Доступ до публічної інформації

Ініціювання добровільного об`єднання

 

ПРОТОКОЛ № 1
 
 
        установчих зборів членів територіальної громади смт. Нова Маячка з ініціювання питання «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»_надалі «Ініціативна група смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад»._______________________________________________________
(повна назва питання, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)
 
 
« 17 »    травня    2018 року                             75120, Україна, смт. Нова Маячка
вул.  Соборна  112
 
Присутні:
Учасники установчих зборів членів територіальної громади смт. Нова Маячка в кількості __5_ осіб (список — у додатку до цього протоколу).
Тимчасово обрані:
- головуючим на установчих зборах – Чечина Л.В.;
- секретарем для ведення протоколу установчих зборів – Пугач М.О.
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про обрання голови та секретаря установчих зборів.
2. Про затвердження порядку денного установчих зборів.
3. Про ситуацію, що склалася навколо процесу об’єднання територіальних громад смт. Нова Маячка, сіл Щасливе, Ювілейне, Подо-Калинівка Олешківького району Херсонської області та відповідність процесу об’єднання Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р.
4. Про  створення  ініціативної  групи  з  питання «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»_надалі «Ініціативна група смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад» якій доручається оформлення та подання необхідних документів для реєстрації ініціативної групи в Новомаячківській селищній раді та обрання уповноваженого представника ініціативної групи. 
 
1. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря установчих зборів.
ВИСТУПИЛИ:
1. Чечина Л. В.
 
УХВАЛИЛИ:
1.1. Обрати головою установчих зборів (уповноваженим представником ініціативної групи):
Прізвище, ім’я, по батькові
Число, місяць, рік народження
Адреса місця проживання
Серія та номер паспорта
Мобільний номер телефону
Алімін О.В.
 
 
 
 
1.2. Обрати секретарем установчих зборів:
Прізвище, ім’я, по батькові
Число, місяць, рік народження
Адреса місця проживання
Серія та номер паспорта
Мобільний номер телефону
Пугач М.О.
 
 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – __5______;
«Проти» – ___0___;
«Утримався» – ___0_____.
Рішення прийнято
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного установчих зборів.
ВИСТУПИЛИ:
1. Алімін О.В.
 
УХВАЛИЛИ: затвердити наступний порядок денний установчих зборів:
1. Про ситуацію, що склалася навколо процесу об’єднання територіальних громад смт. Нова Маячка, сіл Щасливе, Ювілейне, Подо-Калинівка Олешківького району Херсонської області та відповідність процесу об’єднання Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р.
2. Про  створення  ініціативної  групи  з  питання «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»_надалі «Ініціативна група смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад» якій доручається оформлення та подання необхідних документів для реєстрації ініціативної групи в Новомаячківській селищній раді.
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – ___5_____;
«Проти» – ____0____;
«Утримався» – ___0_____.
Рішення прийнято
 
3. СЛУХАЛИ:
Про ситуацію, що склалася навколо процесу об’єднання територіальних громад смт. Нова Маячка, сіл Щасливе, Ювілейне, Подо-Калинівка Олешківького району Херсонської області та відповідність процесу об’єднання Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014р. № 333-р.
 
ВИСТУПИЛИ:
1. Алімін О.В.
2. Дудченко М.М.
УХВАЛИЛИ:
Визнати ситуацію що склалася навколо процесу об’єднання територіальних громад смт. Нова Маячка, сіл Щасливе, Ювілейне, Подо-Калинівка Олешківького району Херсонської області такою, що не відповідає інтересам територіальної громади смт. Нова Маячка та потребує її втручання.
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – ___5_____;
«Проти» – ___0_____;
«Утримався» – __0______.
Рішення прийнято
 
4. СЛУХАЛИ: 
Про утворення ініціативної групи з питання «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка» надалі «Ініціативна група смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад», якій доручається подання повідомлення про створення ініціативної групи для її реєстрації в Новомаячківській селищній раді в порядку місцевої ініціативи та уповноваженого представника ініціативної групи.
ВИСТУПИЛИ:
1. Полонікова Н.Ю.
2. Чечина Л.В.
 
