Регуляторна політика

Проект рішення 1 сторінка

Проект рішення 2 сторінка

Проект рішення 3 сторінка

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок

Про затвердження плану діяльності Новомаячківської селищної ради
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

 

 Про затвердження тарифу на

 вивіз твердих побутових відходів

 

     Керуючись п.п. 2 п. а ст..28, п.п.16 п.а ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, в зв*язку з  необхідністю   затвердження  тарифу  на  послуги  з  вивезення  твердих  побутових  відходів у  відповідність  до  вимог  чинного  законодавства  для  забезпечення  беззбиткової  діяльності  підприємства,  своєчасного  надання  послуг  споживачам  та  приведення  тарифу  на   вищезазначені  послуги  до  економічно  обґрунтованих  витрат,  беручи  до  уваги  зростання   паливно-мастильних матеріалів,  а  також  зростання  мінімальної  заробітної  плати, селищна рада

        

В И Р І Ш И Л А :

 

          1. Затвердити тариф  на  вивіз   твердих побутових  відходів  споживачам території Новомаячківської селищної ради  на  2016 р. згідно Додатку №1.

   2.Тариф на вивіз твердих побутових  відходів  на  території Новомаячківської селищної ради  вступає в силу з дня офіційного оприлюднення.

    3. Дане рішення з  додатками довести до відома населенню і бюджетним установам , розташованим на території Новомаячківської селищної ради шляхом розміщення інформації на дошці оголошення селищної ради та офіційному сайті селищної  ради.

   4. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

             Селищний голова                                                                 В.І. Кос

 

 

                                                                                                                        ДОДАТОК №1

                                                                                       Розрахунок

 

      Вартості вивозу  1 кг твердих  побутових  відходів

     Згідно наказу Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України за №7 від 10.01.2006 року норма утворення тпв на 1 мешканця для будинків приватного сектору на 1 день складає 1,5 кг.

 

Норма відходів для мешканців селища на рік  складатиме

               1,5х365х7450 чол=4078875 кг.

Для вивозу  такої  кількості відходів необхідно зробити 1165 ходок /1 ходка 3,5 т/

Норма витрат палива на тракторі Т-40 складає 7,28 л/год

8 год.х7,28 х16.00 грню=960,00 грн.

365х960=350400-вартість палива

1915х12х3=68940-заробітна плата працівників по вивозу та збиранню відходів

68940х22%=15167 грн.-відрахування на соціальні заходи

 

Для впорядкування полігону ТВП необхідно :

а/ дня х8 годх6/рік=144 годх15 л/годх16.00=34650 грн.б/з/плата б/1915,відрахування 422 грн.

в/з/плата постійного  1378 грн.х12 міс=165636 грн. відрахування -3638 грн.

 

Загалом витрат 491578 грн.

10% від загальної суми витрати на з/частини,д/м,адміністративні-50000 грн.

20% ПДВ-108316 грн.

10% рентабельність підприємства 64990 грн.

          Всього витрат  714884 грн.

Вартість 1 кг відходів 714884:4078875 кг =18 коп/кг

                                                        Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Новомаячківської селищної ради

«Про затвердження тарифу на вивіз твердих побутових відходів » 

1.Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

       У результаті прийняття даного регуляторного акту буде забезпечене:

 для органів місцевого самоврядуванняотримання якісних послуг зі збирання та вивезення сміття.

для суб’єктів господарювання – беззбиткова робота, можливість оновлення основних фондів ;

для населення –  витрати на послуги на вивіз  та захоронення  твердих побутових відходів, покращення санітарно-епідеміологічного становища території селища та збереження навколишнього середовища.

Впровадження даного регуляторного акту не передбачає матеріальних витрат. Даний регуляторний акт стосується послуг на вивіз   ТПВ.

 

 

           ВИГОДИ

ВИТРАТИ

 Орган місцевого самоврядування

Отримання якісних послуг зі збирання та вивезення сміття

Витрати, пов’язані з опублікуванням рішення

 Суб’єкт господарювання                                     

Беззбиткова робота суб’єктів господарювання

Не передбачає матеріальних витрат

Громада

Покращення санітарно-епідеміологічного становища території селища та збереження навколишнього середовища

Збільшення витрат на послуги за збір та переробку твердих побутових відходів

 

2.  Цілі державного регулювання

     Забезпечення населення та інших споживачів послугами на вивіз  та захоронення  ТПВ.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

 

         – при прийняті  тарифів будуть  надаватися якісні послуги в повному обсязі, що буде сприяти покращенню санітарно-епідеміологічного становища території селища та збереженню навколишнього середовища .

           

4. Переваги обраного способу досягнення цілі

     Вирішується проблема відшкодування фактичних витрат.

5.  Механізми і заходи , які забезпечать розв’язання проблеми прийняття тарифів на вивіз  та захоронення  ТПВ.

              Доведення даного рішення через засоби масової інформації до відома мешканців селищної ради.

 

6. Вигоди від впровадження рішення

         Запровадження даного регуляторного акта не потребує витрат, суб’єкти господарювання будуть відшкодувати фактичні витрати на вивіз  та захоронення  ТПВ.

