Дитсадок № 2

Протокол № 4

 

 

 Звітування керівника Новомаячківського ДНЗ №2 про свою діяльність в 2017-2018 н.р. перед колективом та громадкістю

Від 08.06.2018 року

Присутні: 18 чоловік.

Голова зборів – Чечіна Н.В.

Секретар-  Кудлій Л.І.

Порядок денний:

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2.Вибір лічильної комісії

3. Звіт керівника Новомаячківського ДНЗ №2 Доброскок Т.В.

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.Таємне голосування.

Слухали:Доброскок Тетяну Вікторівну ,керівника Новомаячківського ДНЗ№2,про підсумки своєї діяльності протягом 2017-2018 н.р.

Виступили: Чечіна Н.В.,вона внесла пропозицію:вважати роботу завідувача «задовільною»

Косташ О.О. представник Новомаячківської селищної ради,враховуючи здобутки в роботі керівника,він вніс пропозицію вважати роботу завідувача ДНЗ №2 «задовільною».

Гузь Л.В.-представник батьківської громади,вона внесла пропозицію:вважати роботу керівника ДНЗ №2 «задовільною».

Метою звітування було:подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських  рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління ДНЗ №2 «Золота рибка»

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

У своєму звіті керівник розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу,системність та професіоналізм всього колективу.

Рішення загальних зборів

1. Прийняти до уваги звітну інформацію.

2. В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка, представник Новомаячківської селищної ради Косташ О.О. та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу «Новомаячківського ДНЗ №2 «Золота рибка» та керівника Доброскок Т.В ., зокрема.

Ухвалили :вважати роботу завідувача ДНЗ№2 Доброскок Т.В.«задовільною».

Проголосували:

«задовільно»- 25

«незадовільно»- 0

 «утрималися»- 0

3. Продовжити спільну роботу адміністрації ДНЗ, батьківської  громадськості по покращенню умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку та модернізації бази закладу.

 

 

                                                    Голова зборів ________ Чечіна Н.В.

                                                    Секретар____________  Кудлій Л.І.