УХВАЛИЛИ:
4.1. Утворити ініціативну групу з питання «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»_надалі «Ініціативна група смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад» та обрати її членами наступних громадян:
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Число, місяць та рік народження
Адреса місця проживання
Серія та номер паспорта
Мобільний номер телефону
Особистий підпис
1.
Чечина Л.В.
 
 
 
 
 
2.
Дудченко М.М.
 
 
 
 
 
3.
Полонікова Н.Ю.
 
 
 
 
 
4.
Пугач М.О.
 
 
 
 
 
5.
Алімін О.В.
 
 
 
 
 
 
4.2. Обрати уповноваженим представником ініціативної групи Аліміна О.В.
 
 
 
4.3. Доручити уповноваженому представнику  подати повідомлення про місцеву ініціативу «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка» для її реєстрації в Новомаячківській селищній раді в порядку місцевої ініціативи.
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – ____5____;
«Проти» – ____0____;
«Утримався» – ____0____.
Рішення прийнято
 
Додатки:
1. Список реєстрації учасників установчих зборів членів територіальної громади смт.Нова Маячка з ініціювання створення в порядку місцевої ініціативи ініціативної групи з питання «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка» надалі «Ініціативна група смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад».
 
 
 
Голова установчих зборів    ________________      __Алімін О.В.___________
(підпис)                                               (ініціали, прізвище)
 
 
Секретар установчих зборів          ________________      __Пугач М.О.___________
(підпис)                                               (ініціали, прізвище)
 
 
Додаток до протоколу № 1 установчих зборів членів територіальної громади смт. Нова Маячка з ініціювання створення  в порядку місцевої ініціативи ініціативної групи з питання
«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка» надалі «Ініціативна група смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад»
(повна назва питання, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)
від «_17 »__травня_ 2018 року.
 
СПИСОК
реєстрації учасників установчих зборів членів територіальної громади смт. Нова Маячка з ініціювання створення  в порядку місцевої ініціативи ініціативної групи з питання
«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка» надалі «Ініціативна група смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад»_____________________________________________________
(повна назва питання, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)
 
«17» травня 2018 року  смт. Нова Маячка
 
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Число, місяць та рік народження
Адреса місця проживання
Серія та номер паспорта
Мобільний номер телефону
Особистий підпис
1.
Чечина Л.В.
 
 
 
 
 
2.
Дудченко М.М.
 
 
 
 
 
3.
Полонікова Н.Ю.
 
 
 
 
 
4.
Пугач М.О.
 
 
 
 
 
5.
Алімін О.В.
 
 
 
 
 
 
Загальна кількість підписів: _5___ (_п’ять___________________)
  (кількість підписів числом та прописом)
 
Підтверджую, що учасники зборів є
суб’єктами права місцевої ініціативи
справжність їх підписів засвідчую,
 
Голова установчих зборів   
________________     Алімін О.В._____________
(підпис)                                (ініціали, прізвище)
 
Секретар установчих зборів          ________________      Пугач М.О._____________
(підпис)                                (ініціали, прізвище)

 

   

 

ПРОТОКОЛ № 2

 

зборів членів ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад для вирішення питання щодо винесення на розгляд Новомаячківської селищної ради. проекту рішення  Новомаячківської селищної ради

«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»________________________________________________________

(повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)

 

 

« 31 »   травня    2018 року                     75120, Україна, смт. Нова Маячка

                                                                                    вул.  Соборна  112

Присутні:

Члени ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад

в кількості    5     осіб (список — у додатку 1 до цього протоколу).

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про розгляд ініціативною групою смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад листа Новомаячківської селищної ради від 22.05.2018 року. № 02-27/513 щодо пропозиції голови Ювілейної сільскої ради до голови Новомаячківської селищної ради (вхід.704/02-26 від 24.04.2018 р.) про ініціювання громадою смт. Нова Маячка добровільного приєднання до Ювілейної сільскої об’єднаної громади з адміністративним центром в с.Ювілейне.