         Витрат населення на оплату послуг буде компенсуватися покращанням санітарно-епідеміологічного становища селищної ради та збереження навколишнього середовища , суб’єкт господарювання отримує можливість відшкодувати фактичні витрати, за рахунок встановлення самодостатніх тарифів.

7. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються    органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які повинні   впроваджувати або виконувати ці вимоги

         Впровадження та виконання вимог запропонованого регуляторного акта не вимагає від суб’єктів господарювання ніяких додаткових витрат.

8. Оцінка розвитку впливу зовнішніх чинників

      На запропонований регуляторний акт можуть вплинути зміни в чинному законодавстві; несплата споживачем послуг, зріст цін на енергоносії, матеріали .

9. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

      Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.

10. Показники результативності регуляторного акта

Беззбиткова діяльність суб’єктів господарювання.  Підвищення якості обслуговування населення за рахунок економічно обгрунтованих тарифів.

Покращення санітарно-епідеміологічного становища території селищної ради та збереження навколишнього середовища.

 11. Визначення заходів по відстеженню результативності  регуляторного акта в разі його прийняття

         Відстеження буде здійснене за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

         Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

 Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.

 

Селищний голова                                       В.І. Кос

 

 

                        ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД 16.02.2016 року

      Про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення Новомаячківської селищної ради «Про затвердження тарифів по вивозу твердих побутових  відходів в смт. НоваМаячка.
          Згідно з процедурою регуляторної діяльності підготовлено проект рішення Новомаячківської селищної ради «Про затвердження тарифів по вивозу твердих побутових відходів в смт. Нова Маячка».

          В мережі Інтернет до  21.02.2016 року на сторінках офіційного сайту селищної ради (адреса: www.nmayachka.ks.ua) буде розміщений зазначений проект рішення та аналіз його регуляторного впливу, для публічного обговорення і отримання протягом місяця,з моменту розміщення, зауважень та пропозицій від громадян, суб’єктів господарювання , їх об’єднань, установ та консультивно - дорадчих органів.
          Метою даного регуляторного акту є забезпечення населення та інших споживачів послугами на вивіз твердих побутових відходів.

           З текстом проекту рішення Новомаячківської селищної ради та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитись щоденно (з 08.00 – 17.00, перерва з 12.00 – 13.00, крім вихідних) у приміщенні селищної ради за адресою: смт. Нова Маячка, вул. Леніна, 119. Тел.. 53-5-19


                                  Селищний голова                                             В.І. Кос        ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення Новомаячківської селищної ради 

Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у смт. Нова Маячка ”

          Згідно з процедурою регуляторної діяльності підготовлено проект рішення Новомаячківської селищної  ради Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у смт. Нова Маячка ” з  28.10.12 р. в мережі Інтернет на сторінках офіційного сайту селищної ради  (адреса : nmayachka.ks.ua) буде розміщений зазначений проект рішення та аналіз його регуляторного впливу, для публічного обговорення і отримання протягом місяця, з моменту розміщення, зауважень та пропозицій від громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, установ та консультативно-дорадчих органів.

         Метою даного регуляторного акту є врегулювання відносин, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб в смт. Нова Маячка .

         З текстом проекту рішення Новомаячківської селищної ради та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитись щоденно (з 08.00-17.00, перерва з 12.00-13.00, крім вихідних) у приміщенні селищної  ради за адресою: 75120, смт. Нова Маячка вулиця Леніна,119 тел. 53-5-19 

 

СТАН
виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  по Новомаячківській селищній раді протягом ІІ кварталу 2013 року

  

 

Орган місцевого самоврядування

Кількість діючих регуляторних актів

Кількість регуляторних актів

Кількість регуляторних актів до яких внесено зміни

Кількість проведених відстежень діючих регуляторних актів

Кількість прийнятих регуляторних актів

Темп змен-шення регуля-торного наванта-ження %

Визнано такими, що втратили чинність

Потребують скасування

Базове

Періодичне

Повторне

 

Новомаячківська селищна рада

      15

      8

       -

      -

    -

    -

    -

        -

 

 

 

Реєстр регуляторних актів Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району Херсонської області

 

№ з/п

Розробник

Дата,номер та назва регуляторного акта

Термін дії

1

Новомаячківська селищна рада

Рішення ІІІ сесії п’ятого скликання від 21.06.2006 року № 58 « Про затвердження правил розгляду земельних спірних питань на території ради»

Доки мине потреба

2

Новомаячківська селищна рада

Рішення УІІ сесії п’ятого скликання від 13.09.2006 року №103«Про порядок продажу земельних ділянок на земельних торгах »

Доки мине потреба

3

Новомаячківська селищна рада

Рішення УІІ сесії п’ятого скликання від 13.09.2006 року № 102 «Про порядок набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах»

Доки мине потреба

4

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХУІІІ сесії п’ятого скликання від 13.06.2007 року № 347 «Про затвердження норми споживання води та штрафів за нецільове використання води»

Доки мине потреба

5

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХУІІІ сесії п’ятого скликання від 13.06.2007 року № 362 «Про порядок використання коштів ,які надходять  від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні ( викупі ) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників  і зараховуються до спеціального фонду селищної ради ».

