Дитсадок № 2

Звіт за 2017-2018 рр.

Звіт завідувача  Дошкільного навчального закладу
ясла-садок №2 загального розвитку
Новомаячківської селищної ради
«Золота рибка»
Доброскок  Тетяни Вікторівни
перед колективом та громадськістю
за 2017-2018 н.р.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства  освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, проведено звітування завідувача Дошкільного навчального закладу ясла-садка №2 загального розвитку  Новомаячківської селищної ради «Золота рибка» Доброскок  Тетяни Вікторівни на загальних зборах колективу та громадськості.

Загальні відомості про ДНЗ.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 35 місць, станом на 01.06.2018р.  виховується 53 дитини  дошкільного віку. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками. У дошкільному закладі функціонують 2 групи для дітей дошкільного віку, 1 група короткотривалого перебування. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

  Зміст навчально – виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні відповідно до програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»  та навчально – методичних посібників, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України, а група вихідного дня програма «Впевнений старт».

      Учасниками навчально – виховного процесу у ДНЗ є діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичний працівник та батьки.

   Пріоритетним напрямком організації навчально – виховного процесу є фізкультурно- оздоровчий, тому виконуючи одне з питань 2017-2018р. заняття з фізкультури на свіжому повітрі є основною формою організованої навчально – пізнавальної діяльності з фізичного виховання в літній період. Організовуємо такі вправи й ігри на прогулянці щодня.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад № 2 працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

    Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджує НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ РДА та НАЧАЛЬНИК  ЦЮРУПИНСЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

   Організація навчально-виховного процесу здійснюється в

україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про

дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної

доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про

дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в

Україні (нова редакція).

Відповідно до штатного розкладу в ДНЗ№2  15 працівників, з них

педагогічних – 5, музичний керівник працює за сумісництвом посад (вихователь) .

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення

навчанням дітей 5-ти річного віку.

     Протягом навчального року педагоги  удосконалювали свою педагогічну майстерність беручи участь у педрадах,семінарах. Дитячий садок працює за програмами «Дитина» та «Впевнений старт» .

     У 2017 році в нашому садочку випустилися  25 дітей,які пішли до школи.

     Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2017році зроблено поточний ремонт основної споруди,придбано кухонний посуд на харчоблок. За період роботи ДНЗ у 2016р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Завідувач успішно пройшла атестацію у 2018 році на відповідність займаній

посаді  та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації також видала збірку методичних рекомендацій на тему «Самоосвіта в системі підвищення кваліфікації педагогів».

Матеріально-технічна база ДНЗ.

      Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2017-2018 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не відбувалося.       Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання, семінарах,приймає участь у громадських заходах селища.

 Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

 Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються 6 вогнегасників, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.!

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

Щоквартально завідувачем проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей.

   В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. З боку завідувача протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.  Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної групи.

 Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.

Тому хочеться подякувати усім: працівникам ДНЗ, батькам за спільну

допомогу закладу і закликати  усіх: "Давайте спільно працювати над

вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови

перебування тут, аби забезпечити їм щасливе майбутнє, бо ми подбаємо про них сьогодні,

а вони подбають про нас завтра"