2. Про необхідність винесення на розгляд Новомаячківської селищної ради в порядку місцевої ініціативи проекту рішення Новомаячківської селищної ради

«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка».________________________________________

(повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)

3. Про доручення ініціативній групі смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад оформити необхідні документи та подати до Новомаячківської селищної ради заяву про винесення на розгляд  Новомаячківської селищної ради проекту рішення Новомаячківської селищної ради

«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»________________________________________________________

(повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)

 

1. СЛУХАЛИ:

Про розгляд ініціативною групою смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад листа Новомаячківського селищного голови від 22.05.2018 року.            № 02-27/513 з пропозицією голови Ювілейної сільскої ради до голови Новомаячківської селищної ради (вхід.704/02-26 від 24.04.2018 р.) щодо ініціювання громадою смт. Нова Маячка добровільного приєднання до Ювілейної сільскої об’єднаної громади з адміністративним центром в с.Ювілейне.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Алімін О.В.

2. Чечина Л.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.1. Визнати пропозицію голови Ювілейної сільскої ради викладену в листі до голови Новомаячківської селищної ради (вхід.704/02-26 від 24.04.2018 р.) щодо ініціювання громадою смт. Нова Маячка добровільного приєднання до Ювілейної сільскої об’єднаної громади з адміністративним центром в с.Ювілейне такою, що не відповідає інтересам територіальної громади смт. Нова Маячка, веде до зростання соціальної напруги в регіоні та не має під собою правового підгрунття станом на день її розгляду.

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – ___5_____;

«Проти» – ___0_____;

«Утримався» – ___0_____.

Рішення прийнято

2. СЛУХАЛИ:

 Про необхідність винесення на розгляд Новомаячківської селищної ради в порядку місцевої ініціативи проекту рішення Новомаячківської селищної ради

«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка».

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Полонікова Н.Ю.

2. Дудченко М.М.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Схвалити запропонований текст проекту рішення Новомаячківської селищної ради «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка» та  винести його на розгляд Новомаячківської селищної ради (додаток 2 до протоколу).

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – ___5_____;

«Проти» – ___0_____;

«Утримався» – ___0_____.

Рішення прийнято

 

3. СЛУХАЛИ: Про доручення уповноваженому представнику ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад подати до Новомаячківської селищної ради необхідні документи для реєстрації місцевої ініціативи.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Пугач М.О.

2. Полонікова Н.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

3.1. Доручити уповноваженому представнику ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад, склад якої затверджено на установчих зборах (протокол № 1 від 17 травня 2018 року), подати у термін до « 05 » червня  2018 року до Новомаячківської селищної ради документи для реєстрації місцевої ініціативи, а саме: цей протокол з необхідними додатками, заяву про внесення на розгляд Новомаячківської селищної ради проекту рішення  Новомаячківської селищної ради «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка», проект рішення, підготовлений в порядку місцевої ініціативи, пояснювальну записку до проекту рішення з необхідними додатками, посилання на які містяться в тексті.

3.2. Доручити уповноваженому представнику ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад виконувати також інші функції, відповідно до Положення про місцеві ініціативи в смт. Нова Маячка .

ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – ___5_____;

«Проти» – ___0_____;

«Утримався» – ___0_____.

Рішення прийнято

Додатки:

1. Список реєстрації членів ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад для вирішення питання щодо внесення на розгляд Новомаячківської селищної ради проекту рішення Новомаячківської селищної ради ;

2. Схвалений ініціативною групою смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад текст проекту рішення Новомаячківської селищної ради «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка», який до неї вноситься в порядку місцевої ініціативи.

3. Пояснювальна записка до проекту рішення  з додатками, посилання на які містяться в тексті

 

Уповноважений представник

 

 ініціативної групи                ________________      Алімін О.В._________

(підпис)                                               (ініціали, прізвище)

 

Секретар зборів                             ________________      Пугач М.О.__________

(підпис)                                               (ініціали, прізвище)

Додаток 1 до Протоколу № 2

зборів членів ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад для вирішення питання щодо винесення на розгляд Новомаячківської селищної ради проекту рішення Новомаячківської селищної ради

«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»______________________________

(повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)

від « 31 »  травня   2018 р.

