Доступ до публічної інформації

Публічна інформація

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД 29.04.2016 року.

про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення Новомаячківської селищної  ради Цюрупинського району Херсонської області «Про затвердження Положення, про надання платних послуг комунальним закладом «Новомаячківський селищний  Будинок культури» та встановлення тарифів на платні  послуги».

Метою даного проекту рішення  є забезпечення прав і законних інтересів громадян  та  збільшення надходження на спец рахунок  закладу культури.     

Проект даного рішення підготовлено згідно статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

 Поштова адреса розробника регуляторного акта:

75120 смт.  Нова Маячка, Цюрупинський район, Херсонська область, вул. Соборна (Леніна) 119

      З метою одержання  зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідно аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті селищної ради (адреса: www.nmayachka.ks.ua), та на інформаційних стендах селищної ради.

     Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

   З текстом проекту рішення Новомаячківської селищної ради та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитись щоденно (з 08.00 – 17.00, перерва з 12.00 – 13.00, крім вихідних) у приміщенні селищної ради за адресою: смт. Нова Маячка, вул. Соборна (Леніна), 119. Тел.. 53-5-19

 


Селищний голова                                                  В. І. Кос


       ПРОЕКТ

                                                                   РІШЕННЯ

 

 

 Про   затвердження   Положення  про

надання платних послуг комунальним

закладом  «Новомаячківський селищний

Будинок культури» та   встановлення

тарифів на платні послуги

 

    Відповідно до  статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, керуючись Законом України   «Про культуру»,  Бюджетним кодексом України, наказом  Міністерства культури і мистецтв, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 21 грудня 1999 року № 732/306/152 «Про порядок надання послуг закладами культури і мистецтв, заснованими на державній і комунальній  формі власності», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності», розглянувши  звернення  директора КЗ «Новомаячківський селищний Будинок культури» Марченко І.А. від 12.04.2016 року щодо затвердження переліку платних послуг в комунальному закладі «Новомаячківський селищний Будинок культури»,  селищна  рада

                                                            

                                                             ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про надання платних послуг комунальним закладом «Новомаячківський селищний Будинок культури» (додається).

 2. Встановити тарифи на платні послуги, що надає  комунальний заклад «Новомаячківський селищний Будинок культури» (додаються ).

          3. Дане рішення з  додатками довести до відома населенню і бюджетним установам , розташованим на території Новомаячківської селищної ради шляхом розміщення інформації на дошці оголошення селищної ради та офіційному сайті селищної  ради. 

    4.Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.


Селищний голова                                                                             Кос В.І.

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                   рішення селищної ради

                                                                                                               _______20______ року №

 

                                                    Положення

про надання платних послуг комунальним закладом    «Новомаячківський селищний Будинок культури»

 

 1. Загальні положення

 

1.1  Це положення поширюється на  комунальний заклад «Новомаячківський селищний Будинок культури» (с.м.т. Нова Маячка), що  належить до комунальної власності територіальної  громади  Новомаячківської селищної ради.

1.2.Платні послуги здійснюються комунальним закладом «Новомаячківський селищний Будинок культури» відповідно до Закону України  «Про культуру», Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства культури і мистецтв, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 21грудня 1999 року № 732/306/152 «Про порядок надання послуг  закладами культури і мистецтв», постанови Кабінету Міністрів України від  12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності».

1.3. Платні клубні послуги введені з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення  духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, організації змістового дозвілля з метою підвищення соціально-культурної активності населення.

1.4. Для виконання платних послуг заклади культури використовують свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5.До платних послуг  закладів культури  належать:

- навчання у музичній студії гри на музичних інструментах та співу;                                             

 - навчання у гуртках класичного, народного, бального, сучасного естрадного танцю;                     

 -  навчання у гуртках образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва;

 - навчання у гуртку драматично - театрального мистецтва;                                                                       

-  навчання в гуртку шейпінгу та фітнесу;                                            

 - навчання у спортивних гуртках (дзюдо, гімнастика, та інших);                                                         

 -  вхідна плата за перегляд вистав, театральних та музичних постановок, концертів,   спектаклів, театралізованих свят, фестивалів, конкурсів спортивно – розважальних,   оздоровчих, обрядових заходів, інших постанов;                                                                                 

- демонстрація кіно

- відео фільмів;                                                                                           

-  вхідна плата на концерти артистичних груп оркестрів та окремих артистів;                                 

-  вхідна плата на вечори  відпочинку, бали,  дискотеки;                                                                     

- проведення концертів, шоу

- програм для сторонніх організацій.

                                                            

2. Основні завдання.

2.1.Покращення та удосконалення культурної  роботи на території селищної ради.

2.1. Поліпшення матеріальної бази  закладів культури.

 

3. Організація роботи.

3.1. Використання цього Положення передбачає:

-  перелік тарифів  (вартості)  платних  послуг  у закладах культури;

-  взаємовідносини   між   замовниками   та   працівниками закладів культури;

- відповідальність працівників за надання послуг;

- забезпечення систематичного та чіткого обліку всієї роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх виконання;

 3.2. Усі платні послуги надаються працівниками закладів культури протягом робочого дня за рахунок раціонального використання робочого часу.

 

4. Права і обов’язки.

  Комунальний заклад  «Новомаячківський селищний Будинок культури» має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.

4.2. Визначати можливість і доцільність виконання послуги.

4.3. Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.

4.4.  Вносити свої пропозиції щодо зміни  тарифів на платні послуги.