Доки мине потреба

6

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХХХ сесії п’ятого скликання від 09.04.2008 року № 594 «Про затвердження положення про оренду земельних ділянок в смт.Нова Маячка та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки ».

Доки мине потреба

7

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХХХ сесії п’ятого скликання від 09.04.2008 року № 602 « Про затвердження положення про порядок обчислення та надходження до бюджету коштів органів місцевого самоврядування комунального податку »

Доки мине потреба

8

Новомаячківська селищна рада

Рішення LХУІІІ сесії п’ятого скликання від 27.07.2010 року № 1283 «Про затвердження правил благоустрою території і забезпечення чистоти , порядку та дотримання тиші  в смт. Нова Маячка »

Доки мине потреба

9

Новомаячківська селищна рада

Рішення виконавчого комітету  від 25.11.2009 року № 106 « Про затвердження порядку погодження прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію»

Доки мине потреба

10

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 07.04.2011 року № 142 « Про затвердження вартості плати за воду»

Доки мине потреба

11

Новомаячківська селищна рада

Рішення УІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 23.05.2011 року № 164 «Про затвердження Положення щодо організаційно – правових процедур з оренди та приватизації комунального майна територіальної громади Новомаячківської селищної ради»

Доки мине потреба

12

 

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХХХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 20.12.2012 року № 474 «Про затвердження правил утримання домашніх тварин в смт. Нова Маячка»

Доки мине потреба

13

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 27.06.2012 року № 384 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 2013 рік»

До  01.01.2014

14

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 27.06.2012 року № 385 «Про сплату частини прибутку до загального фонду селищного бюджету підприємствами комунальної форми власності»

Доки мине потреба

15

Новомаячківська селищна рада

Рішення ХХХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 20.12.2012 року № 475 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Новомаячківської селищної ради»

Доки мине потреба

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХІХ сесії  шостого скликання

 

Від  21.06.13 р.                                       № 574

Смт.Нова Маячка

Про встановлення ставок місцевих податків

та   зборів  на  території  Новомаячківської

селищної     ради        на       2014    рік

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, відповідно до глави І розділу ХІУ Податкового кодексу України зі змінами , внесеними Законом України від 04.11.2011 року № 4014 – ІУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування , обліку та звітності » , керуючись пунктом 293.2 ст. 293 Податкового кодексу Украіни ,п1,п.4р.ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону Украіни від 04.11.2011 року № 4014-УІ , враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії  з  питань  планування, бюджету, фінансів та комунальної власності, керуючись пунктом 24 статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

                                                                     В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити базовий звіт про результативність регуляторного акту та оприлюднити не пізніше 10 днів офіційному
сайті селищної ради в мережі Інтернет, на дошці оголошень селищної ради.

2. Встановити ставки єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3. Затвердити Положення про місцеві податки і збори на 2014 рік (згідно додатку).

4. Вважати таким, що втратять чинність з 01 січня 2014 року

     рішення ХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від     

     27.06.2012 року      № 384 « Про встановлення місцевих податків та зборів на території    

     Новомаячківської селищної ради на 2013 рік ».

5. Відповідальність за надання відомостей до ДПІ у Цюрупинському районі по місцевих    

    податках і зборах покласти на  головного бухгалтера Новомаячківської селищної ради

    Демиденко О.В.

6. Встановити строк введення в дію даного рішення з 01.01.2014 року.

7. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну   депутатську  комісію     

   з   питань  планування, бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                       А.А. Костиря

 Додаток 2

до рішення ХХХІХсесії

селищної ради шостого   

 скликання

№ 574 від 21. 06.2013 року

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

на  2014 рік                                                          

1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку                                                                                                                                                    

1.1. Платниками податку є фізичні та  юридичні  особи,  в тому   числі нерезиденти,  які  є  власниками  об'єктів  житлової нерухомості, розміщеної на території Новомаячківської селищної ради                                                                                                                                                   

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:                                                                                                                                    а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;                                                                                                              б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;                                                                                                                                                                                            

 в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

    2. Об»єкт оподаткування                                                                                                                                                                          

2.1. Об'єктом    оподаткування    є    об'єкт    житлової нерухомості.                                                                                     

2.2. Не є об'єктом оподаткування:                                                                                                                                                  

а) об'єкти житлової нерухомості,  які перебувають у власності держави або територіальних  громад (їх спільній власності);                                                                                                                                                                                               б) об'єкти  житлової  нерухомості,  які  розташовані  в зонах відчуження та безумовного  (обов'язкового)  відселення,  визначені законом;                                                                                                                                                           в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                                                                                                  

г) садовий  або  дачний будинок,  але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;                                                                                                                                                      ґ) об'єкти житлової нерухомості,  які  належать  багатодітним сім'ям  та  прийомним  сім'ям,  у  яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;                                                                                                                                                             

д) гуртожитки.                                                                                                                  

 3. База оподаткування                                                                                                                                                                  

3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.                                                                        

3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.                                                                                        

