отримання додаткових обсягів надходжень.

4. Зміцнення  фінансової бази селищного бюджету.

5. Збільшення  фінансування селищних бюджетних  програм.

1. Витрати, пов’язані з прийняттям, оприлюдненням  та  популяризацією регуляторного акту

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

1.Збереження цін на  товари і послуги  на  існуючому рівні

1. Фінансування бюджетної сфери селищної ради залишиться на тому ж рівні.

Альтернатива 2

1.Збільшення  дохідної  частини селищного бюджету і, як наслідок, надійне функціонування бюджетної сфери селищної ради, проведення заходів в сфері житлово – комунального господарства та соціального захисту населення.

1.Підвищення цін на товари і послуги

 

3.3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

 

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

1.Сплата податків і зборів залишиться на  рівні минулого року.

2.Забезпечення  рівних прав  та можливостей  для  всіх суб’єктів господарювання (юридичних і  фізичних осіб - підприємців).

3.Забезпечення суб’єктів господарювання законним правом здійснювати  підприємницьку діяльність.

1. Витрати, пов’язані з необхідністю ведення обліку, перерахуванням податків і зборів до бюджету і подання податкової звітності.

Альтернатива 2

1.Забезпечення  прозорості ставок місцевих податків і зборів.

2.Забезпечення суб’єктів господарювання  законним  правом здійснювати підприємницьку діяльність.

3.Забезпечення  рівних  прав та  можливостей для всіх суб’єктів господарювання( юридичних  і фізичних осіб - підприємців).

4.Забезпечення  конкурентної діяльності суб’єктів господарювання.

1. Сплата податків і зборів та  ставками, що будуть  затверджені селищною радою.

2.Витрати, пов’язані з необхідністю ведення обліку, перерахуванням податків і зборів до бюджету і подання  податкової звітності

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Для  визначення  оптимального альтернативного способу з урахуванням  системи бальної оцінки ступеня досягнення  визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня  досягнення  визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть  бути досягнуті повною мірою ( проблема більше  існувати не буде);

3 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті майже повною мірою ( усі важливі  аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті частково (  проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-      цілі прийняття регуляторного акта, які  не можуть бути досягнуті  ( проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг  результативності ( досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

 Коментарі щодо присвоєння відповідного  бала

Альтернатива 2

3

Прийняття  рішення  відповідає вимогам чинного законодавства, дає змоги привести у відповідальність ставки по місцевим  податкам і зборам, залучає додаткові надходження  до бюджету. Встановлюється можливість прозорого врегулювання орендно - земельних відносин. Встановлення  рівних  прав та обов’язків для всіх суб’єктів  господарювання, в залежності від грошової оцінки землі, її цільового призначення та  функціонального використання.

Альтернатива 1

                  1

Не прийняття  відповідного регуляторного акту призведе до недоотримання  доходів бюджетом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вимоги ( підсумок)

Витрати 

( підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Від прийняття регуляторного акту залежить  зміцнення фінансової бази селищного бюджету, отримання додаткових надходжень, збільшення фінансування соціальної сфери, забезпечення  прозорості ставок по місцевим податкам і зборам  забезпечення  рівних прав та  можливостей для всіх суб’єктів господарювання.

Витрати, пов’язані з прийняттям, оприлюдненням  та  популяризацією  регуляторного акту, сплата податків і зборів за  ставками, що будуть затверджені селищною  радою

Проблема, яку передбачається розв’язати  з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні ставок по орендній платі за  землю та по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до чинного законодавства

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за ставками рішення прийнятого  в 2016 році-   збереження цін на  товари і послуги  на існуючому  рівні

Недоотримання надходжень до бюджету, фінансування бюджетної  сфери селищної ради залишиться на  тому ж рівні. Витрати, пов’язані з  необхідністю ведення  обліку, перерахуванням  податків  та зборів до  бюджету і подання  податкової звітності.

Ставки  по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не є досконалими

 

Рейтинг  

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи)

Оцінка ризику зовнішніх чинників  на  дію запропонованого регуляторного акта 

Альтернатива  2

Вдосконалення ставок по місцевим податкам і зборам згідно норм чинного законодавства, збільшення  надходження  до селищного бюджету

Приведення регуляторного акта  у відповідність до чинного законодавства в разі скасування або зміни  ставок збору, можуть мати як позитивний  так і  негативний характер. Також негативний вплив  може  мати  економічна  криза  в країні та  значні темпи інфляції. Ці фактори  призведуть до зниження платоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності, що в  подальшому призведе до великих заборгованостей. Позитивно може  вплинути на дію регуляторного  акта стабілізація економічної ситуації зниження  соціальної  напруженості в суспільстві. В результаті  збільшення дохідної частини бюджету підвищиться  рівень соціального забезпечення  окремих категорій громадян і всього населення селищної  ради в  цілому.