 Комунальний заклад  «Новомаячківський селищний Будинок культури» зобов’язаний:

4.5. Чітко дотримуватись виконання цього Положення.

4. 6. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників.

4.7. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.

 

5. Керівництво роботою з надання платних послуг.

5.1. Робота  щодо  організації   та  надання   платних   послуг   очолюється   директором Новомаячківського селищного Будинку культури»

5.2 Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.

 

                   6. Порядок визначення тарифу (вартості) платних послуг.

6.1. Тариф (вартість)  послуги визначається на підставі кошторису витрат, пов’язаних  з наданням послуги.

До складу  витрат належать:

- витрати на оплату праці;

- внески на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату);

- матеріальні витрати;

- комунальні послуги;

- знос основних фондів та обладнання.

6.2.  В основу  розрахунку тарифів на платні послуги покладено принцип самоокупності.

 

7. Планування та використання доходів від платних послуг.

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на  бухгалтерію Новомаячківської селищної ради.

7.2. Плата за послуги може вноситись у готівковій та безготівковій формі на  відповідний

реєстраційний рахунок  за спеціальним фондом  селищного бюджету.

7.3 Відповідно до Бюджетного Кодексу України  плата за послуги зараховується до

власних   надходжень   бюджетних  установ.  Планування  витрат  за   рахунок   доходів,

одержаних від надання  платних  послуг, здійснюється за кожним  видом послуг.

 

8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням платних послуг.

8.1. Надавати  користувачам  інформацію  про  всі  види  платних послуг, які  пропонує

комунальний заклад «Новомачківський селищний Будинок культури».

8.2. Здійснювати оформлення  відповідних  документів про надані платні послуги.

8.3. Слідкувати за якістю виконання послуг.

 

  

Селищний голова                                                                     Кос В.І.

               

    АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТУ

до проекту рішення   Новомаячківської селищнгої ради Цюрупинського району Херсонської області  «Про  затвердження Положення про надання платних послуг КЗ «Новомаячківський селищний Будинок культури» та встановлення тарифів на платні  послуги»  по закладах культури Новомаячківської селищної ради»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новомаячківської селищної ради  «Про  затвердження Положення про надання платних послуг КЗ «Новомаячківським селищним Будинком культури» та встановлення тарифів на платні  послуги» підготовлено згідно статтей 26, 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

 Цей регуляторний акт передбачається всебічне  оперативне забезпечення громадян  послугами  з метою реалізації  їх прав,  свобод  і  законних інтересів та компенсації фактичних витрат на забезпечення якісного й термінового обслуговування громадян.

2. Цілі державного регулювання

Надання платних послуг в закладі культури в селищі Нова Маячка.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених  цілей – відсутні.

4. Механізм,   який   пропонується   застосувати  для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проект даного регуляторного акту було розроблено на підставі діючих  нормативно-правових актів, з урахуванням фонду заробітної плати, а також  планових витрат на утримання закладу культури.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту є малоймовірним.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість збільшити надходження коштів до спеціального рахунку закладу культури, а отже уможливлює  якісніше надавати ці послуги населенню.   

 

                 

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Збільшення надходжень до спец рахунків закладів культури

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготуванням регуляторного акта)

Інтереси суб'єктів господарювання

немає

немає

Інтереси громадян

оперативне забезпечення  послугами  з метою реалізації  їх прав,  свобод  і  законних інтересів

тарифи розроблені  з  урахуванням фонду заробітної  плати

 

 

7. Строк дії акта

Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акту з внесенням до нього змін у разі виникнення такої потреби внаслідок змін чинного законодавства.

8. Показники результативності акта

Показником результативності дії регуляторного акту є зайнятість  та  реалізація інтересів  населення;   збільшення надходжень  на  спец рахунок закладу культури.

9. Заходи з відстеження результативності акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта  буде здійснюватися виконавчим комітетом Новомаячківської селищної  ради на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання чинності ним виконавчим комітетом Новомаячківської селищної    ради.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через два роки з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки. Починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

     Селищний голова                                                        Кос В.І

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                               

                                                       ХІ  сесії  сьомого   скликання

                                                                    Проект

                                                                    рішення

                      

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення  V сесії

Новомаячківської селищної ради

cьомого скликання

№ 67   від 25.12.2015 року

“Про селищний бюджет на 2016 рік ”.

 

    Про визначення вартості вхідних квитків на проведення вечорів відпочинку для молоді

 

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 року № 534 «Про перелік платних послуг ,які можуть надаватися закладами культури та мистецтв ,заснованими  на державній та комунальній формі власності» , керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомаячківська селищна рада

вирішила:

 

 1.Встановити вартость вхідних квитків на проведення вечорів відпочинку для молоді

  в сумі 10 грн.,згідно з додатком.

 2.Директору Будинку Культури Марченко I.А. проводити розрахунки за платні послуги згідно затвердженої ціни.

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера    Демиденко О.В.

 

 

 

 

 Селищний голова                                                                                     Кос.В.І.

 

                                                                                                                      Додаток до рішення сесії Новомаячківськох селищної ради від

                      КАЛЬКУЛЯЦІЯ вартості послуг звідвідання вечорів відпочинку для молоді:

Щорічно проводиться близько  60 вечорів відпочинку*100 чол  =6000 люд/днів в рік

Вартість електроенергії:

1315 кв/год . *2,10 грн *12 міс=2762 грн

Вартість природнього газу:

450м.куб*10.15грн.=4568 грн.