3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.                                                                                                                                                            3.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.                                                                                 4. Пільги із сплати податку.                                                                                                                                                          

4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості,  що перебуває  у   власності  фізичної  особи   -   платника   податку, зменшується:                                                                                                                                               а) для квартири - на 120 кв. метрів;                                                                                                                                              

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.                                                                                                                     

Таке зменшення  надається  один  раз  за  базовий  податковий (звітний) період і застосовується  до об'єкта житлової нерухомості, у   якій   фізична   особа   -  платник  податку  зареєстрована  в установленому законом порядку,  або за вибором такого платника  до будь-якого  іншого об'єкта житлової нерухомості,  який перебуває в його власнос                                                                                                                                            

5. Ставка податку.                                                                                                                                          

5.1. Ставки податку  становить за 1 кв.  метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості: для квартир,  житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів,та  житлових  будинків,  житлова  площа  яких не перевищує 500 кв. метрів-  1 відсоток  розміру мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на 1 січня звітного (податкового) року; для квартир,  житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових  будинків,  житлова площа яких перевищує 500 кв.  метрів-  2,7   відсотка   розміру   мінімальної заробітної   плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного (податкового) року.                                        

 6. Податковий період                                                                                                                                                 

6.1. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному року.                                              

7. Порядок обчислення суми податку                                                                                                                  

7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.                                                                                                                    

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                             7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту                                                                        

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності це положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна  станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                                                                              7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                                                                             7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                                                                                          

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Новомаячківської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.                                                                                                       

2. Положення про  паркування  транспортних засобів на території смт. Нова Маячка

  1. Загальні положення

Положення про паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.

                                                                 2.Платники податку                                                                                                                          Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва),
фізичні особи – підприємці , які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

3. Об’єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  

                                                4. База оподаткування

Базою оподаткування є площа земельної ділянки , відведена для паркування , а також площа комунальних гаражів , стоянок , паркінгів ( будівель , споруд , їх частин ) , які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.                  

                                                           5.Ставка податку

          Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі   0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.                                                               

 6. Порядок обчислення податку

            При визначенні ставки збору селищна рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

   7. Строк та порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний)квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки ,визначені для квартального податкового періоду. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний Зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки

                                              8.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

                                                       9. Прикінцеві положення

Положення про  паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням, але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

3. Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт. Нова Маячка                                                                                                                                                                                  Загальні положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.                                                                                                                                           

                                            2.Платники податку

2.1.Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в)торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г)діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2.Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а)аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б)розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в)фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г)фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, такі продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д)суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -
інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;                                            

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;                                                                                                                                            

 ж)суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з)підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.                                                                                                             

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. Порядок придбання торгового патенту

Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:  

а)   найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);                                       

 б)  юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);                                                                                                                                                                               

в)   вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г)    вид торгового патенту;

д) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

є) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

ж) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

з) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.   У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.  Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

           Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент. .Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються
центральним органом державної податкової служби.

4.Об*єкт оподаткування

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:         

а)поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;

б)товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в)готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;                                                                                                                         г)зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське

г)вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;                                                                                                                           

д)проїзніквитки                                                                                                                                                                         

є) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, виднів установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

5. Ставка збору

      Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється селищною радою (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в межах селища Нова Маячка 0,1 розміру мінімальної заробітної плати. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,4 мінімальної   заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда; для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.                                                                                                                                     Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

6.Порядок та строки сплати збору

6.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б)   здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в)   здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г)   здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

6.2.Строки сплати збору:

а)за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)   за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в)   за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

                                               7. Строк дії торгового патенту

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

                                                  8. Прикінцеві положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  на наступний рік розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням , але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

                                           Туристичний збір

1.Платниками збору є громадяни України , іноземці , а також особи без громадянства , які прибувають на територію смт. Нова Маячка на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують  ( споживають ) послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк , що являється  базою справляння туристичного збору.                                                             1.2.Платниками збору не можуть бути особи які :                                                                                      

а) постійно проживають , у тому числі на умовах договорів найму  у смт. Нова Маячка ;                                                                   

б) особи , які прибули у відрядження ;                                                                                                                                                  

в) інваліди , діти – інваліди та особи , що супроводжують інвалідів І групи або дітей – інвалідів     ( не більше одного супроводжуючого ) ;                                                                                                                                                                         г) ветерани війни ;                                                                                                                                                                             

д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;                                                                                                        

є) особи які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати .

2. Ставка збору

2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

2.2. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання ( ночівлі ) в місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

3.Податкові агенти

3.1 Справляння збору може здійснюватися податковими агентами ,а саме :

а) адміністраціями готелів , кемпінгів , мотелів , гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу , санаторно – курортними закладами  ;

б) квартирно – посередницькими організаціями , які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки  ( квартири ) , що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

в) юридичними особами або фізичними особами  ( підприємцями ) , які уповноважуються селищною радою справляти збір на умовах  договору укладеного з Новомаячківською селищною радою.

4. Особливості справляння збору

4.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг , пов’язаних з тимчасовим проживанням ( ночівлею ) , і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку ( квитанції ) на проживання .   