Альтернатива 1

Недоотримання  надходжень до бюджету

_

 

Виконання  вимог даного регуляторного акта :

-          не потребує значних  додаткових витрат і коштів селищного бюджету, лише потрібні витрати на інформування суб’єктів підприємницької діяльності про зміну ставок по місцевим податкам і зборам.

 

 

 

5.     Механізми та  заходи, які забезпечать розв’язання визначеної  проблеми.

Згідно статті 12 Податкового кодексу  України від 02.12.2010 № 2755 – УІ до повноважень селищної  ради   належить  прийняття рішення  про встановлення місцевих податків та зборів.

Пропонується прийняти рішення Новомаячківської селищної ради «Про встановлення  місцевих  податків  і  зборів, ставок земельного   податку на території Новомаячківської селищної ради   на 2018 рік » для  врегулювання питання ставок місцевих податків і зборів. 

Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні :

- затвердження рішення  про ставки місцевих податків і зборів;

- інформування платників про встановлення ставки справляння податків і зборів ;

- сприяння веденню підприємницької  діяльності суб’єктів господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів;

- забезпечення  надходжень встановлених податків і зборів до селищного бюджету .

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом  вирішення проблеми і ґрунтується  на загальнообов’язковості оподаткування  норм зазначеного рішення  та відповідає принципу державної регуляторної політики. А саме : доцільність , адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки  та  пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються   органи виконавчої  влади  чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

 

        ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання   регулювання, проведено розробником у період з 01  травня   2017 року по  21 травня 2018 року

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Опитування ( анкетування) суб’єктів  підприємницької діяльності

 

 

 35

Ознайомлення представників малого бізнесу з текстом регуляторного акту. По результатам анкетування отримали позитивні відгуки про доцільність регулювання.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів   підприємництва (мікро- та малі):

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на  території   селищної ради,  що  сплачують податок  на нерухоме майно, на яких поширюється  регулювання : 35 субєктів господарювання.

Потрібно відзначити, що відповідно до регуляторного акту нові ставки по податку  на оренду землі будуть застосовуватися лише до договорів, що будуть укладатися.

                Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва  на виконання вимог регулювання.

Поряд

ковий номер

Найменування оцінки

У  рік  впровадження регулювання

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

 

5

Інші процедури (уточнити)

-

 

6

Разом, гривень  ( сума рядків 1+2+3+4+5)

 

-

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

 

8

Сумарно, гривень

            -

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2017 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 годин  на рік. ( Лист  Мінсоцполітики від 20.07.2015 року № 10846/0/14-15/13» Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017рік»).

 Використовується мінімальний розмір заробітної плати згідно Закону України     «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII, мінімальний щомісячний розмір заробітної плати з  01.01.2017 року становить: 3200.00  грн. та 19,34 грн. у погодинному розмірі.

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (регуляторний акт друкується  в газеті « селищний вісник»

Оціночно:

Час витрачений  на пошук та читання  рішення 0,5 години

Час витрачений  на одержання консультації - 0,5 години

  

 

1*19,34=19,34

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 1*19,34=19,34

 

11

Процедури офіційного звітування

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти,  та місця звітності

+ витрати часу на  заповнення звітних форм+ витрати  часу  на передачу  зв’язних форм + оцінка витрат часу  на корегування

 

 (0,2+0,3+0,2+0,3)*19,34=19,34

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

 

14

Разом, гривень  (сума рядків 9+10+11+12+13)

58,02

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

35

 

16

Сумарно, гривень ( Рядок 14 х рядок 15)

2030,7

 

 

 

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється  окремо для  кожного відповідного органу державної влади, що залучений  до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості  адміністрування регулювання:

Олешківське відділення Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробіт-ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-ння

Витрати на адміні-стрування регулю-вання* (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,5

19,34

 1

 35

 338,45

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сферірегулювання,

 у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 0,3

19,38

1

35

203,49

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

541,94

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

У рік регулювання

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2030,7

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

2030,7

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

541,94

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2572,64

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акта.

Запропонований регуляторний акт є строковим. Строк дії договору 1 календарний рік. Зазначений проект  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування  на території  Новомаячківської селищної ради..

 У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

     Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

-динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);

-обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

   

 

                                               СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

                                                                      тис.грн.

Податки та збори

І квартал 2016року

  І квартал 2017 року

Збільшення (+) або зменшення (-)

 

Земельний податок

14 тис. 679 грн.

19 тис.405 грн.

+4726 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

8тис.177грн

10тис. 100грн.

+1923 грн.

Транспортний податок

0

0

0

 Єдиний податок

235 тис. 940 грн.

228 тис.416 грн.

-7524 грн.

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

       Базове  відстеження буде здійснено до набрання чинності регуляторного акта.

       Повторне  відстеження – за 3 місяці до закінчення дії даного регуляторного акта.

       Для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта використовуватимуться статистичні дані за відповідний період.

 

 

 

 

       Селищний голова                                                                       В.І.Кос