 

СПИСОК

реєстрації членів ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад для вирішення питання щодо внесення на розгляд Новомаячківської селищної ради проекту рішення Новомаячківської селищної ради

«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»________________________________________

(повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)

 

« 31 »  травня   2018 року  смт.  Нова Маячка

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць та рік народження

Адреса місця проживання

Серія та номер паспорта

Мобільний номер телефону

Особистий підпис

1.

Чечина Л.В.

       

 

2.

Дудченко М.М.

       

 

3.

Полонікова Н.Ю.

       

 

4.

Пугач М.О.

       

 

5.

Алімін О.В.

       

 

 

Загальна кількість підписів: _5___ (________п’ять__________________)

  (кількість підписів числом та прописом)

Підтверджую, що учасники зборів є

суб’єктами права місцевої ініціативи

справжність їх підписів засвідчую,

 

Уповноважений представник

ініціативної групи                 ________________      Алімін О.В.__________

(підпис)                                               (ініціали, прізвище)

 

Секретар зборів                               ________________    Пугач М.О.______

     (підпис)                                         (ініціали, прізвище)ect6p


 

 

 

                                          Проект

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

РІШЕННЯ

  ________СЕСІЯ_______ СКЛИКАННЯ

№ ____

від ___________ 2018 року 

смт. Нова Маячка

 

Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка

 

Розглянувши проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, відповідно до статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Статуту територіальної громади Новомаячківської селищної ради, затвердженого рішенням Новомаячківської селищної ради від 15 лютого 2008 року № 553, Положення про місцеві ініціативи в смт Нова Маячка, затвердженого рішенням Новомаячківської селищної ради від 03.02.2017 року  № 273, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомаячківська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Підтримати місцеву ініціативу щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка.

2.Селищному голові забезпечити проведення громадського обговорення пропозиції внесеної в порядку місцевої ініціативи у форматі громадських слухань.

 Після завершення громадського обговорення зазначену місцеву ініціативу подати до Новомаячківської селищної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.

 

 

Новомаячківський селищний голова                                            В.І.Кос                    

 

Виконавець: ___________(Алімін О.В.)

(ПІП, підпис уповноваженого представника ініціативної групи)

 

Ініціатор розгляду питання – ініціативна група в порядку внесення місцевої ініціативи.

Проект рішення підготовлений ініціативною групою в порядку внесення місцевої ініціативи.

Секретареві Новомаячківської селищної ради

Пісковцовій І.І.

Ініціативної групи місцевої ініціативи щодо внесення на розгляд Новомаячківської селищної ради проекту рішення Новомаячківської селищної ради

«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»____________________________

(повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)

 

ЗАЯВА

про внесення на розгляд Новомаячківської селищної ради

проекту рішення в порядку місцевої ініціативи

 

Відповідно до Статуту територіальної громади смт. Нова Маячка та протоколу № 2 зборів членів Ініціативної групи смт. Нова Маячка з питань об’єднання громад які відбулись « 31 » травня 2018 року, просимо прийняти до розгляду в порядку місцевої ініціативи проект рішення Новомаячківської селищної ради _«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади селища Нова Маячка та Ювілейної сільскої об’єднаної громади в Новомаячківську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в селищі Нова Маячка»______________________________ (додається).

(повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)

Додаток на __1___ (___одна_______) сторінках.

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць та рік народження

Адреса місця проживання

Серія та номер паспорта

Мобільний номер телефону

Особистий підпис

1.

Чечина Л.В.

24.08.1946

     

 

2.

Дудченко М.М.

27.01.1984

     

 

3.

Полонікова Н.Ю.

01.04.1979

 

   

 

4.

Пугач М.О.

19.08.1967

     

 

5.

Алімін О.В.

01.12.1965

     

 

 

Загальна кількість підписів: __5__ (______п’ять______________)

  (кількість підписів числом та прописом)

« 01 »   червня   2018 року

 

Уповноважений представник

 ініціативної групи                ________________      Алімін О.В._________

(підпис)                                               (ініціали, прізвище)

 

Секретар зборів                               ________________    Пугач М.О.__________

 

(підпис)                                               (ініціали, прізвище)