                                                      5.Порядок сплати збору

       5.1.Збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до 30 числа ( включно ) кожного місяця ( у лютому до 28 ( 29 ) включно ). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації . Остаточна сума збору , обчислена відповідно до податкової декларації за звітний ( податковий ) квартал ( з урахуванням фактично внесених авансових платежів ) , сплачується у строки , визначені для квартального податкового періоду.

        5.2. Податковий агент , який має підрозділ без статусу юридичної особи , що надає послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) не за місцем реєстрації такого податкового агента , зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента  туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

            5.3.Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

                                                                                                     Додаток 1

до рішення ХХХІХсесії

селищної ради шостого                       

 скликання

№ 574 від 21.06.2013 року

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту -

проекту рішення Новомаячківської селищної  ради

«Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 2014 рік» »

 

1.Вид та назва регуляторного акту:

Проект рішення  Новомаячківської селищної  ради «Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської  селищної ради на 2014 рік»

 2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

Виконавчий комітет селищної ради.

3.Цілі прийняття акту:

Метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення в смт. Нова Маячкам місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до бюджету Новомаячківської селищної ради відповідних надходжень.

4.Строк виконання заходів з відстеження:

20.05.2013 - 20.06.2013

5. Тип відстеження:   базове відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження:статистичний

 - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку;

 - вивчення  динаміки кількості суб’єктів господарювання в розрізі видів діяльності, по яких передбачено встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

 -   вивчення умов надання послуг операторами паркування на майданчиках для паркування  згідно норм Податкового кодексу України;

 -   вивчення умов надходження туристичного збору до селищного бюджету   в розрізі об’єктів оподаткування.

 7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: відстеження результативності регуляторного  акта здійснювалось на основі:

- Податкового кодексу України,

-Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами і доповненнями),

 - діючих рішень   селищної ради  :

     рішення ХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від    

     27.06.2012 року   № 384 « Про встановлення місцевих податків та зборів на території   

    Новомаячківської селищної ради на 2013 рік ».

   8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акту  :

Показники результативності дії

            регуляторного акту                                                           2012  -2013     

 

1. Надходження до міського бюджету місцевих податків

 і зборів, разом, тис.грн                          2012 рік – 1187,2;2013 рік-355,4

 1.1.надходження збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності             2012- 7,0;  2013 –3,0                                                                

 1.2.надходження збору за місця для паркування

 транспортних засобів                                                                           

 1.3.надходження туристичного збору                                                                         -

 1.4.надходження єдиного податку                      2012 рік -133580; 2013 – 80 000;

 1.5.надходження податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                                                     -

2.Кількість платників місцевих податків і зборів, на

яких розповсюджується дія регуляторного акту,

всього тис.грн.:                                                                                   -                               -

 2.1.платників збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності                                                                -                             -

 2.2.платників збору за місця для паркування                                    

транспортних засобів                                                                                                 -

 2.3. платників туристичного збору                                                                              -

 2.4. платників єдиного податку                                                         -                           -          

 2.5. платників податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                                                -      

3.Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками

місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням

вимог регуляторного акта                                                                                            *

4.Рівень проінформованості суб’єктів господарювання

та\або фізичних осіб з основних положень акта, %                                                        -

5.Кількість придбаних патентів на здійснення торговельної

діяльності та діяльності з надання платних послуг                                                   -  

6.Площа земельних ділянок, відведена для паркування                                       -

7.Кількість паркомісць                                                                                              -      

  * Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

 - розмір коштів  визначається на підставі Податкового кодексу України;

 - час, який витрачають платники місцевих податків і зборівне залежить  від їх розміру.

 9.Оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до селищного бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

 - поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку  селищної ради;

  - недопущення ухилення від оподаткування окремих суб’єктів підприємницької діяльності, де розрахунки між продавцем і покупцем здійснюються за готівкові кошти, а також існують труднощі у визначені достовірності суми доходів та здійснення контролю за такими доходами;

 - упорядкування стану паркування транспортних засобів, покращення дисципліни оплати зборуза місця паркування транспортних засобів;

 - збільшення суспільних благ у населених пунктах селищної ради.

 Селищний голова                                                               А.А.Костиря

 Головний бухгалтер                                                           О.В. Демиденко

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

проект   Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХІІІ сесії шостого скликання

Від 00.10.13 р.                                              № 

Смт.Нова Маячка

Про затвердження Положення

«Про порядок функціонування та утримання кладовищ

Новомаячківської селищної ради»

Цюрупинського району Херсонської області

 

Керуючись Законами України, “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про поховання та похоронну справу», “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, сесія депутатів Новомаячківської  селищної ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  Положення «Про порядок функціонування та утримання кладовищ Новомаячківської селищної ради» Цюрупинського району Херсонської областізгідно додатку (додаток 1).

2.Ввести в дію Положення, затверджені даним рішенням з дня опублікування в засобах масової інформації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії, які діють при Новомаячківській селищній раді.