Річний фонд  плати праці:18967 грн

Нарахування на заробітну плату -4280 грн

Вартість дискотечних квитків -3000 *0,15 грн=450 грн.

Придбання музичної апаратури-28973 грн.

Всього витрат  - 60000 грн.

 

60000 ГРН / 6000 люд/днів = 10 грн . вартість квитка

 

Головний бухгалтер  Демиденко О.В.

 

 

         

 Шановна громадо!

13 квітня 2016 року о 10 годині в приміщенні селищного Будинку культури відбудуться громадські слухання з обговорення питання про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів.

 

ПОЛОЖЕННЯ
"ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В СЕЛИЩІ НОВА МАЯЧКА»

 

 

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування селища Нова Маячка, їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

 

1. Територіальна громада селища Нова Маячка (далі – громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами селищної ради (далі – ради), службовими особами її виконавчих органів, селищним) головою (далі – головою), іншими посадовими особами місцевого самоврядування селища Нова Маячка, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань

 

1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Положенням, яке є додатком та невід’ємною частиною Статуту територіальної громади селища Нова Маячка.

 

Стаття 3. Принципи громадських слухань

 

1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення.

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.

4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування, обов’язково розповсюджуються в комунальних ЗМІ та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.

6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

 

Стаття 4. Предмет громадських слухань

 

1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування селища Нова Маячка, у тому числі, але не обмежуючись цим:

1)      проекти нормативно-правових актів голови, ради, виконавчих органів ради;

2)      проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді;

3)      звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів ради, самої ради, її секретаря, керівників виконавчих органів ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;

4)      звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування (далі – надавачів послуг);

5)      внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування;

6)      інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (вулиці, будинку (-ків));

7)      інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в статті 6 цього Положення.

 

Стаття 5. Види громадських слухань

 

1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

1)      всіх членів громади;

2)      частини членів громади, що мешкають у межах інших частин селища: мікрорайону, вулиці, будинку (-ків).

 

Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 6. Ініціатори громадських слухань

 

1. Ініціатором громадських слухань може бути:

1)      відповідна кількість членів громади селища чи її частини (мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків) відповідно до розрахунку, передбаченого пунктами 2, 3, цієї статті;

2)      не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань, що поширюють свою діяльність на територію  селища чи його частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;

3)      не менше п’яти юридичних осіб приватного права чи фізичних осіб – підприємців;

4)     голова, рада, орган ради, 1/5 загального складу ради, виконавчі органи ради.

2. Кількість членів територіальної громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань, розраховується таким чином:

Кількість осіб, що мешкають на території міста (села, селища)

Кількість членів громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань

10 000 і менше

15

3. У разі проведення громадських слухань у менших частинах селища (мікрорайоні, вулиці, будинку (-ків) необхідною кількістю є сім членів громади.

 

Стаття 7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

 

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян".

2. У письмовому зверненні зазначаються:

1)      предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;

2)      прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);

3)      дата, час та місце запланованих громадських слухань;

4)      прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

5)      список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).

3. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

 

Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань

 

1. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі ради приймає одне з таких рішень:

1)      зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у селищі Нова Маячка, що ведеться відповідно до Додатка 3 до цього Положення;

2)      повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 3 цієї статті;

3)      відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини 5 цієї статті.

2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі у  селищі Нова Маячка, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

1)      не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені Законом України "Про звернення громадян" і статтею 7 цього Положення;

2)      звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.

5. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

1)      запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування;

2)      звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

6. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному веб-сайті ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 9. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань

 

1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань. Витрати оплачуються за рахунок місцевого бюджету.

2. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі зобов’язана організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої дати.

3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу з питань громадської участі.

 

Стаття 10. Підготовка громадських слухань

 

1. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.

2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

1)      предмет громадських слухань;

2)      дата, час, місце їх проведення;

3)      ініціатор громадських слухань;

4)      посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;

5)      особи, що запрошуються на слухання;

6)      заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання;

7)      створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань;

8)      створення в разі необхідності експертних груп.

3. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини селища Нова Маячка

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. Розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

 

Стаття 11. Організація громадських слухань ініціаторами

 

Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом "мовчазної згоди". Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.

 

 

Стаття 12. Інформування громади про проведення

громадських слухань

 

1. Про організацію та проведення громадських слухань членів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.

2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті та в офіційному друкованому виданні ради, комунальних ЗМІ. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших ЗМІ, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань у приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.

4. Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань також розміщується на дошках оголошень  селища Нова Маячка.

 

Стаття 13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

 

1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу з питань громадської участі, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.

2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.

4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті ради та публікуються в комунальних ЗМІ.

5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

6. У разі якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі у співпраці з ініціатором громадських слухань.

 

Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 14. Учасники громадських слухань

 

1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, голова зобов’язаний призначити додаткові слухання в порядку, передбаченому цим Положенням.

2. На громадські слухання можуть бути запрошені:

1)      депутати відповідних рад;

2)      представники органів виконавчої влади;

3)      представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради;

4)      фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;

5)      тощо.

 

Стаття 15. Реєстрація учасників громадських слухань

 

1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.

2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший паспортний документ. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.

3. Членам громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.

 

Стаття 16. Право голосу на громадських слуханнях

 

1. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні члени громади, що зареєстровані в межах  селища чи їх окремої частини мікрорайону, вулиці, будинку (-ків)), на якій проводяться громадські слухання.

2. Решта членів громади, які не проживають у межах відповідних частин селища беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 17. Початок громадських слухань

 

1. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.

