Пенсійний фонд України в Цюрупинському районі повідомляє

10 - грудня День прав людини

 

  10 грудня 1948 року в Парижі Генеральна Асамблея ООН урочисто прийняла Загальну Декларацію прав людини – перший документ, який на міжнародному рівні проголосив основні  громадянські, політичні, соціальні, економічні та культурні права і таким чином встановив їх стандарти. Після прийняття Загальної декларації прав і свобод людини почалося її активне визнання.Зараз день 10 грудня у всьому світі відзначається  як День прав людини.

 Пріоритетом для будь-якої держави має бути  дотримання прав і свобод людини. У 1991 році Україна, ставши незалежною державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права.Таким чином, конституційне право та соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю і є однією з форм соціального захисту.

 Одним із основних пріоритетів управління Пенсійного фонду України в Цюрупинському районі є реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України.

 Кожний громадянин, який звертається до управління Пенсійного фонду має право на  шанобливе ставлення до себе з боку працівників управління; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівника та спеціалістів; оскаржувати рішення управління Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

За правовою допомогою з питань, що входять до компетенції Пенсійного фонду України також можливо звернутись до юрисконсульта управління Салій Людмили.

 

Громадяни мають право:

-    знайомитися з в приміщенні органів Пенсійного Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати від працівників Фонду іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка відома органам Фонду;

-     витребувати    від  працівників надання завірених у встановленому порядку копій документів, які є в пенсійній справі;

-      витребувати копії розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;

-      знайомитися в органах Фонду з нормативно – правовими актами, на підставі яких призначена пенсія, робити з них виписки та копії.
           

Права громадян в випадку звернення за призначенням пенсії

-    при зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право подавати заяви про призначення пенсії з необхідними документами у будь – який час після виникнення права на пенсію, але не раніше чим за один місяць до виникнення такого права – через представника підприємства, установи, організації, особисто, поштою, через представника, який діє на підставі доручення;

-   отримувати розписку від органу ПФУ з переліком прийнятих документів;

-   вимагати від органів Фонду надання допомоги в отриманні чи перевірці підстав для видачі необхідних для призначення пенсії документів;

 

 

-     отримати письмове повідомлення про призначення пенсії або про відмову в її призначенні з обґрунтуванням причин відмови;

-     отримувати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

 

       Права громадян під час виплати пенсії.

       Громадяни, яким вже призначена пенсія, мають право:

-   обрати організацію, яка буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштове відділення або банківські установи);

-  отримувати пенсію не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія;
-  на виплату пенсії за 6 місяців вперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

 

     Право громадян на оскарження рішень Пенсійного фонду України
       Громадяни, яких не задовольняють рішення органів Пенсійного Фонду мають право:

-   оскаржувати такі рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;

-  звертатися до суду зі скаргою на дії або бездіяльність органів Пенсійного Фонду, їх посадових та службових осіб;

-   оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів першої інстанції.

 

     Обов’язки громадян

     Громадяни зобов’язані не допускати надання недостовірних документів до органів Пенсійного фонду України для призначення пенсії, а також в 10-денний термін повідомляти органи Фонду про події, які стали причиною зміни розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців).

    Також нагадуємо, що в управлінні Пенсійного Фонду України в Цюрупинському районі працює телефон гарячої лінії (05542) 44039. Спеціалісти нададуть кваліфіковану допомогу та допоможуть розібратися у законодавчих новаціях.

 

Головинй спеціаліст - юрисконсульт                                                    Л.П. Салій