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 

 

 

Додаток до рішення сесії

депутатів Новомаячківської селищної ради

від ______2013 року № _________

 

Положення

«Про порядок функціонування та утримання кладовищ

Новомаячківської селищної ради»

1.Вимоги до розміщення та облаштування місць поховань

1.2. Для розміщення місця поховання Новомаячківською селищною радою виділено в постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовища у населених пунктах України (ДСанПІН 2.2.2.028.99) земельні ділянки:

№1 – ділянка по вулиці Телеграфна

№2 – ділянка по вулиці Алєєва

1.2.Функціонування та утримання кладовищ забезпечує Новомаячківська селищна рада та її виконавчий комітет.

1.3. Кладовище повинно мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під’їзні шляхи.

1.4. Територія кладовища повинна бути огороджена. Територія місць поховань поділяється на ряди та місця, відстань між рядами повинна становити 1м., між ділянками поховань в ряду – 0,5м.

1.5. На території кладовища розміщуються:

- приміщення наглядача  кладовища;

- ритуальний майданчик тощо;

- спеціальні місця для розміщення контейнерів для сміття тощо;

- туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під’їзд спецтранспорту, біотуалети.

1.6. На території  кладовища не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

1.7. Територія  кладовища підлягає озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

2. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАДОВИЩА, РЕЄСТРАЦІЇ ПОХОВАНЬ ТА ПЕРЕПОХОВАНЬ, ОБЛІКУ НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД НА МІСЦЯХ ПОХОВАНЬ

2.1. На вході до кладовища на спеціальному рекламному щиті розміщується схематичний план кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесних поховань, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо.

2.2. Доставка труни з тілом померлого на кладовище повинно здійснюватись спеціалізованим автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

2.3. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2.4. Копання могили згідно договору-замовлення здійснюється працівниками, визначеними і затвердженими виконкомом селищної ради.

2.5. За зверненням Замовника на території  кладовища, в визначеному секторі виділяється місце для поховання померлого. На бажання Замовника для поховання двох чи більше померлих виділяється місце для родинного поховання.

2.6. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.7. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше 2м, ширина – 1м, глибина – 1,5м від поверхні землі до кришки труни з урахуванням місцевих грунтовво-кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути зменшені.

Відстань від дна могили до рівня грунтових вод повинна бути не менше 0,5м.

Над могилою влаштовується земляний насип (надмогильний горбок) висотою 0,5м. від поверхні землі. Насип повинен виступати за межі могили для захисту її від проникнення поверхневих вод. У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні, товщина грунту над тілом померлого від поверхні землі має становити не менше за 1м.

Після поховання на надмогильному горбку встановлюється тимчасовий пам’ятний знак із зазначеннм прізвища, імені, по батькові,дати народження та смерті. На території кладовища допускається улаштування у встановленому порядку сімейних склепів. Поховання померлих у сімейних склепах здійснюється у металевих герметичнозапаяних трунах.

2.8. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється церквою або за договором про надання ритуальних послуг СКП «Сількомунгосп».

2.9. Послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх наданя.

2.10. Виконавчий комітет селищної ради забезпечує у доступному для огляду місці, в якому проводиться оформлення договорів-замовлень, надання замовнику наочної інформації стосовно:

- виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси, телефонів та режиму роботи;

- необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, ососбливостей та термінів виконання;

- переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця;

- необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та іншого обслуговування або витягу з нього;

- порядку утримання кладовища;

- вимог щодо утримання та охорони місць поховань;

- реєстрації поховань померлих та перепоховань;

- реєстрації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів;

- пільгового обслуговуваня населення (витяги з положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», підзаконних нормативно-правових актів);

- режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;

- книги заяв, пропозицій і скарг;

- режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів.

2.11. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва

поховання

 

 

           

                                                         Розмір

                       

Земельної ділянки

 

Могили

 

площа,

м2

довжина,

м

ширина, м

           

           

Родинне

9,9

2,2      

4,5

2,0

2,0      

Подвійне

4,8      

2,2      

2,2      

2,0      

1,0      

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64    

0,8      

0,8      

0,8      

0,8

 

Копання могили повинно бути погоджено із виконавчим комітетом та по бажанню благословенно настоятелем парафії.

Самовільне поховання без дозволу виконкому селищної ради недопустиме і несе адміністративне покарання, за самовільні вчинки та захоплення території – відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Примітка. У разі поховання померлого в нестандартній труні викопують могилу залежно від довжини труни.

2.12. За рішенням виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради на кладовищі можуть бути відведені ділянки для почесних поховань та ділянки для поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою.

Рішення про почесне поховання приймається виконавчим комітетом Новомаячківської селищної ради у кожному конкретному випадку.

2.13. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання. Догляд за могилами зазначеної категорії громадян здійснюється виконавчим комітетом Новомаячківської селищної ради за рахунок спонсорських коштів та бюджету.

2.14. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (далі – Книга реєстрації), форма якої затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193.

Запис до Книги реєстрації здійснюється за роками в алфавітному порядку, у цілому по кладовищу.У Книзі реєстрації обов’язково заповнюються всі графи. Виправленя в Книзі реєстрації не допускаються. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається в органі місцевого самоврядування – Новомаячківській селищній раді.