2. Зазначена в першій частині цієї статті особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.

3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.

5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

 

Стаття 18. Порядок денний та регламент громадських слухань

 

1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

4. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:

1)     доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;

2)     виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

3)     час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.

5. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.

6. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.

 

Стаття 19. Порядок проведення громадських слухань

 

1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують сили міліції або добровільні громадські формування для охорони громадського порядку.

 

Стаття 20. Висвітлення перебігу громадських слухань

 

1. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.

2 Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

 

Стаття 21. Прийняття рішення

 

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

 

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ

РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 22. Протокол громадських слухань

 

1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.

2. Протокол має містити:

1)      дату, час і місце проведення громадських слухань;

2)      предмет громадських слухань;

3)      кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;

4)      виклад перебігу слухань;

5)      пропозиції, що були висловлені в ході слухань;

6)      результати голосування;

7)      рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

3. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі. Другий примірник уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі передає  ініціаторові не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення протягом не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу розміщується на офіційному веб-сайті ради упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як п’ять років. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

Стаття 23. Розгляд рішень громадських слухань

1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.

3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

1)      врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;

2)      відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;

3)      частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

 

Стаття 24. Оприлюднення рішення

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання протягом п’яти робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, розміщуються на офіційному веб-сайті ради публікуються в офіційному друкованому виданні  ради, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.

 

Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

 

Стаття 25. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

 

1. Члени громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Положення, зокрема:

1)      безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань;

2)      недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків;

3)      невидання головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань;

4)      порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів;

5)      неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації громадських слухань;

6)      порушення порядку проведення громадських слухань;

7)      неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських слухань;

8)      необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань;

9)      інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

 

Стаття 26. Неправомочність громадських слухань

1.Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

1)         оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених статтею 12 цього Положення;

2)         кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;

3)         вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів громади, передбачених цим Положенням.

2. Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.

3. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування про врахування їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

 

Стаття 27. Відповідальність посадових та службових осіб

 

Депутати місцевої ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть юридичну відповідальність за порушення вимог цього Положення.


ДОДАТОК

До рішення LXIV сесії шостого

скликання №929 від 22. 05. 2015 р.

 

СПИСОК

 

мешканців селища Нова Маячка на надання матеріальної допомоги на відшкодування збитків від затоплення та підтоплення сільськогосподарських культур

№ п/п

ПІБ

Вулиця

Площа

Нанесені збитки

1

Хомуліна І. В.

Леніна, 265

0,19 га

2892,75

2

Смішко О.Г.

Рафтопулло, 1

0,13 га

1979,25

3

Черкашина К.Б.

Пролетарська, 200

0,15 га

2283,75

4

Шатохін А.А.

Пролетарська, 172

0,10 га

1522,50

5

Кучма В. Е.

Пролетарська, 168/А

0,24 га

3654

6

Данильченко М. І.

Пролетарська, 166

0,30 га

4567,50

7

Дяченко Н. М.

Пролетарська, 161

0,25 га

3806,25

8

Шаповал Я. Г.

Пролетарська, 167

0,35 га

5328,75

9

Литвинеко О. М.

Пролетарська, 165/А

0,29 га

4415,25

10

Литвинеко Л. В.

Рафтопулло, 38

0,20 га

3045

11

Крамаренко В. С.

Леніна, 225

0,21 га

3806, 25

12

Яковенко В. М.

Рафтопулло, 33

0,20 га

3045

13

Білоус Я. В.

Пролетарська, 180

0,20 га

3045

14

Ісаєв М. М.

Рафтопулло, 31

0,10 га

1522,50

15

Подоляк М. Г.

Рафтопулло, 21

0.15 га

2283, 75

16

Кошкалда В.М.

Рафтопулло, 20

0,16 га

2436

17

Заремба Р. В.

Рафтопулло, 19

0, 07 га

1065, 75

18

Яковенко В. М.

Рафтопулло, 18

0,16 га

2436

19

Шмигельська С. В. 

Рафтопулло, 17

0,05 га

761, 25

20

Білоус Т. О.

Рафтопулло, 14

0,16 га

2436

21

Яковенко П. І.

Рафтопулло, 25

0,11 га

1674, 75

22

Волосков Д.М.

Рафтопулло, 11

0,10 га

1522, 50

23

Колісніченко О. М.

Рафтопулло, 7

0,33 га

5024, 25

24

Єрохін С. І.

Леніна, 259

0,15 га

2283, 75

25

Багатов І. М.

Леніна, 249

0,23 га

3501, 75

26

Новікова Є. С.

Леніна, 237

0,30 га

4567, 50

27

Макуха С. М.

Леніна, 232

0,20 га

3045

28

Чудійович Л.О.

Леніна, 268

0,10 га

1522, 50

29

Кан Л. М.

Леніна, 275

0,13 га

1979, 25

30

Понзель М.В.

Леніна, 285

0,10 га

1522, 50

31

Колола О.Г.

Леніна, 272

0,60 га

9135

32

Суменко К. Г.

Леніна, 274

0,50 га

7612, 50

33

Черноморець С. О.

Леніна, 276

0,12 га

1827

34

Терех Ю. Л.

Основська, 98

0,10 га

1522, 50

35

Баранов В.І.

Основська, 100

0,20 га

3045

36

Чорна Н. В.

Основська, 95

0,40 га

6090

37

Галінська Л. І.

Основська, 92

0,10 га

1522, 50

38

Прийма А. С.

