Попередження

                                                                    Повідомляємо керівників господарств та населення селища, що з’явився один із найнебезпечніших і широко розповсюджених шкідників с/г культур – лучний метелик!Цей шкідник завдає величезних збитків аграрному виробництву.Крім об’єктивних причин, розмноженню і розселенню лучного метелика сприяють і такі негативні явища, як порушення науково обґрунтованих сівозмін, відсутність культури землеробства, виведення із ріллі значних земельних масивів.  Характерною особливістю лучного метелика є циклічність масових розмножень, синхронізованих з циклами сонячної активності та клімату...

     


  Лучний метелик входить до переліку особливо небезпечних шкідливих організмів у країні, які здатні створити надзвичайну ситуацію. Найнебезпечнішою стадією фази розвитку шкідника є гусениця – довжиною до 35 мм., зеленувато – сіра з чорною смугою вздовж спини і по боках. Голова чорна з світлим рисунком, тіло вкрите чорнуватими щетинконосними горбочками. Гусениці живляться протягом 14 – 30 днів, обгризаючи листя, стебла і генеративні органи рослини. Закінчивши живлення гусениці коконуються в довгастих коконах у ґрунті. Дає два покоління на рік.

лучний метелик фото

         Шкідник є поліфагом, що зумовлює високу плодючість, а багатоїдність і здатність до міграції уможливлює нанесення ним відчутних господарських втрат врожаю на значних площах.

       Серед культурних рослин найбільше пошкоджуються: буряки, овочі, коноплі, однорічні та багаторічні трави, соняшник, соя. Рідше пошкоджуються: картопля, томати, зернові.

        Хорошою кормовою базою для лучного метелика являються різні бур’яни, серед яких найбільш приваблива лобода, щириця, а також різні види полину. За умов масового розмноження метелика можливе переміщення гусениць на відстань 1 – 1,5 км. від місця їх відродження, після того як вони з’їдять увесь запас корму. На своєму шляху вони знищують майже всю трав’яну рослинність.

         Ефективна боротьба з лучним метеликом може бути досягнута лише в результаті застосування комплексних організаційно-господарських, агротехнічних, хімічних, біологічних і інших методів, за допомогою яких можливо боротися не лише з гусеницями, а із іншими фенофазами шкідника.

         При потребі застосування хімічного методу застосовують такі інсектициди: Актелік 500ЕС, к.е.; Альтекс 100 к.е.; Діазінон к.е.; Золон к.е. та інші дозволені до використання в Україні.

         Усі захисні заходи слід проводити з дотриманням техніки безпеки людей та довкілля. Не дозволяється працювати з пестицидами без індивідуальних засобів захисту.