Доступ до публічної інформації

Рішення про селищний бюджет на 2018 рік

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

   XXXІІІ    сесії  сьомого   скликання

 

391

 

Від 22.12.2017 р.

смт Нова Маячка

    

Про селищний бюджет

на 2018 рік

 

Керуючись пунктом 23 частини 1статті 26, частиною 1 статті 61  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України , Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів , селищна  рада ВИРІШИЛА:

 

1.                     Визначити на 2018рік:

-  доходи селищного бюджету у сумі 8341335 гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  7844800 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету 496535 гривень, згідно з додатком    № 1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 8341335 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  7844800 гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету496535 гривень.

 

2.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі 78400 гривень.

3. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення. Субвенція районому бюджету на утримання фахівця із соціальної роботи у сумі 38490 грн.

 

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

   оплата  праці працівників бюджетних установ(КЕКВ 2110);

   нарахування на заробітну плату(КЕКВ2120);

   придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(КЕКВ2220);

   забезпечення продуктами харчування(КЕКВ2230);

   оплата комунальних послуг та енергоносіїв(КЕКВ2270);

   поточні трансферти населенню(КЕКВ2730);  

 

 

5. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі  1 276 537 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 10. Установити, що до доходів  загального  фонду селищного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України,

11. Установити, що джерелом формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право селищному голові  у процесі виконання селищного бюджету , за обґрунтованим поданням керівників установ, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією , в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях ,які затверджуються рішенням сесії селищної ради,тільки на підставах змін внесених до рішення:

13.Доручити селищному голові укласти угоду з районною радою про передачу субвенції з районного бюджету місцевому бюджету, на утримання дошкільних навчальних закладів, та закладів культури.

14.   Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

              Селищний голова                                            В.І.Кос