Основська, 86

0,25 га

3806, 25

39

Піскун М. Ф.

Основська, 80

0,13 га

1979, 25

40

Грицаєнко М. М.

Основська,87

0,15 га

2283, 75

41

Картавцев С. П.

Основська, 77

0,15 га

2283, 75

42

Картавцев А. П.

Основська,76

0,15 га

2283, 75

43

Матвієнко Л.І.

Основська,64

0,25 га

3806, 25

44

Помазнюк Ф. Ф.

Основська, 69

0,10 га

1522, 50

45

Помазнюк А. Ф.

Основська,62

0,10 га

1522, 50

46

Чернобай К.І.

Основська, 69/А

0,11 га

1674, 75

47

Коваленко Н. І.

Шевченко, 27

0,40 га

6090

48

Мельник І. А.

Шевченко,23

0,40 га

6090

49

Свердлович О.Ю.

Шевченко, 21

0,40 га

6090

50

Свердлович В.М.

Шевченко, 19

0,15 га

2283, 75

51

Лушніков В. І.

Шевченко, 19/Б

0,20 га

3045

52

Лапочкін С.В.

Шевченко,32

0,10 га

1522, 50

53

Молокус В.М.

Шевченко, 36/Б

0,10 га

1522, 50

54

Титар А. Ф.

Шевченко, 42

0,10 га

1522, 50

55

Волоскова К. М.

Шевченко, 33

0,10 га

1522, 50

56

Давидов В. М.

Шевченко, 35

0,43 га

6546, 75

57

Чепіль О. М.

Шевченко, 37

0,40 га

6090

58

Журавльова Н. В.

Шевченко, 39

0,10 га

1522, 50

59

Задирко Н. М.

Шевченко, 43

0,10 га

1522, 50

60

Левченко С. М.

Шевченко, 54

0, 40 га

6090

61

Андріанова Р. Л.

Шевченко, 56

0,14 га

2131, 50

62

Коломієць В. І.

Шевченко, 62

0,49 га

7460, 25

63

Дука О. В.

Шевченко, 60

0,35 га

5328, 75

64

Федосеєва О. М.

Червона, 21

0,21 га

3197, 25

65

Гузь Г. Г.

пров. Петровського, 28

0,30 га

4567, 50

66

Крамаренко С. М.

пров. Петровського, 29

0,16 га

2436

67

Литвиненко В. І.

пров. Петровського, 30

0,09 га

1370, 25

68

Турбаба О. П.

пров. Петровського, 22

0,25 га

3806, 25

69

Приходько О.Ю.

пров. Петровського, 24

0,56 га

8526

70

Мухаркіна Л. І.

Червона, 8

0,09 га

1370, 25

71

Ступак З. Д.

Червона, 34

0,10 га

1522, 50

72

Пісковцова К. П.

пров. Перекопський, 51

0,10 га

1522, 50

73

Риболовлева О.М.

Леніна, 147

0, 10 га

1522, 50

74

Михайлова Л. П.

Основська, 60

0, 30 га

4567, 50

75

Горбачева В. Ф.

Леніна, 227

0, 11 га

1674, 75

76

Білоус А. М.

Рафтопулло, 5

0,10 га

1522, 50

77

Булавка Л.І.

пров. Петровського, 56

0,20 га

3045

78

Дроздова Л. І.

Шеченко, 3

0,10 га

1522, 50

79

Альохіна І. О.

Основська, 67

0,10 га

1522, 50

80

Костиря  М. М.

Основська, 82

0,10 га

1522, 50

81

Терехов А.В.

Петровського, 54

0,16 га

2436

82

Шатохін І.І.

Петровського, 6

0,07 га

1065, 75

83

Леоненко Р.В.

Горького, 2

0, 18 га

2740, 50

84

Шаповалова К.І.

Пролетарська, 170

0,16 га

2436

85

Яремчук В.І.

Рафтопулло, 36

0,10 га

1522, 50

86

Мота К.І.

Рафтопулло,32

0,10 га

1522, 50

87

Понамарева Н.Ф.

Рафтопулло, 27

0,07 га

1065, 75

88

Гузь В.Г.

Шевченко, 58

0, 60 га

9135

89

Молчанова Л.В.

Леніна, 231

0,10 га

1522, 50

90

Євменова О.С.

Леніна, 229

0,15 га

2283, 75

91

Соколик О.А.

Леніна, 152

0,03 га

456, 75

92

Ткаченко Л.П.

Рафтопулло, 28

0,40 га

6090

93

Горшкова В.В.

Рафтопулло, 4

0,03 га

456, 75

94

Підпалов М.В.

Рафтопулло, 6

0,05 га

761, 25

95

Пуляєв С.Г.

Леніна, 233

0,10 га

1522, 50

96

Погорелець В.П.

Пролетарська, 160

0,10 га

1522,  50

97

Колько О. М.

Леніна, 260

0,10 га

1522, 50

98

Черкесова Л.Г.

Пролетарська, 40

0,22 га

3349, 50

99

Сироваткін Ю.М.

Одеська, 88

0,07 га

1065, 75

100

Чечіна Л.П.

Громадянська, 28

0,01 га

152, 25

101

Бреус Н.Л.

Громадянська, 30

0,06 га

913, 50

102

Кисільова В.І.

Громадянська, 30

0,02 га

304, 50

103

Жигуліна Л.І.

Громадянська, 35

0,03 га

456, 75

104

Гасенко М.І.

Основська, 91

0,05 га

761, 25

105

Медведєва Т.П.

