Події

Державне свято

28 червня Україна відзначає велике державне свято — День Конституції України.

Прийняття Основного Закону держави в 1996 році стало важливим етапом в українському державотворенні та законотворчості, у розвитку українського суспільства. 

1

Конституція України являє собою сукупність фундаментальних, юридично незаперечних норм, які поширюються на всі без винятку сфери суспільства. Закріплює основи її суспільного і державного устрою, визначає напрями розвитку суспільства і держави, основи організації та діяльності державних органів, а також органів місцевого самоврядування, встановлює конституційні гарантії здійснення прав та свобод людини і громадянина, спрямовує розвиток державної та самоврядної форм народовладдя.Саме Конституція проголосила Україну суверенною,