Після здійснення поховання замовнику, як користувачу місця поховання, видається виконавчим комітетом відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштуваня місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

2.18. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Особа, що виконує роботи з монтажу намогильної споруди власними силами, гарантує збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою, могил, що розміщені поруч з цим похованям, та здійснює відшкодування матеріальних збитків у разі їх пошкодження.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Демонтаж та знесення самовільно встановлених намогильних споруд, що перевищують відведені розміри ділянки під поховання, які визначені у встановленому порядку, здійснюються за рахунок власника намогильної споруди.

3. УТРИМАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

3.1. Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради забезпечує:

- на підставі договору-замовлення безперешкодний проїзд територією кладовища транспорту, який задіяний у похованні померлого;

- охорону території кладовища за рахунок коштів благодійного фонду;

- прибирання алей, проїздів, доріжок та вивезення сміття;

- установлення вздовж алей котейнерів для сміття;

- дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;

- виконання поточного та капітального ремонтів зовнішньої огорожі, будівельних споруд, замощення алей, доріг, доріжок та інших елементів благоустрою;

- догляд і полив усіх видів зелених насаджень (крім висаджених на місцях поховання), їх оновлення, висаджування квітів на клумбах і газонах, покіс трав;

- вільний прохід між могилами згідно з Гігієнічними вимогами щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України ДСаНПІН 2.2.2.028.99 (пунк 4.4.)

3.2. Користувачі могил зобов'язані утримувати могилу та намогильні споруди у належному стані, виправляти провали, проводити підсипання, озеленення пагорбка та ремонт намогильних споруд.

3.3. На території кладовища забороняється:

- порушувати тишу та порядок;

- кататися на велосипедах, санках, ковзанах і лижах;

- обрізувати, садити та пересаджувати дерева без погодження з виконавчим комітетом Новомаячківської селищної ради;

- вигулювати та випасати тварин;

- накопичувати сміття у невизначених для цього місцях;

- встановлювати огорожі та розпалювати багаття, брати самостійно грунт, різати дерева, зберігати будівельні матеріали;

- перебувати на території після закриття кладовища;

- висаджувати дерева, кущі, квіти, а також установлювати столи та лави за межами земельної ділянки, виділеної для поховання померлої особи.

 

Селищний голова _______________А.А.Костиря

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУЮЧОГО КЛАДОВИЩЕМ

1.Загальні положення

1.1.Завідуючий кладовищем безпосередньо підпорядковується виконавчому комітету Новомаячківської селищної ради.

1.2. Завідуючий кладовищем виконує вказівки:

1.2.1.Голови та заступника головиНовомаячківської селищної ради, секретаря Новомаячківської селищної ради.

1.2.2. Голови постійної комісії Новомаячківської селищної ради з питань благоустрою і тільки в частині благоустрою.

1.5. Завідуючий кладовищем повинен знати:

- правила відведення місць під поховання;

- санітарні норми копання могил;

- порядок ведення реєстраційних книг з поховань померлих;

- діючі прейскуранти цін на послуги;

- порядок оформлення нарядів на виконання робіт;

- порядок проведення ритуалу похорон;

- основи організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарної та протипожежного захисту.

1.6. Кваліфікаційні вимоги:

- повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка;

- без вимог до стажу роботи.

1.7. Завідуючого кладовища заміняє голова Новомаячківської селищної ради, секретар Новомаячківської селищної ради.

2. Завдання та обов’язки завідуючого кладовища:

2.1. Керує роботами, пов’язаними з похованням.

2.2. Визначає місця поховання.

2.3. Перевіряє правильність оформлення документів і дає громадянам дозвіл на поховання та встановлення надмогильних споруд (за наявності відповідного дозволу завідувача кладовища).

2.4. Веде в установленому порядку облік поховань.

2.5. Контроль дотримання правил охорони праці.

3. Права завідуючого кладовища.

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень виконавчого комітету, що стосуються його діяльності.

3.2.Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

3.3. Вносити на розгляд виконачого комітету, сесії Новомаячківської селищної ради пропозиції щодо покращення роботи та організації похоронної справи, функціонування та утримання кладовищ Новомаячківської селищн ради та інших питань пов’язаних з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усуненя.

3.5. Вимагати від виконкому сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

4.Відповідальність завідуючого кладовища:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавстом україни.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

Селищний голова______________А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту

рішення Новомаячківської селищної ради

про " Положення

«Про порядок функціонування та утримання кладовищ

Новомаячківської селищної ради»

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Цей регуляторний акт забезпечує організацію та облік поховань на кладовищі смт Нова Маячка.

2. Цілі держаного регулювання

Цілями регулювання акта є: організація ритуальних послуг на кладовищі смт Нова Маячка та організація обліку померлих громадян, наведення благоустрою та визначення прав і обов’язків виконавчого комітету та власників поховань.