Основська, 96

0,10 га

1522, 50

106

Шахова В.О.

Громадянська, 15

0,05 га

761, 25

107

Шатохін С. О.

Леніна, 252

0, 09 га

1370, 25

108

Чечіна В. І.

Комунаров, 8

0, 10 га

1522, 50

109

Давиденко Т. І.

Рафтопулло, 29

0, 15 га

2283, 75

 

Селищний голова                                                                                           А. А. Костиря

 

Голова комісії                                                                                                 О. О. Косташ


 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06.10.11 року                                          № 89

смт. Нова Маячка

Про організацію роботи із забезпечення

Новомаячківською селищною радою доступу

 до публічної інформації у відповідності з вимогами

чинного законодавства

            З метою організації безумовного виконання в селищі Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади, керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »:

 

            1. Встановити, що Новомаячківська селищна рада :

            - є розпорядником інформації, якою володіє, зокрема, отриманої або створеної в процесі здійснення радою своїх повноважень, а також її виконавчим комітетом  під час забезпечення діяльності Новомаячківської селищної ради;

            - не є розпорядником інформації за наступними запитами:

на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

            2. Визначити :

            2.1. Заступника селищного голови Кос В.І., спеціаліста І категорії з юридичних питань

Яковенко А.М., спеціаліста І категорії з питань землевпорядкування Компанець О.В.,  спеціаліста І категорії Колосовську Л.М., головного бухгалтера селищної ради відповідальними  за  підготовку та надання відповідей на запити про публічну інформацію, розпорядником  якої є Новомаячківська рада.

            2.2. Дні прийому громадян по питаню доступу до публічної інформації - понеділок, п'ятниця.

             2.3. Місце прийому – громадська приймальня Новомаячківської селищної ради.

3. Затвердити такі, що додаються:

- форму запиту на інформацію (зі стислою інструкцією щодо процедури подання такого запиту та отримання інформації);

- Порядок складання та подання запитів на інформацію до Новомаячківської селищної ради.

            4.  Секретарю ради Пісковцовій І.І. внести відповідні зміни до посадових інструкцій

посадових осіб селищної ради.

 

5. Спеціалісту І категорії Колосовській Л.М. .:

5.1.Запровадити облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

5.2.Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням вимог частини сьомої статті 19 Закону.

5.3.Спільно з секретарем ради Пісковцовою І.І.:

- створити систему обліку документів, що знаходяться в Новомаячківській селищній раді та містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті ;

- терміново розмістити на веб-сайті Новомаячківської селищної ради у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації» форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію, затверджені цим розпорядженням, а також контактні дані відповідальних  за  підготовку та надання відповідей на запити про публічну інформацію, розпорядником  якої є Новомаячківська рада (номер телефону, факсу, електронної та поштової адрес);

- забезпечувати оприлюднення на веб-сайті Новомаячківської селищної ради документи, що містять публічну інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня їх підписання.

5.4. У двотижневий термін розробити та надати на затвердження порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити на інформацію, що надходять до Новомаячківської селищної ради.

5.5. У двотижневий термін підготувати та надати в установленому порядку на затвердження:

- перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

- інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

5.6. Оприлюднити затверджений перелік відомостей, що становлять службову інформацію, на офіційному веб-сайті Новомаячківської селищної ради у рубриці «Доступ до публічної інформації».

5.7. Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

5.8. Надати пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запиту на інформацію на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

  

Селищний голова                                                               А.А.Костиря

 

  Додаток 1

до розпорядження селищного голови

від 06.10.11 № 89

 

ГРАФІК

прийому запитувачів публічної інформації

в Новомаячківській селищній раді

( громадська приймальня , вул. Леніна , 119 , смт. Нова Маячка )

 

     

         День прийому

      

 Час прийому

ПІБ , посада особи , яка здійснює прийом

 

           Понеділок

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00-17.00

Кос В.І  - заступник селищного голови ;

Яковенко А.М.  - спеціаліст І категорії з юридичних питань

Компанець О.В. - спеціаліст І категорії з питань землевпорядкування ; 

Колосовську Л.М.  - спеціаліст І категорії ;

головний бухгалтер селищної ради

                                                              Додаток 2

до розпорядження селищного голови

від 06.10.11 № 89

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації 

______________________________________________________________________
                                                       (найменування розпорядника інформації) 

Запитувач 

______________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
______________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних
______________________________________________________________________
                                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
                                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

_____________________________________________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

_____________________________________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

на поштову адресу 

 

_______________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________________
                                                          будинок, корпус, квартира) 

на електронну адресу 

_______________________________________________________________

телефаксом 

_______________________________________________________________

за телефоном 

________________________________________________________________

  __________                                    ___________

        (дата)                                                         (підпис) 

 

 

 Примітки.

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Новомаячківської селищної ради розміщена на веб-сайті novamayacha-sr.at.ua
            2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу 

75120 Херсонська область , Цюрупинський район , смт. Нова   Маячка вулиця Леніна, 119                      

на електронну адресу    rada200801@meta.ua

телефаксом                    53-3-42 ;                                

за телефоном                  53-5-19 ;                                          

            3. Запит може бути поданий особисто заступнику селищного голови Кос В.І., спеціалісту І категорії з юридичних питань Яковенко А.М., спеціалісту І категорії з питань землевпорядкування Компанець О.В.,  спеціалісту І категорії Колосовській Л.М., головному бухгалтеру селищної ради  - щопонеділка з 8.00 год. до 17.00 год.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

 

 

                   Додаток 3

до розпорядження селищного голови

від 06.10.11 № 89

 

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Новомаячківської селищної ради в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає селищна рада  або яка розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє селищна рада щопонеділка з 8.00 год. до 17.00 год.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа , дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ сесії шостого скликання

Від   27.10.11 р.                                               № 248

смт. Нова Маячка

Про затвердження Порядку відшкодування

фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитами на

інформацію , норми  витрат  на копіювання

або друк документів, що надаються

за запитом  на  інформацію у

Новомаячківській селищної   ради

            На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від  27 липня 2011 року № 493 «Про норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в районній державній адміністрації», відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та положень постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

             1.Затвердити:

             1.1.Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).

