Рішення сесії від 22.06.2015 №934

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

LХУ сесії  шостого скликання

Від  22. 06. 15р.                                         934

Смт.Нова Маячка

 

Про встановлення ставок місцевих податків

та   зборів  на  території  Новомаячківської

селищної     ради        на       2016    рік

 

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, відповідно до глави І розділу ХІУ Податкового кодексу України зі змінами , внесеними Законом України від 04.11.2011 року № 4014 – ІУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування , обліку та звітності » , керуючись пунктом 293.2 ст. 293 Податкового кодексу Украіни ,п1,п.4р.ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону Украіни від 04.11.2011 року № 4014-УІ , Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року №71-VIII враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії  з  питань  планування, бюджету, фінансів та комунальної власності, керуючись пунктом 24 статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити базовий звіт про результативність регуляторного акту та оприлюднити не пізніше 10 днів офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, на дошці оголошень селищної ради.

2. Встановити ставки єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3. Затвердити Положення про місцеві податки і збори на 2016 рік (згідно додатку).

4. Вважати таким, що втратять чинність з 01 січня 2016 року:

рішення LII сесії селищної ради шостого скликання від 07 липня 2014 року №767 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 2015 рік», LXI сесії селищної ради шостого скликання від 29.01.2015 року №853 «Про внесення змін та доповнень до рішення LII сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 07.07.2014 року №767 «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 2015 рік»».

5. Відповідальність за надання відомостей до Цюрупинської  ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області по місцевих податках і зборах покласти на заступника селищного голови Косташ О. О.

6. Встановити строк введення в дію даного рішення з 01.01.2016 року.

7. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну   депутатську  комісію з   питань  планування, бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                       А.А Костиря

 

Додаток 2

до рішення LХУ сесії

селищної ради шостого

скликання

№  934 від 22. 06. 15року

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ на 2016 рік

1. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1.1. Платники податку

1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.2. Об’єкт оподаткування

1.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

1.2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

1. 3. База оподаткування

1.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

1.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

1.4. Пільги із сплати податку

1.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).       

1.4.2. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності учасників бойових дій та інвалідів Великої вітчизняної війни, одиноко проживаючих дітей війни; на 50 % воїнів-інтернаціоналістів,  учасників  та інвалідів АТО при наявності відповідних документів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Селищна рада  до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

1.5. Ставка податку

 1.5.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування в таких розмірах:

1) для об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності ( до 2%):

- фізичних осіб:

а) будівлі, віднесені до житлового фонду –  2 % мін. з/п;

- юридичних осіб –  2 % мін. з/п.

2) для об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності( до 1%):

- фізичних осіб  :

а) господарські  будівлі – 0,1 % мін. з/п;

б) будівлі торгівельні – 1 % мін. з/п;

в) інші – 1 % мін. з/п.

- для юридичних осіб:

1) будівлі торгівельні – 1 % мін. з/п;

2) інші будівлі – 1% мін. з/п.

1.6. Податковий період

1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.7. Порядок обчислення суми податку

1.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 1.4.1 пункту 1.4 , та пільги встановленою селищною радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 1.4.1 пункту 1.4  та пільги встановленої селищною радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 1.4.1 пункту 1.4  та пільги встановленої селищною радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

1.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом  1.7.1 пункту  1.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

1.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

1.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

1.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

1.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 1.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

1.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

1.9. Порядок сплати податку

1.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у   селищній раді   через касу  за квитанцією про прийняття податків.

1.10. Строки сплати податку

1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

2. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

2. Платники податку

 

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2.1 пункту  2.2 цієї статті є об’єктами оподаткування.

 

2.2. Об’єкт оподаткування

2.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї статті.

 

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї статті.

 

2.5. Податковий період

2.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2.6. Порядок обчислення та сплати податку

2.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

2.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2016 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2016 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

2.6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

2.7. Порядок сплати податку

2.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

2.8. Строки сплати податку

2.8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками  щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

 1. Платниками податку є:

1.1. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів

1.2. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2.Об'єкти оподаткування

2.1. Об'єктами оподаткування є операції з:

2.1.1. реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів

3. Підакцизні товари та ставки податку

3.1. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставки податку становить у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків

3.2. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів, є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок - є дата надходження оплати за проданий товар.

4. Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів.

4.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

4.2. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 

4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗБІР ЗА ПАРКУВАННЯ  ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1. Збір за паркування транспортних засобів – це стоянка  транспортних  засобів у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях .

 2. Платниками збору за паркування автомототранспорту є юридичні особи та громадяни , які паркують  автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях .  

3. Ставка збору за паркування  транспортних засобів становить 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі земельної ділянки і стягується контролером селищної ради за квитанціями суворої звітності.Плата за паркування автомототранспорту сплачується безпосередньо перед початком паркування водіями автомототранспортних  засобів.                                                                                                                                                   Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28(29) включно).Остаточна сума збору , обчислена відповідно до податкової декларації за податковий квартал , сплачується у строки , визначені для квартального податкового періоду. 

4.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки.

                                   5.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

1.    Платники збору.

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію смт Нова Маячка, на якій діє рішення Новомаячківської селищної ради про встановлення  туристичного збору, та отримують ( споживають) послуги з тимчасового проживання ( ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування  в зазначений строк, що являється базою справляння туристичного збору.

1.2.Платниками збору не можуть бути особи, які:

а/ постійно проживають, утому числі на умовах договорів найму у місті, радою якого      встановлено такий збір;

б/ особи, які прибули у відрядження;

в/ інваліди, діти - інваліди та  особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г/ ветерани війни;

д/ учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

е/ особи, які прибули за путівками та курсівками в  санаторії та пансіонати.

 

2.    Ставка збору

2.1.Ставка встановляється  у  розмірі 1% до бази справляння  збору.

2.2.Базою справляння  збору є вартість усього періоду проживання ( ночівля) в місцях за  вирахуванням податку на додану вартість.

 

3.    Податкові агенти.

3.1.Справляння збору може здійснюватися податковими агентами , а  саме;

а/ юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які   уповноважуються селищною радою справляти  збір на умовах  договору, укладеного з Новомаячківською селищною радою.

 

4.    Особливості справляння збору.

4.1.Податкові агенти  справляють збір під час надання послуг пов’язаних з тимчасовим проживанням( Ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у  рахунку ( квитанції) на проживання.

5. Порядок сплати збору.

5.1.Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа ( включно)

кожного місяця( у лютому до 28(29) включно). Суми нарахованих щомісячних  

авансових  внесків відображаються у квартальній  податковій декларації. Остаточна

сума збору,  обчислена відповідно до додаткової декларації  за звітний ( податковий) квартал (з урахування фактично внесених авансових платежів), сплачується  у строки, визначені   для  квартального податкового періоду.

5.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання  ( ночівля) не за місцем реєстрації такого податкового збору в

органі державної податкової служби   за місцезнаходженням підрозділу.

5.3. Базовий податковий ( звітний  ) період дорівнює календарному  кварталу.