3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні результати:

 - чітке визначення сфери дії виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради в плані надання ритуальних послуг;

 - визначання порядку організації поховання ; 

- зазначення обов'язків виконавчого комітету та прав власників поховань; 

- затвердження порядку розміщення, облаштування та утримання місць поховань; 

- підвищення якості похоронного обслуговування.

Прийняття зазначеного рішення дозволить упередити можливість виникнення  непрозорих  ситуацій між суб’єктами  господарювання,  територіальною громадою та органами місцевого самоврядування при наданні ритуальних послуг.

4. Механізм реалізації мети

Запровадження регуляторного акта дозволить належним чином врегулювати порядок поховання в смт Нова Маячка.

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Застосування відповідних правил врегулює порядок поховання на селищному кладовищі, надасть можливість економно використовувати земельну ділянку, на якій розміщено селищне кладовище, забезпечить збільшення надходжень до бюджету комунального підприємства смт Нова Маячка.

6. Переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Запропонований спосіб для вирішення проблем очевидний, так як він :

-      відповідає вимогам чинного законодавства;

-      розв'язує проблему в цілому;

-     забезпечує покращення обслуговування населення в галузі похоронної діяльності.

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити безстроковий строк дії регуляторного акту , що відповідає цілям його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту рішення селищної ради є:

- стан утримання кладовищ;

- належне функціонування кладовищ;

- надання якісних ритуальних послуг.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу звернень громадян і юридичних осіб, статистичних даних та інших облікових документів.

 

Селищний голова                                                                                   А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  03.12.13 р.                                                  № 123-а

Смт.Нова Маячка

 

Про  план діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів по Новомаячківській

селищній раді на 2014 рік

             На виконання статей 7 та 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою впорядкування регуляторної діяльності виконавчого комітету, селищної  ради, у відповідності з вимогами Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Новомаячківською  селищною радою , керуючись п. 20 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » :

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів по   Новомаячківській селищній раді  на 2014 рік, згідно з додатком.

2. Заступнику селищного голови Косташ О.О. забезпечити організацію  виконання плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів по  Новомаячківській селищній раді на 2014 рік, згідно з розподілом обов’язків.

3. Оприлюднити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів по  Новомаячківській селищній раді на 2014 рік в мережі Інтернет на  офіційному сайті  Новомаячківської селищної ради : http://www.nmayachka.ks.ua

4. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії селищної ради .

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

                                                                                                                                                                                                                                                                             Додаток до розпорядження                                                                                                                                                                                                                                                                   селищного голови                                                                                                                                                                                                                                                                        № 123-а від 03.12.2013 року

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів по Новомаячківській селищній раді на 2014 рік.

 

Вид регулятор-ного акту

Назва регулятор-ного акту

Цілі прийняття регулятор-ного акту

Строки підготовки регулятор-ного акту

Відповідаль-ний орган

Примітки

Рішення селищної ради

Про встановлен-ня ставок місцевих податків та   зборів  на  території  Новомаяч-ківської селищної     ради   на       2015    рік

Для найбільш ефективного використан-ня правових норм закріплених в податковому законодав-стві, збільшення надходжень до місцевого бюджету

ІІ квартал

2014 року

Новомаячківська селищна рада

Проект буде оприлюднено на сайті Новомаячківсь-кої селищної ради

www.nmayachka.ks.ua

 СТАН
виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  по Новомаячківській селищній раді протягом ІУ кварталу 2013 року

 

 

 

Орган місцевого самоврядування

Кількість діючих регуляторних актів

Кількість регуляторних актів

Кількість регуляторних актів до яких внесено зміни

Кількість проведених відстежень діючих регуляторних актів

Кількість прийнятих регуляторних актів

Темп зменшен-ня регуля-торного наванта-ження %

Визнано такими, що втра-тили чин-ність

Потребують скасування

Базове

Періодичне

Повторне

 

Новомаячківська селищна рада

      17

      -

       -

      -

    -

    -

    -

        1

 

 

 

 

                                                                       ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД 10.12.2014 року.

 Про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення Новомаячківської селищної ради «Про затвердження тарифів по вивозу твердих побутових  відходів в смт. Нова Маячка».
    Згідно з процедурою регуляторної діяльності підготовлено проект рішення Новомаячківської селищної ради «Про затвердження тарифів по вивозу твердих побутових відходів в смт. Нова Маячка».

     В мережі Інтернет до  15.12.2014 року на сторінках офіційного сайту селищної ради (адреса: www.nmayachka.ks.ua) буде розміщений зазначений проект рішення та аналіз його регуляторного впливу, для публічного обговорення і отримання протягом місяця,з моменту розміщення, зауважень та пропозицій від громадян, суб’єктів господарювання , їх об’єднань, установ та консультивно - дорадчих органів.
      Метою даного регуляторного акту є забезпечення населення та інших споживачів послугами на вивіз твердих побутових відходів.

      З текстом проекту рішення Новомаячківської селищної ради та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитись щоденно (з 08.00 – 17.00, перерва з 12.00 – 13.00, крім вихідних) у приміщенні селищної ради за адресою: смт.Нова Маячка, вул.. Леніна, 119. Тел.. 53-5-19


                                       Селищний голова                                                   А.А. Костиря