             1.2.Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток 2).

             2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                               А.А.Костиря

 

                                                                                                          Додаток 1

                                                                                   До рішення ХІІ сесії шостого скликання

                                                                                  № 248   від 27.10.2011року

 

                                                                                                                         Порядок

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію

              1.Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Новомаячківською радою за запитами на інформацію.

             2.Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Новомаячківська селищна  рада є належним розпорядником інформації.

             3.Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

-запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

-особі у разі надання інформації про неї.

             4.Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.

             Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається бухгалтерським відділом селищної ради.

             5.У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач  надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

             У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється бухгалтерією селищної ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

             У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, селищна рада надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

            6.Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

             У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, в журналі обліку запитів на публічну інформацію селищної ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

            8.Кошти від відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів надходять на рахунок Новомаячківської селищної ради, згідно рахунку, де вказана сума за послугу та реквізити                         

 

                                                                                               Додаток 2

                                                                                  До рішення ХІІ сесії шостого скликання

                                                                                  №  248  від 27.10.2011року

 

 ГРАНИЧНІ НОРМИ

витрат на копіювання або друк документів, що надаються

за запитом на інформацію у Новомаячківській селищній раді

  

з/п

Послуга, що надається

Норми витрат

1.

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

2.

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3.

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

  Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

  

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06.10.11 року                                          № 91

смт. Нова Маячка

 Про затвердження Порядку  обліку,

проходження , опрацювання та підготовки

й направлення відповідей  на запити щодо

отримання публічної інформації , що

надходять до Новомаячківської селищної ради 

             З метою організації безумовного виконання в селищі Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади, розпорядження селищного голови від 06 жовтня 2011 року № 89 « Про організацію роботи із забезпечення Новомаячківською селищною радою доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства » керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »:

  1. Затвердити Порядок обліку , проходження , опрацювання та підготовки й направлення

    відповідей на запити щодо отримання публічної інформації , що надходять до  

    Новомаячківської селищної ради 

       

  ( Додається ).

 2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії селищної ради.

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

  

                   Додаток

до розпорядження селищного голови

від 06.10.2011 № 91

ПОРЯДОК

обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення

відповідей на запити щодо отримання публічної інформації,

що надходять до Новомаячківської селищної ради

 

Загальні положення

 

1. Порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Новомаячківської селищної ради  (далі – Порядок), розроблено на підставі:

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

- розпорядження селищного голови  від 06 жовтня 2011 року  № 89 «Про організацію роботи із забезпечення Новомаячківською селищною радою  доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства».

2. Цей Порядок регламентує роботу із запитами про надання публічної інформації, розпорядниками якої є Новомаячківська селищна рада, а також із запитувачами цієї інформації.

3. Дія Порядку не поширюється на відносини щодо отримання
інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними
своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

4. В селищній раді організацію роботи із запитами про надання публічної інформації  забезпечують відповідальні особи.

I. Подання запитів на публічну інформацію

5. Публічна інформація, розпорядником якої є селища рада, надається запитувачу в разі офіційного звернення із запитом на інформацію.

6. Письмовий запит на отримання публічної інформації надається на адресу селищної ради поштою, факсом, на електронну адресу, або оформляється безпосередньо під час перебування в приміщенні селищної ради.

Письмовий запит, який подає запитувач, має вміщувати всі реквізити, установлені Законом України “Про доступ до публічної інформації”. За відсутності будь-якого реквізиту запит на інформацію не реєструється, відповідь запитувачу не надається.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення форми запиту на інформацію, затвердженої розпорядженням селищного голови  від 06 жовтня 2011 року № 89.

7. Якщо запитувач інформації звертається до селищної ради усно по телефону або під час безпосереднього перебування у приміщенні селищної ради, інформація, яка не потребує додаткової обробки та підготовки, за згодою запитувача, надається усно (реквізити документів для ознайомлення, роз’яснення, інформація щодо розміщення документів на офіційному веб-сайті селищної ради тощо). У такому випадку усний запит на інформацію не оформляється та не реєструється письмово.

Якщо запитувач звертається по телефону, а запитувана інформація потребує додаткової обробки та підготовки письмової відповіді, відповідальні особи  заповнюють зі слів запитувача інформації всі обов’язкові реквізити за встановленою формою, реєструють запит у спеціальній системі обліку запитів з позначенням «надходження по телефону». При цьому в запиті додатково зазначається та повідомляється запитувачу інформації прізвище, ім’я, по батькові працівника, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту.

8. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач інформації не може самостійно подати письмовий запит, спеціаліст за бажанням запитувача, оформляє письмовий запит за нього згідно з установленою формою. У запиті зазначається прізвище, ім’я, по батькові працівника, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Копія запиту надається запитувачу. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

9. Інформацію щодо кількості отриманих і опрацьованих запитів на публічну інформацію готує спеціаліст І категорії Колосовська Л.М. щомісяця для оприлюднення на

на офіційному веб-сайті селищної ради .

ІІ. Реєстрація, попередній розгляд запитів та доведення їх до безпосередніх виконавців 

10. Спеціаліст І категорії Колосовська Л.М.:

10.1. Забезпечують приймання запитів щопонеділка з 08.00 год. до 17.00 год., в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

10.2. Здійснює реєстрацію запитів у день їх надходження в журналі реєстрації.

10.3. Після реєстрації в оперативному порядку передають запити селищному , а надалі , залежно від порушених питань відповідальним особам.

11. Селищний голова в день отримання запитів здійснює їх попередній розгляд та накладає резолюцію із зазначенням безпосереднього виконавця і терміну виконання – до 5 робочих днів.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, вказується про необхідність надання відповіді протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 

ІІІ. Підготовка та надання відповіді на запит

про публічну інформацію 

12. Відповідальний за надання інформації за запитом (далі – відповідальний виконавець), несе відповідальність за своєчасну і якісну підготовку та подання інформації запитувачу.

13. Відповідальний виконавець забезпечує розгляд запиту на інформацію та надання відповіді  на  нього не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту .

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку відповідальний виконавець повідомляє запитувача в письмовій  формі  не  пізніше  п'яти  робочих днів з дня отримання запиту.

14. Відповідь на електронний запит, який надійшов до селищної ради на електронну адресу та не потребує надсилання відповіді простою поштою, надається електронною поштою на електронну адресу, з якої надійшов запит (якщо інше не обумовлено запитувачем) .

            15. У разі надходження до селищної ради запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої не є селищна рада,  відповідальний виконавець повідомляє про це запитувача у термін, що не перевищує 5 робочих днів.

 16. Запити на інформацію, що надійшли до селищної ради, та документи щодо їх розгляду зберігаються у спеціаліста І категорії Колосовської Л.М..

16. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, розмір яких розраховується бухгалтерією селищної ради на підставі затвердження відповідних граничних норм витрат Кабінетом Міністрів України.

Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

При наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

V. Оприлюднення публічної інформації

 

17. Інформація, визначена частиною першою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформацію», невідкладно оприлюднюється на веб-сайті селищної ради.

 

VІ. Робота із запитувачами публічної інформації

18. Згідно з окремо визначеним графіком відповідальними виконавцями  здійснюється прийом запитувачів у спеціальному місці для роботи запитувачів – громадській приймальні селищної ради  за адресою: вул. Леніна , 119 , смт. Нова Маячка .

19. Спеціаліст І категорії Колосовська Л.М. під час приймання запитувачів:

- забезпечуює надання відповідної форми для спрощення процедури подання запиту;

- надає роз’яснення стосовно оформлення запиту та консультації з приводу інформації, розпорядником якої є селищна рада;

- у разі необхідності ознайомлює запитувачів з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті селищної ради;

- за відповідним запитом забезпечує доступ запитувача до системи обліку публічної інформації;

- надає можливість для роботи запитувачів з документами чи їх копіями,  а  також забезпечує дотримання права запитувачів робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

 

VІI. Надання відмови та відстрочки в задоволенні запиту на інформацію

 

               20. Відповідальний виконавець готує лист-відмову в задоволенні
запиту в письмовій формі у таких випадках:

               1) селищна рада не  володіє  і  не  зобов'язана
відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

               2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

               3) інформація, що запитується, є службовою інформацією, визначеною розпорядженням селищного голови  від 06 жовтня 2011 року № 90;

               4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

               5) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме запит має містити:

               - ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

               - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо;

               - підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

               21. Відповідальний виконавець, який отримав до розгляду запит на інформацію, якою не володіє селищна рада, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це  запитувача. 

               У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання  запиту належним розпорядником.

               22. У відмові в задоволенні запиту на інформацію обов’язково 
зазначаються:

               1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

               2) дата відмови;

               3) мотивована підстава відмови;

               4) порядок оскарження відмови;

               5) підпис.

               23. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається
в  разі,  якщо  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для
ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки  у  разі  настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій  формі  з  роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

               24. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на
інформацію має бути зазначено:

               1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи,
відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

               2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

               3) причини, у зв'язку з якими запит  на  інформацію  не  може
бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

               4) строк, у який буде задоволено запит;

               5) підпис.

VIІI. Відповідальність працівників

 

25. Відповідальні виконавці Новомаячківської селищної ради ї за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06.10.11 року                                          № 90

смт. Нова Маячка

Про затвердження переліку відомостей ,

що становлять службову інформацію

             З метою організації безумовного виконання в селищі Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади, керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »:

 1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію

          1.1.До службової належить така інформація:

         - що міститься у документах селищної ради, виконавчого комітету, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію – доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності селищної ради та виконкому або здійсненням нею контрольних наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

         - стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці;

         - якщо шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

        1.2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         2. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном. Зазначене не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може задати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню та запобіганню злочину.

          3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії селищної ради.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації 

_____Херсонська обласна державна адміністрація __________________                                              (найменування розпорядника інформації) 

Запитувач 

______________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
______________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних
______________________________________________________________________
                                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
                                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

_____________________________________________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

_____________________________________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

на поштову адресу 

 

_______________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________________
                                                          будинок, корпус, квартира) 

на електронну адресу 

_______________________________________________________________

телефаксом 

_______________________________________________________________

за телефоном 

________________________________________________________________

 

 

__________                                    ___________
        (дата)                                                         (підпис)